HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): „Enhancing VET provision through European staff mobility: a Contact Making Seminar - Ireland“, Dublin, Irska, 26.-28. studenoga 2018.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): „Enhancing VET provision through European staff mobility: a Contact Making Seminar - Ireland“, Dublin, Irska, 26.-28. studenoga 2018.

Agencija za mobilnost i programe EU (dalje u tekstu: „Agencija“) vas poziva na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje pod nazivom „Enhancing VET provision through European staff mobility: a Contact Making Seminar - Ireland“, koji će se održati u Dublinu u Irskoj, u razdoblju od 26. do 28.11.2018. u organizaciji irske nacionalne agencije.

 

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni jezik je engleski. 

 

Svrha je ovog seminara okupiti nastavnike i profesore iz ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje koji su zainteresirani za daljnje jačanje internacionalizacije obrazovanja u njihovoj ustanovi povezivanjem mobilnosti osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju s konkretnim ciljevima u strategiji njihove ustanove.

Sudionici će imati priliku razmjenjivati ideje za mobilnosti osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i informirati se o mogućnostima koje se pružaju u Ključnoj aktivnosti 1 programa Erasmus+ za kvalitetne mobilnosti osoblja.

Očekuje se da će rezultat ove aktivnosti biti kvalitetniji projekti mobilnosti osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te da će sudionici i njihove organizacije osvijestiti važnost i potencijalni učinak te dobrobit koju kvalitetna mobilnost strukovnog osoblja može donijeti strukovnoj organizaciji.

Isto tako, očekuje se da će sudionici imati priliku upoznati se s praktičnim primjerima projekata/primjera dobre prakse te pronaći partnere za svoje buduće projekte u okviru Ključne aktivnosti 1 te Ključne aktivnosti 2 programa Erasmus+.

 

Ciljana skupina

Seminar je otvoren za sudjelovanje organizacijama u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju koje su spremne aktivno sudjelovati i doprinijeti seminaru dijeljenjem vlastitih ideja i iskustava. Ciljana skupina seminara su članovi ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje) koji su zainteresirani za povećanje kvalitete mobilnosti osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i žele učiti iz primjera dobre prakse te planiraju prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+ koji uključuje mobilnost strukovnog osoblja.

 

Broj sudionika                          

Na seminaru će sudjelovati oko 35 sudionika iz cijele Europe, a najviše 2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije će za svakog sudionika sufinancirati troškove puta sudionika u iznosu do 500,00 EUR, a sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK. Troškove noćenja za seminar financirat će organizator.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je 23.09.2018.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo Vas da se obratite na adresu elektroničke pošte  strukovno@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 11.09.2018.
datum zatvaranja: 23.09.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 11.09.2018.