Strateška partnerstva

Što uključuju aktivnosti Strateških partnerstava

Strateškim se partnerstvima omogućuje suradnju organizacijama koje su aktivne u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih, kao i poduzećima, tijelima javne vlasti i udruženjima civilnog društva, kako bi se njihovom suradnjom provele inovativne prakse i dovelo do:

 

- visokokvalitetnoga podučavanja,

- osposobljavanja,

- učenja,

- rada s mladima,

- modernizacije institucija,

- društvene inovacije.

 

Strateška su partnerstva transnacionalna i uključuju najmanje tri organizacije iz tri različite države sudionice u programu.

Kakvi projekti se podupiru

U okviru aktivnosti Strateških partnerstava podupiru se projekti kojima se povećavaju kvaliteta i inovativnost učenja i poučavanja, kojima se razvijaju novi kurikulumi, grade mostovi među različiti sektorima obrazovanja i kojima se potiču intenzivniji oblici suradnje kako bi se postigli ciljevi modernizacije, uključujući bolje korištenje otvorenih obrazovnih sadržaja.

Tko može sudjelovati

Sudjelovati može bilo koja javna ili privatna organizacija osnovana u zemlji sudionici programa.

 

Organizacije iz drugih zemalja mogu sudjelovati u projektu kao partneri (ali ne kao podnositelji zahtjeva – koordinatori), pod uvjetom da njihovo sudjelovanje bitno doprinosi projektu.

 

Visoka učilišta osnovana u državi sudionici u programu moraju biti nositelji valjane Povelje Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE). ECHE nije potrebna visokim učilištima sudionicima u partnerskim zemljama, ali ona moraju prihvatiti načela povelje ECHE.

Trajanje projekta

Projekt bi trebao trajati najmanje dvije, a najviše tri godine.

 

Kako se prijaviti

Kandidati se prijavljuju na temelju godišnjih poziva na podnošenje prijedloga.

 

Prijave treba predati nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj je osnovana organizacija podnositeljica zahtjeva, odnosno koordinator projekta.

Videozapis

Pogledajte videozapis kojim se prenosi iskustvo Garetha Owensa, koordinatora programa Erasmus na Tehnološkom obrazovnom institutu na Kreti, o prilikama za Strateška partnerstva Erasmus+ između institucija, poduzeća i uključenih organizacija.

Kutak za studente

Kutak za mlade