ECVET

Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET)

Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET) je europski alat za prijenos, prikupljanje i priznavanje vještina i znanja stečenih u različitim sustavima i državama, a s ciljem njihovog uvrštavanja u strukovne kvalifikacije. Jedan od temelja na kojima ECVET počiva je međusobno povjerenje između partnerskih institucija, koje se manifestira sklapanjem dvaju dokumenata – Memoranduma o razumijevanju i Sporazuma o učenju. Ovim se dokumentima jasno definiraju ishodi učenja koje polaznik stječe tijekom perioda mobilnosti te način na koji će se stečeni ishodi učenja integrirati u njegovu kvalifikaciju.

 

Prednosti primjene ECVET-a:

 

  • olakšava priznavanje ostvarenih ishoda učenja i osnažuje poziciju na tržištu rada
  • potiče razmjenu iskustva i uzajamno povjerenje između ustanova
  • podiže atraktivnost obrazovnih programa
  • omogućuje bolje razumijevanje postignutih kvalifikacija
  • jača poveznice između obrazovnog sektora i tržišta rada.

 

Više informacija o ECVET-u