CEEPUS

CEEPUS mreže

CEEPUS mrežu čine najmanje tri člana iz najmanje tri države članice CEEPUS-a, pri čemu jedan član ima ulogu koordinatora mreže. U praksi je broj članova unutar mreže mnogo veći. Koordinatori i partneri mogu biti visoka učilišta i njihove sastavnice. Rok za prijavu novih mreža te produženje postojećih jest 15. siječnja svake godine. Više informacija o priključivanju u postojeće CEEPUS mreže, osnutku nove i uvjetima sudjelovanja potražite na poveznici.

Vrste i kategorije mobilnosti

U CEEPUS-u se omogućuju tri osnovne vrste mobilnosti. To su:

 

 

Kategorije mobilnosti

 

Osim triju osnovnih vrsta mobilnosti, u CEEPUS-u sve mobilnosti spadaju u jednu od četiriju kategorija, s obzirom na kategoriju stipendista i svrhu mobilnosti. Ovo su ujedno i kategorije mobilnosti u planu mobilnosti (traffic sheet): 

 

  1. a) student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti semestralnu mobilnost te je trajanje ove vrste mobilnosti najmanje tri mjeseca. 
  2. b) short-term student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti mobilnost u svrhu istraživanja za završni rad/disertaciju. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest jedan mjesec. 
  3. c) teacher: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuje nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave/mentorskog rada u ustanovi domaćinu te razvijanja međusveučilišne suradnje. Sukladno Radnom programu, uvjet je za odobravanje ove vrste mobilnosti održavanje šest sati nastavnog/mentorskog rada tjedno. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest pet dana, odnosno tri dana u slučaju kratke grupne mobilnosti. 
  4. d) short-term excursion: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju sudionici kratke grupne mobilnosti (primjerice, ljetne škole). Nastavno osoblje koje sudjeluje u ljetnoj školi prijavljuje se u okviru kategorije teacher.
CEEPUS u Hrvatskoj

Hrvatska je programu CEEPUS pristupila 1995. godine. Od početka hrvatskog sudjelovanja u programu do 2012. godine CEEPUS je provodilo ministarstvo nadležno za obrazovanje. Od siječnja 2012. godine operativna je provedba programa CEEPUS povjerena Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, dok je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i dalje nadležno za strateški aspekt provedbe.

 

U okviru provedbe CEEPUS-a u Hrvatskoj se godišnje iz državnog proračuna izdvajaju sredstva za 450 mjeseci stipendija za dolaznu mobilnost i sredstva za povrat putnih troškova za odlazne stipendiste. Hrvatska visoka učilišta u akademskoj godini 2015./2016. sudjeluju u 55 odobrenih mreža te u 6 Umbrella mreža.

 

Niže možete preuzeti popis hrvatskih visokih učilišta koja sudjeluju u odobrenim CEEPUS mrežama u tekućoj akademskoj godini.

 

Popis hrvatskih visokih učilišta u odobrenim mrežama 2017./2018.

 

 

Procedura za povrat putnih troškova

Studenti i doktorandi imaju pravo na povrat putnih troškova najviše za jednu ostvarenu mobilnost, a nastavno osoblje najviše za dvije ostvarene mobilnosti tijekom jedne akademske godine. U okviru jedne mobilnosti stipendist ima pravo na povrat putnih troškova za jedno putovanje: polazak od matične zemlje do odredišta mobilnosti te povratak u matičnu zemlju. Bez obzira na vrstu prijevoza povrat putnih troškova vrši se do najvećeg iznosa od 2.000,00 HRK po stipendistu prema uvjetima navedenima na sljedećoj poveznici.

Česta pitanja

Odgovore na česta pitanja možete pronaći ovdje.

Kontakt

Nacionalni ured za CEEPUS

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Frankopanska 26

10000 Zagreb

T: +385 (0)1 555 7855

F: + 385 (0) 1 5005 699

e-mail: ceepus@mobilnost.hr