Kutak za mlade

Želiš li sudjelovati u međunarodnim ili nacionalnim projektima?

 

Preko programa Erasmus + i Europske snage solidarnosti možeš ići na razmjene mladih, volontirati, stažirati ili se zaposliti, sudjelovati u transnacionalnim inicijativama, a možeš i samostalno provesti akciju u svojoj zajednici. Pored toga kroz Dijalog Europske unije s mladima možeš se uključiti i u donošenje odluka i formiranje europskih politika.

 

VAŽNO – troškove sudjelovanja pokriva program Erasmus+, a sudjelovanje za mlade osobe treba biti besplatno. Naplaćivanje kotizacije za sudjelovanje u projektima od strane organizacija sudionica te zakidanje sudionika za putne troškove njihovim djelomičnim ili potpunim neisplaćivanjem Agencija za mobilnost i programe Europske unije ne podržava jer navedeno nije u duhu programa Erasmus+ koji prije svega potiče sudjelovanje svih sudionika pod jednakim uvjetima i mogućnostima.

Stoga preporučujemo mladima da ne sudjeluju u projektima koji zahtijevaju plaćanje kotizacije ili dijela putnih troškova, a organizacijama preporučamo da ne ulaze u takva partnerstva.

Nadalje napominjemo kako pojedinci ili organizacije koje i dalje pristaju na takve uvjete sudjelovanja (bilo naplatom kotizacije za sudjelovanje ili povratom djelomičnih troškova sudionicima) sami snose odgovornost. 

Erasmus+

U programu Erasmus+ poseban je naglasak na uključivanju mladih osoba u međunarodne aktivnosti – razmjene mladih, obavljanje stručne prakse, u svrhu proširivanja i stjecanja novih znanja, vještina i kompetencija na profesionalnoj i na osobnoj razini.

 

Program Erasmus+ također nudi mogućnosti da se mladi aktivno uključe u društvo, angažiraju se u svojoj lokalnoj zajednici, pokrenu razne društveno-korisne inicijative ili se uključe u kreiranje lokalnih, nacionalnih ili čak europskih politika koje ih se tiču.

 
Mogućnosti za mobilnost

Razmjene mladih

Razmjene mladih sjajna su prilika za druženje skupina mladih iz različitih zemalja. Razmjene traju od 5 do 21 dan, a mogu se odvijati u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Kroz neformalne metode učenja (radionice, vježbe, rasprave, igranje uloga, simulacije, aktivnosti na otvorenom itd.) sa svojim ćeš vršnjacima unapređivati znanje stranih jezika i kompetencije koje će ti pomoći i na tržištu rada, otkrivati nove kulture, jačati vrijednosti kao što su solidarnost, demokracija, prijateljstvo, razgovarati o društveno važnim temama i razvijati aktivno građanstvo, učiti o zdravim načinima života…više

 

Pogledaj naš popis organizacija koje rade s mladima i za mlade (pdf | html) i pronađi organizacije u svojoj blizini, javi im se i pronađi prilike za uključiti se u razmjenu.

 

 

 

 

 
Aktivno sudjelovanje u društvu

Transnacionalne inicijative mladih

Kroz transnacionalne inicijative mladih možeš pridonijeti rješavanju određenog problema u svojoj zajednici… više

 

Sudjelovanje u donošenju odluka

Uključivanje u projekte koji se bave uspostavljanjem dijaloga između mladih i donositelja odluka omogućuju ti da pozitivno utječeš na položaj i mogućnosti mladih u svojoj zajednici… više

 

Kreiranje europskih politika

Proces Dijaloga Europske unije s mladima nudi ti priliku da izneseš svoje mišljenje i prijedloge te na taj način utječeš na oblikovanje europskih politika koje te se izravno tiču… više

 

Youth Wiki

Youth Wiki internetska je enciklopedija o politikama za mlade, nacionalnim kontekstima, strateškim dokumentima, programima podrške za mlade itd. Youth Wiki pokriva osam područja Okvira za europsku suradnju u području mladih: obrazovanje i osposobljavanje; zapošljavanje i poduzetništvo; zdravlje i zdravstvena zaštita; socijalna inkluzija; volontiranje; politička participacija; mladi i svijet te kreativnost i kultura.

Projekt i izvještavanje o politikama za mlade u Hrvatskoj provodi Institut za društvena istraživanja u Zagrebu - Centar za omladinska i rodna istraživanja, uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Europske komisije.

 
 
Europske snage solidarnosti

Europske snage solidarnosti

Cilj je Europskih snaga solidarnosti omogućiti većem broju mladih da sudjeluje u širokom rasponu aktivnosti kroz volontiranje ili stručni rad, kako bi se doprinijelo rješavanju zahtjevnih situacija diljem Europske unije, a u cilju jačanja solidarnosti...više

Mogućnosti za mobilnost

Volontiranje

U sklopu programa Europske snage solidarnosti možeš volontirati samostalno ili u grupi te kratkoročno (do 2 mjeseca) ili dugoročno (do 12 mjeseci). Možeš volontirati u inozemstvu ili u Hrvatskoj, a cilj programa je omogućiti ti da volontiranjem odgovoriš na važne društvene potrebe i pridoneseš osnaživanju zajednica. Pored toga, kroz volontiranje imaš priliku učiti i unaprijediti svoje vještine i kompetencije.

 

Jedini uvjet za sudjelovanje je da imaš između 18 i 30 godina te da si registriran u Portalu Europskih snaga solidarnosti. Registracija na Portal je besplatna, a sudjelovanje na projektu se ne naplaćuje. Nakon što napraviš profil na Portalu, možeš početi pretražitvati projekte na koje bi se uključio...više

 

Stažiranje i/ili zaposlenje

U sklopu programa Europske snage solidarnosti imaš priliku u punom radnom vremenu stažirati ili se zaposliti na projektu te steći radno iskustvo i unaprijediti svoje profesionalne vještine i znanja. 

 

Stažiranje traje od 2 do 6 mjeseci dok zaposlenje traje od 3 do 12 mjeseci. Obje aktivnosti se mogu obavljati u inozemstvu ili u Hrvatskoj...više

 

 

Iniciraj akciju u svojoj zajednici

Projekti solidarnosti

U programu Europske snage solidarnosti možeš, zajedno s još najmanje 4 vršnjaka, samostalno inicirati, osmisliti i provest projekt ili akciju kojom ćete doprinijeti boljitku vaše zajednice. Kroz provedbu Projekata solidarnosti imaš priliku ne samo provesti solidarnu akciju kojom ćeš napraviti pozitivnu promjenu u svojoj zajednici, već i samostalno voditi EU financiran projekt.

 

Projekti solidarnosti mogu trajati od 2 do 12 mjeseci, a mora ih provesti grupa od najmanje 5 mladih u dobi od 18 do 30 godina koji su registrirani na Portalu Europskih snaga solidarnosti (registracija je besplatna)...više

 

Eurodesk

Eurodesk je besplatna informacijska mreža za mlade koja pruža informacije o programima mobilnosti, europskim mogućnostima za mlade, studiranju, volontiranju, stažiranju, putovanju u inozemstvo itd.

Multiplikatori Eurodeska su organizacije širom Hrvatske koje će te informirati, savjetovati i pomoći ti da pronađeš pravu priliku za mobilnost...više

 
Youthpass

Youthpass je europski instrument za praćenje i priznavanje neformalnog i informalnog učenja na području rada s mladima.

 

Youthpass potvrdu mogu dobiti svi sudionici projekata unutar programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti iz područja mladih, kao i svi sudionici prethodnog programa Mladi na djelu.

 

Youthpass potvrda svjedoči o sudjelovanju mladih u projektu Erasmus+ programa i programa Europskih snaga solidarnosti, o provedenim aktivnostima te o znanjima i kompetencijama stečenima ili unaprijeđenima kroz sudjelovanje u navedenim programima.

 

Youthpass je istovremeno rezultat (potvrda), ali i proces kojim se prati učenje tijekom sudjelovanja u projektu. O stečenim znanjima mlade osobe odlučuje sam sudionik koji samostalno ili zajedno s mentorom evaluira svoje sudjelovanje u projektu te donosi zaključak o novim znanjima koja je stekao tijekom aktivnog sudjelovanja u projektu...više