HOME / Novosti /
Objavljena je publikacija The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report

Objavljena je publikacija The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report

Publikacija The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report pruža čitateljima uvid na koji se način Europski prostor visokog obrazovanja (EHEA) razvijao od Ministarske konferencije u Yerevanu 2015. godine do danas. Izvještaj se nastavlja na dva prethodna izvješća o provedbi Bolonjskog procesa objavljenih 2012.2015. godine te je izrađen za Ministarsku konferenciju u Parizu koja se održava 24. i 25. svibnja 2018. godine.

Izvještaj daje čitateljima uvid u kvalitativne i kvantitativne podatke u različitim područjima visokog obrazovanja te daje pregled trenutačnog stanja Bolonjskog procesa iz perspektive različitih relevantnih dionika. U publikaciji je naglasak stavljen na prioritetne teme Bolonjskog procesa kao što su učenje i podučavanje, socijalna inkluzija i zapošljivost, ali bavi se i pitanjima vezanim uz razine studija i kvalifikacije, osiguravanje kvalitete i priznavanje, relevantnost obrazovnih ishoda te internacionalizaciju i mobilnost.

 

Objavljena publikacija rezultat je suradnje Skupine za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG), Eurostata, Eurostudenta i mreže Eurydice. U pripremi izvješća bili su uključeni također Europsko udruženje sveučilištaEuropska studentska unija i Europski registar za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju.

 
datum objave: 24.05.2018.

Kutak za studente

Kutak za mlade