Euroguidance

Što je Euroguidance

Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Glavni ciljevi Euroguidance mreže su:

 

 • promicati europsku dimenziju u profesionalnom usmjeravanju
 • pružati informacije o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i mobilnosti u svrhu učenja.

 

Oba su cilja usmjerena na poticanje međunarodne mobilnosti savjetnika u profesionalnom usmjeravanju i karijernom savjetovanju iz područja obrazovanja i osposobljavanja te zapošljavanja. Uz to, savjetnicima u profesionalnom usmjeravanju želi se skrenuti pozornost na postojanje širokog spektra metodologija i praksi u drugim europskim zemljama.

 

Prvi Euroguidance nacionalni centri uspostavljeni su 1992. godine u okviru europskoga programa Petra. Danas Euroguidance mreža djeluje kao dio programa Erasmus+ te trenutačno broji više od 40 nacionalnih Euroguidance centara u 34 europske zemlje.

 

Nacionalni Euroguidance centar promiče mobilnost i europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj, a djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Ciljevi nacionalnog Euroguidance centra

 • poticanje međunarodne mobilnosti stručnjaka iz područja profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj
 • pružanje mogućnosti za stručno usavršavanje savjetnika u profesionalnom usmjeravanju i karijernom savjetovanju
 • promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju
 • pružanje informacija o sustavu obrazovanja i profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj i Europi

Kome je Euroguidance namijenjen

Euroguidance je namijenjen osobama koje pružaju usluge profesionalnog usmjeravanja u zapošljavanju i obrazovanju na svim obrazovnim razinama:

 

 • stručnim suradnicima psiholozima i pedagozima u osnovnim i srednjim školama
 • karijernim savjetnicima na visokim učilištima
 • karijernim savjetnicima u ustanovama za obrazovanje odraslih
 • savjetnicima u području zapošljavanja
 • osobama prisutnima na tržištu rada koje trebaju profesionalno usmjeravanje i karijerno savjetovanje – učenicima, studentima, nezaposlenima i ostalima
 • osobama koje žele učiti i usavršavati se u drugim europskim zemljama kroz pružanje relevantnih informacija o tamošnjim sustavima obrazovanja i osposobljavanja te mogućnostima mobilnosti

Usluge nacionalnog Euroguidance centra

 • organizacija studijskih i job shadowing posjeta europskim zemljama na teme iz područja profesionalnog usmjeravanja i karijernog savjetovanja
 • promicanje suradnje s kolegama u Hrvatskoj i Europi kroz Euroguidance prekogranične seminare
 • objavljivanje novosti i primjera dobre prakse u profesionalnom usmjeravanju u Europi 
 • objavljivanje publikacija o aktualnim metodama, tehnikama i alatima za rad u profesionalnom usmjeravanju i savjetovanju
 • organiziranje edukativnih aktivnosti (seminari, radionice, info-dani) o profesionalnom usmjeravanju
 • provođenje istraživanja na temu profesionalnog usmjeravanja
 • pružanje relevantnih informacija o sustavima obrazovanja i profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj i Europi te mogućnostima učenja i usavršavanja u drugim europskim zemljama

Kako sudjelovati

Savjetnici u profesionalnom usmjeravanju i karijernom savjetovanju imaju priliku sudjelovati u brojnim aktivnostima Euroguidance centra - seminarima, stručnim usavršavanjima, studijskim posjetima, job shadowing posjetima, prekograničnim seminarima, informativnim danima, webinarima i drugim edukativnim aktivnostima.

 

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u aktivnostima Euroguidancea, pozivamo vas da pratite stranice Agencije za mobilnost i programe Europske unije, gdje se redovito objavljuju obavijesti o mogućnostima sudjelovanja, otvorenim natječajima i upute o načinu prijave. 

Otvoreni natječaji i aktualne aktivnosti

Neke od dosadašnjih Euroguidance aktivnosti

U 2018. godini:

 

 

U 2017. godini:

 

 

Od 2011. do 2016. godine:

 

Publikacije

Publikacije nacionalnog Euroguidance centra:

 

 

Publikacije Euroguidance mreže:

 

 

Ostale publikacije o profesionalnom usmjeravanju: