O nama

O Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) javna je ustanova u sustavu Ministarstva znanosti i obrazovanja, koja provodi i promovira programe Europske unije i druge međunarodne programe u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja, i mladih. Agencija je usmjerena podizanju kvalitete sustava prvenstveno njegovom internacionalizacijom, odnosno jačanjem instrumenata mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja, što čini njezinu misiju. Nadležna ministarstva su Ministarstvo znanosti i obrazovanja (za područja znanosti, obrazovanja i osposobljavanja) te Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (za područje mladih).

 

Među temeljne djelatnosti Agencije spada informiranje i savjetovanje o programima iz njezina portfelja, što je čini središnjom točkom odnosno polazištem za informiranje o međunarodnim mogućnostima na području formalnog i neformalnog učenja. Aktivnosti i usluge informiranja i savjetovanja besplatne su.


Agencija tako organizira intenzivne promotivne i informativne aktivnosti kako bi svi građani Republike Hrvatske bili svjesni mogućnosti i koristi koje im pruža međunarodna dimenzija učenja. Agencija ulaže u obrazovanje i usavršavanje građana Republike Hrvatske, u osuvremenjivanje i unaprjeđenje sustava obrazovanja, znanosti i rada s mladima te u njihovu internacionalizaciju, i to provedbom programa i ostalih navedenih aktivnosti.

 

Uz informiranje i promoviranje svojih programa, mreža i inicijativa, Agencija također objavljuje javne natječaje za dodjelu financijske potpore za sudjelovanje u programima mobilnosti, savjetuje potencijalne korisnike, pruža potporu prilikom prijave na aktivnosti, provodi odabir pristiglih prijava te ugovara i dodjeljuje novčana sredstva za realizaciju odabranih projekata. Agencija također nadzire provedbu projekata te prati regularnost trošenja dodijeljenih financijskih sredstava.

 

Provedbom programa, inicijativa i mreža u svojoj nadležnosti Agencija pruža međunarodne prilike za učenje velikom broju hrvatskih građana u bilo kojem razdoblju njihovog života, tako promičući ideju cjeloživotnog učenja kao glavnog pogona napretka.

Misija

Omogućujemo provedbu programa Europske unije u području znanosti, odgoja, obrazovanja i osposobljavanja te mladih u Republici Hrvatskoj.

Vizija

Želimo da se što više korisnika iz Republike Hrvatske uključi u europski prostor obrazovanja, znanosti i mladih radi jačanja ljudskog i demokratskog potencijala, socijalne kohezije te konkurentnosti hrvatskog društva.

Programi

 • Erasmus+ - program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport
 • Europske snage solidarnosti -  program Europske unije kojim se mladima omogućuje volontiranje ili rad na projektima koji su od koristi zajednicama i osobama diljem Europe
 • Obzor 2020. - okvirni program Europske unije za istraživanje i inovacije
 • Euraxess - mobilnost istraživača u Europi
 • CEEPUS- Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije
 • Bilateralni program akademske mobilnosti - program stipendiranja državljana Republike Hrvatske i stranih državljana temeljem međunarodnih bilateralnih ugovora i programa suradnje koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim zemljama

Inicijative i mreže

 • Europass inicijativa (skup dokumenata koji olakšavaju mobilnost i potiču cjeloživotno učenje)
 • Eurodesk mreža (informacije o mogućnostima za mlade u Europi i politikama za mlade na europskoj razini)
 • Euroguidance mreža (potpora savjetnicima u profesionalnom usmjeravanju)
 • Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET)
 • eTwinning - portal www.eTwinning.net namijenjen je međunarodnoj suradnji i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja od predškolskog obrazovanja do srednje škole
 • Eurydice - europska mreža namijenjena razmjeni i pružanju relevantnih podataka o obrazovnim sustavima i politikama u 38 zemalja
 • Europska oznaka jezika priznanje je koje potiče inicijative u području učenja i podučavanja jezika, promiče i potiče uvođenje novih praksi te nagrađuje nove tehnike podučavanja jezika
 • Youthpass je alat Europske komisije za planiranje, praćenje, vrednovanje i priznavanje rezultata neformalnog učenja svih sudionika u projektima programa Erasmus+: Mladi na djelu