HOME / Natječaji /
Poziv na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): Guidance to the labour market, ‘s-Hertogenbosch , Nizozemska, 6. – 8. listopada 2019.; rok za prijavu: 21. kolovoza 2019. godine.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): Guidance to the labour market, ‘s-Hertogenbosch , Nizozemska, 6. – 8. listopada 2019.; rok za prijavu: 21. kolovoza 2019. godine.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva Vas na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru pod nazivom "Guidance to the labour market", koji će se održati u gradu ‘s-Hertogenbosch, u Nizozemskoj od 6. do 8. listopada 2019. godine u organizaciji nizozemske nacionalne agencije.

 

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski. 

 

Teme i ciljevi koji će biti predstavljeni tijekom seminara: profesionalno usmjeravanje  odraslih osoba koje pripadaju ranjivim skupinama i poboljšanje pristupa tržištu rada. Poseban fokus je na tri podgrupe:

  • mlađi odrasli koji nisu u sustavu obrazovanja, zapošljavanja i osposobljavanja (NEETs)
  • odrasli s blagim intelektualnim teškoćama te
  • odrasle osobe bez temeljnih vještina

 

Očekivani rezultati studijskog posjeta: jačanje suradnje europskih organizacija koje rade na profesionalnom usmjeravanju i smjernicama za tržište rada za ranjive odrasle osobe, jačanje svijesti o mogućnostima za međunarodnu suradnju, širenje europske mreže, stvaranje kvalitetnih kontakata za prijave projekata unutar programa Erasmus+. .

 

Ciljana skupina

Tematski seminar otvoren je za predstavnike iz područja (nestrukovnog) obrazovanja odraslih. Namijenjen je potencijalni prijaviteljima programa Erasmus+ kao i postojećim korisnicima koji rade na ovoj temi kao što su  lokalni ili regionalni pružatelji usluga integracije, javne službe za zapošljavanje, centri za odgoj i obrazovanje i sl. Od sudionika se također očekuje da su voljni sudjelovati u programu Erasmus+.

 

Dodatne informacije

Program se sastoji od tri dijela: upoznavanja, inspiracije i rada. Seminar počinje 6. listopada u 17.00 sati i završava 8. listopada u 14.00 sati. U program je uključen i kulturni program upoznavanja grada s-Hertogenboscha.

 

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 60 sudionika iz cijele Europe, a jedno mjesto rezervirano je za sudionika iz Hrvatske, i to za područje obrazovanja odraslih.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

Troškovi

Nizozemska nacionalna agencija financirat će troškove smještaja (2 noći), obroke tijekom seminara, materijale potrebne za sudjelovanje na seminaru, kao i planirane fakultativne aktivnosti. Agencija za mobilnost i programe EU sufinancirat će troškove puta u iznosu do 400,00 EUR.

 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

 

Krajnji rok za prijavu na seminar je produljen na 26. kolovoza 2019. godine

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

 

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte grundtvig@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 24.07.2019.
datum zatvaranja: 26.08.2019.
otvoren: Ne
datum objave: 24.07.2019.