Europska oznaka jezika

Europska oznaka jezika (ELL) nagrada je kojom se ističu europski prioriteti u području višejezičnosti i učenja jezika te podučavanja dodjelom priznanja najinovativnijim jezičnim i obrazovnim projektima. Njenu provedbu vodi radna skupina za europsku oznaku jezika koja se sastoji od predstavnika iz država sudionica u programu, a njome predsjeda Komisija. Europska komisija u suradnji s državama članicama Europske unije podupire jezičnu raznolikost i učenje stranih jezika za povećanje zapošljivosti i mobilnosti, u skladu s preporukama Vijeća Europe o sveobuhvatnom pristupu poučavanju i učenju jezika te ciljevima europskog prostora obrazovanja do 2025. godine.

 

Posebni su ciljevi Europske oznake jezika promicanje izvrsnosti u poučavanju stranih jezika, pomoć u podizanju standarda poučavanja jezika diljem Europe te podizanje svijesti o europskoj suradnji u području poučavanja i učenja jezika u svim obrazovnim sektorima.

 

Od 2021. godine Europska oznaka jezika dodjeljuje se isključivo projektima provedenima u sklopu programa Erasmus+ odnosno organizacijama koje su provele Erasmus+ projekte mobilnosti (Ključna aktivnost 1) ili projekte partnerstava (Ključna aktivnost 2) s izvrsnim rezultatima u području učenja i poučavanja jezika. Europska oznaka jezika dodijelit će se projektima iz svih područja obrazovanja i osposobljavanja programa Erasmus+ kojima se podupire barem jedan od sljedećih europskih tematskih prioriteta navedenih u nastavku:

 

  • Poboljšanje učenja jezika pomoću informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) i digitalnih medija
  • Učenje jezika i promicanje pravednosti, socijalne kohezije i aktivnog građanstva
  • Profesionalni razvoj nastavnika jezika

 

Počevši od 2021. godine, Europska oznaka jezike dodjeljuje se finaliziranim projektima programa Erasmus+, temeljem uputa Europske komisije. U uži odabir na razini Agencije odabiru se kvalitetni Erasmus+ projekti završeni 2019. i 2020. godine temeljem rezultata analize njihovih završnih izvješća od strane neovisnih vanjskih stručnjaka. Projekti u užem odabiru zadovoljavaju sljedeće kriterije dodjele Europske oznake jezika:

 

  • Usmjerenost na jedan ili više tematskih prioriteta
  • Sveobuhvatan i kreativan pristup 
  • Učinak i širenje

 

Europska oznaka jezika - Slika 1

Odluka o dodjeli Europske oznake jezika za 2021. godinu

Članovi Nacionalnog odbora, sukladno Smjernicama za provedbu Europske oznake jezika donijeli su prijedlog o dodjeli Europske oznake jezika u kategoriji Odgoj i opće obrazovanje te u kategoriji Strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

 

U kategorijama Obrazovanje odraslih i Visoko obrazovanje 2021. godine neće biti dodijeljena Europska oznaka jezika budući da nije nominiran nijedan projekt zbog nepostojanja projekata koji ispunjavaju sve formalne kriterije za 2021. godinu.

 

Odluka o dodjeli Europske oznake jezika za 2021. godinu