Diseminacijska platforma

Platforma za rezultate projekata Erasmus+

Diseminacijska platforma - Slika 1

Platforma za rezultate projekata Erasmus+ baza je podataka programa Erasmus+ Europske komisije. Na njoj su opisi svih projekata koji se financiraju u okviru programa, uključujući kontaktne podatke organizacija koje u njima sudjeluju. Uz to, platforma sadržava i rezultate završenih projekata, uključujući i poveznice na mrežne stranice. Na platformi su istaknute uspješne priče odnosno projekti koji su postigli izvanredne rezultate u smislu važnosti za politike, komunikacijskog potencijala, učinka ili idejnih rješenja. Odabrani su među brojnim primjerima dobre prakse ili pravilno vođenih projekata koji su dali vrlo dobre rezultate.

 

Razlozi zbog kojih bi se korisnici trebali koristiti Platformom:

  1. Povećanje vidljivosti projekata
  2. Dijeljenje rezultata projekata s onima koje zanimaju slične teme
  3. Razvijanje novih ideja
  4. Pronalaženje partnera za buduće projekte

 

Europska komisija od početka programa Erasmus+ naglašava važnost diseminacije i korištenja rezultata kao važnih kriterija uspješnosti projekata, njihove održivosti te opravdanosti ulaganja sredstava Europske unije. Stoga je za program Erasmus+ omogućila platformu kojom podržava ciljeve Strategije za diseminaciju i korištenje rezultata Programa Erasmus+ Opće uprave za obrazovanje i kulturu, među ostalima i:

 

  • Podržati razvoj politika u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih, sporta i kulture omogućujući dostupnost rezultata programa i projekata Erasmus+, čime se unaprjeđuje rad organizacija i donositelja politika iz navedenih područja.
  • Maksimizirati učinak programa Erasmus+ adekvatnom diseminacijom rezultata programa i projekata među širokim ciljanim skupinama - potencijalnim prijaviteljima, korisnicima, dionicima u području obrazovanja, kulture, mladih i sporta, uključujući i tijela nacionalne i lokalne vlasti odgovorna za javne politike, kao i opću javnost putem masovnih medija.

Kako se njome koristiti

Svi posjetitelji platforme mogu pretraživati bazu uz pomoć dostupnih kriterija, primjerice prema programu, godini, državi ili ključnoj riječi, kako bi pronašli odgovarajući projekt.

 

Korisnicima programskih sredstava omogućen je pristup korisničkom sučelju uporabom podataka za autentifikaciju koje su dobili nakon potpisivanja sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava. Na svojim projektnim karticama mogu dodati rezultate projekta, mrežnu adresu ili druge informacije.

 

Platforma za rezultate projekata programa Erasmus+ 

Diseminacijska platforma - Slika 2

Dodatne informacije

Više o Strategiji za diseminaciju i korištenje rezultata Programa Erasmus+ možete pronaći i u Vodiču za Erasmus+.

 

Europska komisija objavila je na svojim mrežnim stranicama često postavljana pitanja vezana za diseminacijsku platformu

 

Letak „Platforma za rezultate projekata Erasmus+“

Videoupute o načinu korištenja diseminacijske platforme