Aktivnosti transnacionalne suradnje

Što su Aktivnosti transnacionalne suradnje?

Aktivnosti transnacionalne suradnje (Transnational Cooperation Activities - TCA) predstavljaju suradnju između nacionalnih agencija koje provode program Erasmus+. Radi se o mehanizmu suradnje koji omogućava poboljšanje kvalitete i učinka programa Erasmus+ putem treninga, radionica, konferencija, studijskih posjeta te ostalih aktivnosti umrežavanja. TCA pruža potporu kvaliteti pripreme i provedbe projekata potencijalnim i postojećim korisnicima Programa.

Tko može sudjelovati?

U Aktivnostima u okviru strukovnog obrazovanja i osposobljavanja mogu sudjelovati zaposlenici odgojno-obrazovnih ustanova te ostalih organizacija koje imaju ulogu u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (npr. predstavnici tržišta rada), a ovisno o Aktivnosti za koju se raspisuje natječaj.

Kako se prijaviti?

Prijave se podnose online, popunjavanjem google form obrasca kojem je moguće pristupiti putem poveznice navedene u tekstu svakog natječaja.

 

Natječaji za Aktivnosti transnacionalne suradnje objavljuju se na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe Europske unije (Home/Natječaji), a poveznice na natječaje iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja dostupne su i u Kalendaru aktivnosti (niže).

Uvjeti i način sudjelovanja u Aktivnostima transnacionalne suradnje

U većini slučajeva agencija koja organizira pojedini TCA financira troškove hrane i smještaja u potpunosti, a Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancira putne troškove na način da refundira ukupno prihvatljiv trošak sudjelovanja umanjen za 450,00 kuna.

 

Agencija za mobilnost i programe EU određuje najveći iznos prihvatljivog troška koji se dodjeljuje sudionicima za odlazak na aktivnost.

Upute o prihvatljivosti troškova i dokazna dokumentacija

Upute o prihvatljivosti troškova i dokaznoj dokumentaciji za sudjelovanje u Aktivnostima transnacionalne suradnje možete preuzeti ovdje.

Kalendar aktivnosti

Naziv seminara: Enhancing VET provision through European staff mobility: a Contact Making Seminar - Ireland

Datum održavanja aktivnosti: 26.-28.11.2018.

Država: Irska

Rok za prijavu: 23.9.2018.

Poveznica na natječaj

Status: Zatvoren

 

Naziv seminara: Impact+ Seminar for Vocational Education & Training

Datum održavanja aktivnosti: 8.-9.10.2018.

Država: UK

Rok za prijavu: 24.8.2018.

Poveznica na natječaj

Status: Zatvoren

 

Naziv konferencije: Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage

Datum održavanja aktivnosti: 26.-28.9.2018.

Država: Italija

Rok za prijavu: 1.7.2018.

Poveznica na natječaj

Status: Zatvoren

 

Naziv seminara: Internationalisation strategies in VET – a training event for vocational institutions

Datum održavanja aktivnosti: 30.9.-3.10.2018.

Država: Španjolska

Rok za prijavu: 28.5.2018.

Poveznica na natječaj

Status: Zatvoren

 

Naziv seminara: The Impact of Staff Mobility

Datum održavanja aktivnosti: 13.-15.6.2018.

Država: Nizozemska

Rok za prijavu: 17.4.2018.

Poveznica na natječaj

Status: Zatvoren

 

Naziv seminara: Results Plus: The sound of projects

Datum održavanja aktivnosti: 18.-23.6.2018

Država: Rumunjska

Rok za prijavu: 13.4.2018.

Poveznica na natječaj

Status: Zatvoren

 

Naziv seminara: The role of guidance in the transition from lower secondary education to IVET

Datum održavanja aktivnosti: 6.-9.5.2018.

Država: Danska

Rok za prijavu: 25.3.2018.

Poveznica na natječaj

Status: Zatvoren

 

Naziv seminara: Thematic seminar focused on European Internationalization Strategy (EIS) within VET Mobility Charter and ECHE - Experience, Examples, Recommendations

Datum održavanja aktivnosti: 6.-8.6.2018.

Država: Češka

Rok za prijavu: 22.3.2018.

Poveznica na natječaj

Status: Zatvoren

 

Naziv seminara: VET MOBILITY on engineering / technology / construction

Datum održavanja aktivnosti: 7.-9.5.2018.

Država: Belgija

Rok za prijavu: 15.3.2018.

Poveznica na natječaj

Status: Zatvoren

 

Naziv seminara: VET connected – GET connected

Datum održavanja aktivnosti:23.- 25.04.2018.

Država: Irska

Rok za prijavu: 11.3.2018.

Poveznica na natječaj

Status: Zatvoren

Kutak za studente

Kutak za mlade