Eurodesk

Što je Eurodesk

 

Eurodesk (www.eurodesk.eu) je besplatni info-servis Europske komisije koji mladima i svima koji rade s mladima pruža kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade, s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja.

Hrvatski Eurodesk centar dio je europske mreže koju čine središnji ured u Bruxellesu, nacionalni koordinatori iz 34 europske države i preko 1200 lokalnih i regionalnih partnera - multiplikatora.

 

Od 2014. godine Eurodesk djeluje kao potporna struktura programu Erasmus+ u području mladih.

Hrvatski Eurodesk centar
  • koordinira nacionalnu mrežu multiplikatora – organizacija koje informiraju i savjetuju mlade, prvenstveno o mogućnostima za mobilnost u svrhu obrazovanja
  • pruža potporu multiplikatorima u vidu besplatnog pristupa pouzdanim informacijama za mlade, podrške u radu i umrežavanja na nacionalnoj razini i međunarodnoj razini, mogućnosti za osposobljavanje u međunarodnom okruženju i osiguravanja vidljivosti multiplikatora
  • kreira i uređuje sadržaj na Europskom portalu za mlade, ključnom servisu Europske komisije za informiranje i angažiranje mladih
  • diseminira informacije o europskim mogućnostima i politikama za mlade te odgovara na pitanja mladih o mogućnostima za mobilnost u svrhu učenja
  • provodi lokalne i sudjeluje u europskim info kampanjama, kao što su Europski tjedan mladih, Time to Move, EVS20, i sl.
  • provodi aktivnosti u suradnji s drugim informacijskim mrežama i partnerima
  • sudjeluje u procesu strukturiranog dijaloga kao dio Nacionalne radne skupine
Više informacija

Više informacija o načinima korištenja Eurodesk info-servisa možete pronaći ovdje.

Kutak za studente

Kutak za mlade