HOME / Novosti /
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, digitalno obrazovanje, integracija učenika migrantskog porijekla u obrazovanje – komparativne studije mreže Eurydice

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, digitalno obrazovanje, integracija učenika migrantskog porijekla u obrazovanje – komparativne studije mreže Eurydice

Svake godine Eurydice objavljuje nekoliko komparativnih studija o temama značajnim za suradnju u području obrazovanja te nacionalne bilješke i informacije o ustroju i glavnim značajkama obrazovnih sustava.

 

Proteklih je mjeseci mreža Eurydice objavila nekoliko komparativnih studija i izvještaja posvećenih odabranim temama. Tako su u fokusu bile teme koje se odnose na rani i predškolski odgoj i obrazovanje, digitalno obrazovanje te integraciju osoba migrantskog porijekla u obrazovanje.

 

Drugo izdanje publikacije o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju prikazuje napredak postignut u ključnim područjima kvalitete identificiranim u Preporuci Vijeća o visokokvalitetnim sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Izvješće pruža uvid u pokazatelje koji se odnose na upravljanje, dostupnost, kvalifikacije i obrazovanje osoblja, obrazovne smjernice kao i evaluaciju i praćenje. Izvješće i sažetak dostupni su klikom na slike.

 

    

 

Prva obuhvatna studija mreže Eurydice o digitalnom obrazovanju u školama u Europi prikazuje dvije različite, ali komplementarne perspektive digitalnog obrazovanja: s jedne strane prikazuje se razvoj digitalnih kompetencija relevantnih za učenike i učitelje, odnosno nastavnike, a s druge strane stavlja se naglasak na pedagošku upotrebu tehnologije kao potpore u procesu učenja i poučavanja. Publikacija prikazuje podatke za opće osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje za školsku godinu 2018./2019. u 38 europskih država.

 

   

 

Integracija osoba migrantskog porijekla u obrazovanje tema je koja je obrađena u dvije studije, od kojih prva pokriva osnovnoškolsku i srednjoškolsku razinu obrazovanja, dok se druga odnosi na visoko obrazovanje. Prva publikacija prikazuje koje se mjere poduzimaju diljem Europe kako bi se promicala integracija učenika migrantskog porijekla u škole. U publikaciji se mapiraju nacionalne politike i mjere kojima se adresiraju novopridošli učenici u škole te se adresiraju različita pitanja povezana s jezikom, učenjem, psihosocijalnom potporom i potrebama učenika. Druga publikacija ispituje u kojoj su mjeri nacionalni sustavi u stanju odgovoriti na potrebe tražitelja azila i izbjeglica u visokom obrazovanju.

 

   

 

Uz navedene publikacije, objavljeni su izvještaji o školskim i akademskim kalendarima, preporučenom vremenu podučavanja u obveznom općem obrazovanju, o učenju regionalnih i manjinskih jezika u školama u Europi te o plaćama nastavnika i ravnatelja.

datum objave: 02.10.2019.