Eurodesk

Što je Eurodesk centar

Eurodesk je europska informacijska mreža koja daje besplatne, kvalitetne i provjerene informacije o mobilnosti za mlade, promiče Erasmus+, Europske snage solidarnosti i ostale programe međunarodne mobilnosti te potiče aktivno građanstvo i razvoj politika za mlade.  

 

Europska mreža Eurodesk sastoji se od središnjeg ureda u Bruxellesu (Eurodesk Brussels Link), 38 nacionalnih ureda u 36 zemalja te preko 1600 lokalnih i regionalnih multiplikatora. Eurodeskov centar u Hrvatskoj dio je Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

 

Multiplikatori Eurodeska informativni su centri i organizacije koje rade izravno s mladima, informiraju ih i savjetuju o mogućnostima za međunarodnu mobilnost.

 

Eurodesk Hrvatska dio je europske Eurodesk mreže i djeluje u skladu s Eurodeskovim načelima.

 

logotip hrvatske Eurodesk mreže

Kako pronaći informacije

Multiplikatori

Eurodesk u Hrvatskoj surađuje sa petnaest organizacija koje imaju ulogu multiplikatora, odnosno koje mladima pružaju informacije u svojim uredima, organiziraju informativne aktivnosti i sudjeluju u raznim kampanjama. Njihove kontakte moguće je naći i na europskoj mapi multiplikatora

 

ACT Grupa (Čakovec)

Carpe Diem (Karlovac)

CTK Rijeka

Europski dom Slavonski Brod

Info zona (Split)

Mirovna grupa mladih Dunav (Vukovar)

Mreža udruga Zagor (Zabok)

PRONI Centar za socijalno podučavanje (Osijek, Sisak, Vukovar)

Mladi u EU (Šibenik)

UMKI (Rijeka)

CINAZ (Zadar)

Alfa Albona (Labin)

Udruga IKS (Petrinja)

Udruga Impress (Daruvar)

Udruga ZUM (Pula)

  

Europska Eurodesk mreža 

Mrežne stranice europske Eurodesk mreže sadrže informacije o stipendijama, stručnim praksama, financijskim potporama, treninzima, osposobljavanjima, natječajima itd.

 

Europski portal za mlade

Europski portal za mlade na 28 jezika objavljuje osobne priče mladih i novosti s područja volontiranja, obrazovanja, rada, putovanja, kulture, zdravlja, inkluzije, aktivnog sudjelovanja, Dijaloga EU-a s mladima itd.

  

Time to Move 

Velika Eurodeskova kampanje Time to Move održava se svake godine u listopadu. Mrežne stranice kampanje sadrže popis informativnih aktivnosti Eurodeskovih multiplikatora te informacije o studiranju, volontiranju, stažiranju i putovanju u inozemstvo na hrvatskom jeziku.

 

Bilten

Na bilten Eurodesk Brussels Linka (središnjeg Eurodeskovog ureda) možete se prijaviti putem stranice www.eurodesk.eu.

Kontakt

Kako biti aktivan u društvu - Dijalog Europske unije s mladima

Europska unija redovito provodi konzultacije u okviru kojih mladi imaju priliku iznijeti svoja mišljenja i prijedloge te na taj način utjecati i oblikovati europsku politiku koja ih se izravno tiče. Taj proces se zove Dijalog EU-a s mladima.

 

Trenutno je u tijeku 7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima, koji je započeo u siječnju 2019. godine i traje do kraja lipnja 2020. godine, pod predsjedanjem Rumunjske, Finske i Hrvatske. Tema ovog ciklusa je "Stvaranje mogućnosti za mlade", s fokusom na sljedeća područja: kvalitetni poslovi za sve, kvalitetan rad s mladima za sve, mogućnosti za mlade iz ruralnih sredina.

 

Nacionalna radna skupina pokrenula je internetsku stranicu eupita.eu i Facebook stranicu Tko te pita? EU pita na kojima možete pratiti tijek Dijaloga EU-a s mladima.

 

Više o tome kako se uključiti u segmentu Dijalog EU-a s mladima.

Publikacije

Godišnji pregled rada 2018. europske Eurodesk mreže - Eurodesk Annual Overview 2018

 

Godišnji pregled rada 2017. europske Eurodesk mreže - Eurodesk Annual Overview 2017

 

Godišnji pregled rada 2016. europske Eurodesk mreže - Eurodesk Annual Overview 2016 

 

Poster Eurodesk - sve što radimo

 

Često postavljana pitanja o Eurodesku (FAQ)

 

Eurodeskova načela 

 

Katalog nominacija Eurodesk Awards 2018 - Project catalogue

 

Katalog nominacija Eurodesk Awards 2017 - Project catalogue

 

Zbornik najboljih praksi triju mreža: Eurodesk, ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency) i EYCA (European Youth Card Association) - Engage. Inform. Empower.

 

Poster Razmjene mladih (*želite li da vam pošaljemo i tiskano izdanje, javite nam se na eurodesk@mobilnost.hr)

 

Letak Eurodesk: informacije za mlade

 

Infografika Europski tjedan mladih 2017.

Primjeri dosadašnjih aktivnosti

Europski tjedan mladih

Deveto izdanje Europskog tjedna mladih održalo se od 29. travnja do 5. svibnja na temu Demokracija i ja s fokusom na sudjelovanje mladih u donošenju odluka i demokratskim procesima uoči predstojećih izbora za Europski parlament, te aktivnom građanstvu i sudjelovanju mladih u zajednici, kao i prilikama za mobilnost mladih.

 

Tijekom Tjedna mladih održana su brojna događanja i aktivnosti u 33 države, sudionice programa Erasmus+ za čiju su koordinaciju i organizaciju zaslužne nacionalne agencije za provedbu E+ programa u suradnji s info mrežom za mlade Eurodesk.

 

Aktivnosti organizirane od strane Eurodesk multiplikatora u Hrvatskoj možete pronaći na karti.

 

#thistimeiamvoting #ovajputglasam

 

poster Europski tjedan mladihposter Europski tjedan mladihposter Europski tjedan mladihposter Europski tjedan mladih

Osmo izdanje Europskog tjedna mladih obilježavalo se od 1. do 7. svibnja 2017. u brojnim europskim zemljama (infografika). Fokus Europskog tjedna mladih 2017. bila je solidarnost i društveni angažman mladih u Europi, kao i novi program Europske komisije Europske snage solidarnosti.

 

U Hrvatskoj su Eurodeskovi multiplikatori organizirali brojne aktivnosti (pregledati ih možete na službenim stranicama kampanje), a završna proslava održala se na Dan Europe 9. svibnja u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU i Predstavništva Europske komisije. Više informacija o događanju i fotografije potražite u članku o Europskom tjednu mladih, a snimljen je i video prilog.

 

Time to Move

Tijekom cijelog listopada 2018. godine Eurodesk mreža organizirala je kampanju Time to Move. Cilj kampanje bio je informirati mlade o korisnim izvorima informacija i o mogućnostima za međunarodnu mobilnost te povećati vidljivost multiplikatora Eurodeska. U Hrvatskoj su multiplikatori organizirali 87 aktivnosti u gotovo 30 gradova i naselja te ostvarili brojna medijska gostovanja i online događanja. U okviru kampanje na hrvatski jezik prevedene su i mrežne stranice Time to Move koje sadrže informacije o studiranju, volontiranju, stažiranju i putovanju u inozemstvo, kao i pregledan prikaz svih održanih aktivnosti u Europi.

 

Sljedeća kampanja Time to Move provodit će se u listopadu 2019.

 

mladi u Londonu drže slova #Time to Move

 

Eurodesk Awards

Dodjeljivanje Eurodesk nagrada (Eurodesk Awards) započelo je 2011. godine s ciljem okupljanja Eurodesk multiplikatora i njihovih uspješnih, inovativnih, relevantnih i utjecajnih projekata u području informiranja mladih provedenih na lokalnoj razini. Eurodesk nagrade dodjeljuju se na europskoj razini, a natječaj provodi europska Eurodesk mreža.

 

Nominirani projekti multiplikatora predstavljeni su kao primjeri dobre prakse institucijama Europske unije i ostalim organizacijama mladih na europskoj razini.

Nagrada se dodjeljuje u četiri kategorije – nagrada za aktivno građanstvo (Active Citizenship Winner), nagrada za svijest o mobilnosti (Mobility Awareness Winner) i nagrada za aktivnosti solidarnosti (Solidarity Actions Winner) koju dodjeljuje žiri, dok o glavnoj nagradi Eurodesk mreže (Network Prize Winner) odlučuju upravo članovi Eurodesk mreže.

 

U 2019. godini za nagrade je prijavljeno čak 44 projekta iz 17 različitih zemalja, a nagradu Eurodesk mreže (Network Prize Winner) dobila je Udruga Alfa Albona, koja djeluje kao jedan od Eurodesk multiplikatora u Hrvatskoj. Alfa Albona je osvojila priznanje Eurodesk mreže za aktivnost 'Treasure hunt: pronađi ruksak' koju su provodili u sklopu Time to Move kampanje kroz listopad 2018. godine.

 

Cilj aktivnosti bio je promicanje mobilnosti i njegovih koristi za mlade ljude poticanjem aktivnog sudjelovanja u lokalnoj zajednici. Čak 50 Time to Move ruksaka bilo je sakriveno na 50 različitih lokacija diljem grada Labina, a sadržavali su poklon magnet s citatom o mobilnosti te QR kod s obrascem putem kojeg su sudionici mogli javiti da je ruksak pronađen, ali i ostaviti poruku o dojmovima za navedenu aktivnost. Bio je to interaktivan i inovativan pristup u pružanju informacija o europskim prilikama za mlade koji je rezultirao velikim brojem sudionika koji su željeli pronaći ruksake i više informacija o europskim mogućnostima.

 

vizual za Treasure hunt: Pronađi ruksak!