Erasmus+: Obrazovanje odraslih

Za što je namijenjen

Cilj programa Erasmus+ je poboljšanje kvalitete obrazovanja odraslih diljem Europe.

 

Njime se osoblju u obrazovanju odraslih omogućuje učenje jedni od drugih i razvijanje strateških partnerstava. Usmjeren je na zajedničke izazove kao što je priznavanje vještina stečenih izvan sustava formalnog obrazovanja.

 

Programom Erasmus+ obrazovanje odraslih postat će dostupnije i poboljšat će se vještine građana diljem Europe.

 

Što program Erasmus+ obuhvaća

U okviru Ključne aktivnosti 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, nude se mogućnosti za mobilnost osoblja zaposlenog u organizaciji za obrazovanje odraslih na jednu od sljedećih aktivnosti profesionalnog usavršavanja u inozemstvu na europskoj razini:

 

 • sudjelovanje na strukturiranim tečajevima ili osposobljavanjima;
 • razdoblja promatranja rada u organizaciji za obrazovanje odraslih ili drugim odgovarajućim organizacijama;   
 • zadaće poučavanja ili osposobljavanja u organizaciji za obrazovanje odraslih ili drugim odgovarajućim organizacijama. 

U okviru Ključne aktivnosti 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, omogućena je suradnja među ustanovama i organizacijama kroz uspostavljanje međunarodnih strateških partnerstava za suradnju u pitanjima od zajedničkog interesa, što uključuje:

 

 • razmjene iskustava i dobrih praksi
 • izrade regionalnih strategija
 • razvoj, testiranje i provedbu novih kurikuluma i inovativnih praksi
 • provedbu europske politike za obrazovanje odraslih.

 

Suradnju s poduzećima:

 

 • praćenje/razdoblje promatranja rada (tzv. job shadowing)
 • suradnju na izradi kurikuluma
 • tečajeve i seminare za osposobljavanje

 

Platformu za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE):

 

 • virtualnu razmjenu dobre prakse u području učenja i podučavanja odraslih osoba
Tko može sudjelovati

Postoje mogućnosti za sljedeće organizacije u državama sudionicama:

 

 • organizacije za obrazovanje odraslih
 • tijela lokalne/regionalne vlasti aktivna u području obrazovanja odraslih            


Detaljne informacije o tome tko sve može sudjelovati potražite u Vodiču kroz program Erasmus+ na hrvatskom jeziku ili na engleskom jeziku.

Kako sudjelovati

Agencija za mobilnost i programe Europske unije svake godine raspisuje javni natječaj ("Poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+") unutar kojeg se navode načini i uvjeti sudjelovanja u programu. Natječaj se obično raspisuje krajem tekuće godine za sljedeću godinu, a sve potrebne informacije možete pronaći unutar kategorije Programi na našoj mrežnoj stranici, u okviru odgovarajućeg područja:

 

 

Određene aktivnosti unutar programa Erasmus+ centralizirane su (što znači da se prijavljuju Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu u Bruxellesu). Aktivnosti koje se prijavljuju Agenciji za mobilnost i programe Europske unije nazivaju se decentraliziranima.

 

Više informacija o strukturi programa Erasmus+ prema sektorima i ključnim aktivnostima, kao i centraliziranim i decentraliziranim aktivnostima, potražite ovdje.

 

Više informacija o samom programu Erasmus+ potražite ovdje.