Europass

Europass

Europass je portfelj koji se sastoji od pet dokumenata čiji je glavni cilj predstaviti stečene vještine i kvalifikacije na jasan način koji je ujednačen u cijeloj Europi. Dva dokumenta - Europass životopis i Europass jezičnu putovnicu - ispunjavaju korisnici sami, a tri dokumenta  - Europass mobilnost, Europass dopunsku ispravu o studiju i Europass prilog svjedodžbi - ispunjavaju i izdaju mjerodavne ustanove.

 

Europass životopis

Europass jezična putovnica

Europass dodatak svjedodžbi

Europass dopunska isprava o studiju

Europass mobilnost

 

Podrobnije obavijesti o djelatnosti Nacionalnoga Europass centra Hrvatska te o novostima vezanima za provedbu inicijative na hrvatskoj i europskoj razini možete pronaći na službenim stranicama www.europass.hr.

Kutak za studente

Kutak za mlade