Euroguidance

O čemu je riječ

Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Glavni ciljevi Euroguidance mreže su:

 

 • promicati europsku dimenziju u profesionalnom usmjeravanju
 • pružati informacije o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i mobilnosti u svrhu učenja.

 

Oba su cilja usmjerena na poticanje međunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju. Uz to, savjetnicima u profesionalnom usmjeravanju želi se skrenuti pozornost na postojanje širokog spektra metodologija i praksi u drugim europskim zemljama.

 

Prvi Euroguidance nacionalni centri uspostavljeni su 1992. godine u okviru europskoga programa Petra. Danas Euroguidance mreža djeluje kao dio programa Erasmus+ te se djelomično financira iz sredstava Europske unije, a djelomično iz nacionalnog proračuna zemalja članica mreže. Mreža trenutačno broji više od 40 nacionalnih Euroguidance centara u 34 europske zemlje.

 

Nacionalni Euroguidance centar promiče mobilnost i europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj, a djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Ciljevi Euroguidance centra
 • poticanje međunarodne mobilnosti stručnjaka iz područja profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj
 • promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju
 • pružanje informacija o sustavu obrazovanja i profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj i Europi
 • poticanje mobilnosti kroz pružanje informacija o mogućnostima za učenje i usavršavanje u europskim zemljama.
Kome je namijenjen

Euroguidance je namijenjen osobama koje se bave profesionalnim usmjeravanjem u zapošljavanju i obrazovanju na svim obrazovnim razinama:

 

 • stručnim suradnicima psiholozima i pedagozima u osnovnim i srednjim školama,
 • savjetnicima za profesionalno usmjeravanje na visokim učilištima
 • savjetnicima za profesionalno usmjeravanje u ustanovama za obrazovanje odraslih
 • karijernim savjetnicima
 • savjetnicima u području zapošljavanja, kao i osobama koje su prisutne na tržištu rada i trebaju profesionalno usmjeravanje – učenicima, studentima, nezaposlenima i ostalima. Euroguidance pomaže i onima koji žele učiti i usavršavati se u drugim europskim zemljama dajući im relevantne informacije o tamošnjim sustavima obrazovanja i osposobljavanja te mogućnostima mobilnosti koje im se pružaju.

 

Stručnjacima koji se bavi profesionalnim usmjeravanjem u obrazovanju i zapošljavanju Euroguidance centar nudi sljedeće usluge:

 

 • organizira studijske i job shadowing posjete u europskim zemljama vezanima za teme iz područja profesionalnog usmjeravanja
 • omogućuje suradnju s kolegama u zemlji i u Europi - kroz Euroguidance prekogranične seminare
 • objavljuje novosti i primjere dobre prakse u profesionalnom usmjeravanju u Europi
 • objavljuje priručnike o aktualnim metodama, tehnikama i alatima za rad u profesionalnom usmjeravanju i savjetovanju
 • organizira edukativne aktivnosti (seminare, radionice, info-dane) o profesionalnom usmjeravanju
 • daje relevantne informacije o mogućnostima učenja i usavršavanja u drugim europskim zemljama te o mogućem ostvarenju financijske potpore za mobilnost, posebno kroz program Erasmus+.

 

Učenicima, studentima, nastavnicima, i osobama na tržištu rada Euroguidance centar nudi:

 

 • informacije o sustavima obrazovanja i usavršavanja u Europi
 • informacije o programima Europske unije koji omogućuju međunarodnu mobilnost te kako se prijaviti za sudjelovanje
 • informacije o mogućnostima profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja u zemlji u svrhu unaprjeđivanja profesionalnog razvoja.

Kutak za studente

Kutak za mlade