Novosti

Informativne i promotivne aktivnosti
Radionica za prijavu Erasmus+ aktivnost Knowledge Alliances u Splitu 18.10.2017.
-- više --
Održana radionica Međunarodna mobilnost učenika u kontekstu ECVET-a
-- više --
Strukovnjaci, prijavite se na zadarsku radionicu za pisanje projekata za program Erasmus+ do 20. rujna
-- više --
Na sajmu metoda i alata neformalnog učenja „Tool Fair Hrvatska“ u Orahovici odabrani hrvatski predstavnici za međunarodni sajam u Bugarskoj
-- više --
Radionica pisanja projektnog prijedloga u okviru Europskog istraživačkog vijeća (ERC)
-- više --
<<<1 - 5 / 78>>>
Obavijesti
Održana radionica „Etička pitanja, odgovorno istraživanje i istraživački integritet u MSCA i Obzor 2020. projektima“
-- više --
Predstavljamo Platformu za rezultate projekata Erasmus+
-- više --
Informacije za mlade u novom Eurodeskovom biltenu
-- više --
Usvojen novi Akcijski plan za mobilnost istraživača za razdoblje 2017.- 2020.
-- više --
Natječaj „Komplementarni obrazovni putevi za odrasle izbjeglice: uloga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, vještina i kvalifikacija“
-- više --
<<<1 - 5 / 152>>>

Kutak za studente

Kutak za mlade