Natječajna dokumentacija 2019.

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu

Europska komisija objavila je 24. listopada 2018. godine Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu (engleska verzija, hrvatska verzija). 

 

Za detaljne informacije i upute o podnošenju prijava upućujemo vas na Vodič kroz program Erasmus+ (engleska verzija, hrvatska verzija), uz napomenu kako, u slučaju razlika u podatcima, prednost ima engleska verzija Vodiča.

 

Rokovi: 

 

Ključna aktivnost 1 - 12. veljače 2019. 

 

Ključna aktivnost 2 - 21. ožujka 2019. 

Indikativni proračun za Republiku Hrvatsku

Indikativni proračun za Erasmus+ projekte u području obrazovanja i osposobljavanja za 2019. godinu možete pogledati ovdje.

Dodatne nacionalne informacije za prijavitelje

U terminologiji programa Erasmus+ pojam 'school' odnosi se na sve odgojno-obrazovne ustanove (dječje vrtiće, osnovne i srednje škole, centre za odgoj i obrazovanje te učeničke domove), a pojam 'school education' na odgoj i opće obrazovanje.

Definicija pojma škola i tijela lokalnih/regionalnih vlasti nadležnih za škole za 2019. godinu.

 

Popis dječjih vrtićaosnovnih i srednjih školasrednjih umjetničkih škola te učeničkih domova.

 

U Pozivu na podnošenje prijedloga za program Erasmus+  za 2019. godinu uvedena je značajna novost u pogledu projekata Školskih partnerstava koji pripadaju Ključnoj aktivnosti 2 i predstavljaju vrstu strateških partnerstava (nazvanih i Partnerstva za razmjenu u školama u Vodiču kroz program Erasmus+).

 

Želeći osnažiti ulogu eTwinninga u radu odgojno-obrazovnih ustanova  i provedbi projekata Školskih partnerstava te s namjerom vrednovanja znanja, iskustava i aktivnosti koje su odgojno-obrazovne ustanove stekle sudjelovanjem  u eTwinningu, Europska je komisija Kriterijima za dodjelu bespovratnih sredstava za Školska partnerstva u okviru Kvalitete plana i provedbe projekta (Vodič kroz program Erasmus+; stranice 107 i 108 u hrvatskoj te stranica 112 u engleskoj verziji) dodala 2 nova kriterija:

 

  • stupanj do kojeg se projekti temelje na prethodnim ili trenutačnim projektima sustava eTwinning

 

  • stupanj do kojeg projekt upotrebljava sustav eTwinning u kombinaciji s fizičkom mobilnošću radi ostvarivanja duljih, učestalijih i bogatijih razmjena učenika i nastavnika u različitim državama (mješovita mobilnost).

 

Novi je kriterij uveden i u kategoriji Kvaliteta projektnog tima i dogovora o suradnji:

 

  • stupanj do kojeg projekt uključuje škole u sustavu eTwinning i stvara prilike da one promiču najbolje prakse u sustavu eTwinning te služe kao mentor drugim školama koje imaju manje iskustva s uporabom sustava eTwinning.

 

Uključivanje škola nositeljica oznake eTwinning u projekt i stvaranje prilika da one promiču najbolje prakse eTwinninga te služe kao mentor drugim školama opisano je i u odjeljku Sustav eTwinning u Partnerstvima u svrhu školske razmjene (stranica 109 u hrvatskoj i stranica 114 u engleskoj verziji Vodiča).

 

Kako je vidljivo iz kriterija za ocjenjivanje, neki kriteriji mogu biti zadovoljeni jedino u slučaju da su u projekt uključene eTwinning škole te stoga snažno potičemo ustanove koje su stekle ovu oznaku  da se prijave kao nositelji projekata Školskih partnerstava.

 

Popis eTwinning škola nalazi se ovdje.

 

Novi natječaj za prijavu za oznaku eTwinning škole otvoren je do 15. veljače 2019. godine, a detalji natječaja dostupni su ovdje.

Prijavni obrasci

Prijave se predaju elektroničkim putem.

 

Prije otvaranja i popunjavanja elektroničkog prijavnog obrasca, molimo proučite sljedeće upute:

 

 

 

Prijavni obrasci:

 

 

 

 

 

  • Vremenski plan projektnih aktivnosti i rezultata (Activities Timetable Template) i mandatna pisma dio su prijavnog obrasca

 

 

 

  • Vremenski plan projektnih aktivnosti i rezultata (Activities Timetable Template) dio je prijavnog obrasca

 

 

Prijavne obrasce za Ključnu aktivnost 1 i Ključnu aktivnost 2 možete ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Registracija organizacija

Za sudjelovanje u programu Erasmus+ organizacije se trebaju registrirati putem mrežnog alata Europske komisije pod nazivom URF (Unique Registration Facility) - Portal za sudionike (Participant portal).

 

Pristup portalu moguć je putem sljedeće poveznice.

  

 

 

 

Nakon registracije i dobivanja PIC broja, a najkasnije do trenutka prijave, ustanove su obvezne dodati na URF portal dokumente o pravnoj osobi (Legal entity form) i financijskoj identifikaciji (Financial identification form).
 
Dodatna dokumentacija za prijavitelje
  • Za financijsku potporu namijenjenu putnim troškovima u okviru Erasmus+ programa, putne udaljenosti moraju biti izračunate korištenjem kalkulatora udaljenosti (Distance calculator)