Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje na međunarodnom "Treningu za trenere u području edukacije o ljudskim pravima"
-- više --
Virtualna razmjena Erasmus+
-- više --
AMPEU na ovogodišnjem Sajmu stipendija u Zadru
-- više --
Odluka o dodjeli licencija za mrežnu jezičnu potporu za izbjeglice u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1, područje mladih
-- više --
Odluku o odabiru sudionika seminara u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje „VET MOBILITY on engineering / technology / construction“, Leuven, Belgija, 07. - 09. svibnja 2018.
-- više --
Euraxess i Obzor 2020. u prvoj polovini 2018.
-- više --
Seminar za psihologe i pedagoge u osnovnim školama na temu profesionalnog usmjeravanja
-- više --
Produljenje roka za prijavu za stipendije Vlade Mađarske za istraživački boravak
-- više --
Obavijest o produljenju roka za prijavu na Erasmus+ Ključnu aktivnost 2 – KA229 Školska partnerstva
-- više --
Hrvatski volonteri Erasmus studentske mreže dobili četiri nagrade
-- više --
Odluka o odabiru sudionika aktivnosti transnacionalne suradnje „VET connected – GET connected“, Malahide (Dublin), Irska, 23. - 25. travnja 2018.
-- više --
Euroguidanceovi dvodnevni seminari za pedagoge u osnovnim i srednjim školama
-- više --
Odluka o odabiru sudionika seminara u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+ „Making the classroom more inclusive for students with additional needs“, Sofija, Bugarska, 27. - 31. svibnja 2018.
-- više --
Poziv korisnicima programa Erasmus+ s područja školskog obrazovanja za sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji
-- više --
Poziv na dostavu prijava za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima, rok: 30. ožujka 2018.
-- više --
Radionice pisanja projekata za mobilnost osoba koje rade s mladima
-- više --
ESN Youth Academy – radionice za studente u četiri hrvatska grada
-- više --
Održan međunarodni sastanak i trening Obzor 2020. nacionalnih osoba za kontakt u sklopu SiS.net projekta
-- više --
Program Erasmus+ predstavljen na skupu ravnatelja osnovnih škola u Šibeniku
-- više --
Euroguidance održao dvodnevni seminar za pedagoge u srednjim školama
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+: “S2S (school to school) partnerships – how to plan an excellent project for special schools”, Miedzeszyn (kod Varšave), Poljska, 9.-13.5.2018., rok za prijavu: 18.3.2018.
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): „The role of guidance in the transition from lower secondary education to IVET“, Danska, 6.-9.5.2018., rok: 25.3.2018.
-- više --
Stipendije MZO-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a: Program Fulbright za akademsku godinu 2019./2020.
-- više --
Odluka o poništenju dijela natječaja za zapošljavanje - 7.3.2018.
-- više --
Odluka o dodjeli akreditacija za Volonterske projekte
-- više --
Više od stotinu sudionika na Informativnom danu o programu Erasmus+: Sport
-- više --
Odluka o poništenju dijela natječaja za zapošljavanje - 2.3.2018.
-- više --
Erasmus+ i Europska godina kulturne baštine
-- više --
Održan 3. modul treninga za Eurodeskove multiplikatore
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): Thematic seminar focused on European Internationalization Strategy (EIS) within VET Mobility Charter and ECHE – Experience, Examples, Recommendations, Prag, Češka, 6. – 8. lipnja 2018., rok za prijavu produljen: 22. 3. 2018.
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): „VET MOBILITY on engineering / technology / construction“, Leuven, Belgija, 07.-09. svibnja 2018.
-- više --
Odluka br. 1 o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli licenci za mrežnu jezičnu potporu (OLS) u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja – projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103), rok 2. veljače 2017. godine
-- više --
Odluka o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja – projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103), rok 2. veljače 2017. godine (nakon analize privremenih izvješća)
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) „VET connected – GET connected“, Irska, rok 11.03.2018.
-- više --
Natječaj za dodjelu jezičnih stipendija Vlade Francuske Republike za akademsku godinu 2018./2019.
-- više --
Odluka br.1 o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli akreditacije za program Erasmus+ - Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja, Nacionalni konzorcij za mobilnost u visokom obrazovanju (KA108), Poziv na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2017. g., rok 2. veljače 2017.
-- više --
Brošura o iskustvima korisnika programa Erasmus+ iz Dubrovačko-neretvanske i Osječko-baranjske županije
-- više --
Mreža Eurydice objavila je publikaciju Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support
-- više --
Natječaji za zapošljavanje veljača 2018. - II. dio
-- više --
Osposobljavanje EVS volontera u Splitu
-- više --
Info dani o natječajima za dodjelu financijskih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva iz javnih izvora
-- više --
Stipendije Vlade Slovačke Republike u sklopu bilateralne suradnje s RH za akademsku godinu 2018./2019.
-- više --
Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike
-- više --
Predstavljanje međunarodnog projekta TeamSoc21 u području ICT-a
-- više --
Nova funkcionalnost PASS sustava – izdavanje potvrda o sudjelovanju na projektima Europskih snaga solidarnosti
-- više --
Natječaji za zapošljavanje - veljača 2018.
-- više --
Odluka o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva za dostavu prijava za sudjelovanje na eTwinning mobilnosti, rok 14. veljače 2018.
-- više --
Odluka o odabiru sudionika aktivnosti transnacionalne suradnje „Training seminar on impact and dissemination for strategic partnerships“ Bordeaux, Francuska, 21. - 23. ožujka 2018. godine
-- više --
Profesionalno usmjeravanje – dvodnevni seminar za pedagoge u srednjim školama
-- više --
Profesionalno usmjeravanje – dvodnevni seminar za psihologe i pedagoge u osnovnim školama
-- više --
MZO objavio poziv za eksperimentalni program Škola za život
-- više --
Natječaj za dodjelu stipendija za preddiplomski i diplomski studij u Republici Turskoj za akademsku godinu 2018./2019.
-- više --
Natječaj za dodjelu šest stipendija Vlade Narodne Republike Kine za akademsku godinu 2018./2019.
-- više --
Početni sastanak za korisnike programa Erasmus+ područje mladi (KA1 i KA3)
-- više --
Zabočki mališani snimili spot za pjesmu Samo volontiraj!
-- više --
Redizajnirana Eurodeskova stranica za učinkovitije informiranje mladih
-- više --
Natječaj za dodjelu stipendija za preddiplomsko/diplomsko i studijsko usavršavanje u Republici Makedoniji u akademskoj godini 2018./2019.
-- više --
Erasmus+ predstavljen na skupu ravnatelja srednjih strukovnih škola u Opatiji
-- više --
Informativni dan o programu Erasmus+ za područje sporta
-- više --
Stipendije Slobodne Države Bavarske za ljetne tečajeve njemačkoga jezika u Bavarskoj 2018. godine
-- više --

Obzor 2020.

Okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije

Kutak za studente

Kutak za mlade