Stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2019./2020.
-- više --
Odluka br. 1 o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru sudionika aktivnosti transnacionalne suradnje „Making the classroom more inclusive for students with additional needs“, Sofija, Bugarska, 27. - 31. svibnja 2018.
-- više --
Odluka o odabiru sudionika aktivnosti transnacionalne suradnje "Personalized intervention and counselling to integrate children with special educational needs", Brašov, Rumunjska, 21. - 25. svibnja 2018. godine
-- više --
AMPEU na Međunarodnom andragoškom simpoziju u Biogradu
-- više --
Stjecanje digitalnih vještina kroz stručnu praksu u visokom obrazovanju
-- više --
Odluka o poništenju dijela natječaja za zapošljavanje - 18.4.2018.
-- više --
Program Erasmus+ prvi put predstavljen na državnom stručnom skupu za ravnatelje predškolskih ustanova
-- više --
Natječaj za zapošljavanje travanj 2018.
-- više --
Odluka o odabiru sudionika aktivnosti transnacionalne suradnje „Erasmus+ programme impact on individuals in VET and HE“, Vilnius, Litva, 31. svibnja 2018.
-- više --
Odluka o poništenju dijela natječaja za zapošljavanje - 16.4.2018.
-- više --
Odluka o dodjeli licencija za mrežnu jezičnu potporu u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. g. za program Erasmus+ - KA 1 za područje mladih (Volonterski projekti)
-- više --
AMPEU sudjelovao u organizaciji međunarodnog seminara u Bordeauxu 21.-23. ožujka pod nazivom „Training seminar for impact and dissemination on strategic partnerships“
-- više --
Nova Eurydice mrežna stranica
-- više --
Odluka o odabiru sudionika tematskog seminara u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje „The role of guidance in the transition from lower secondary education to IVET“, Kopenhagen, Danska, 06. - 09. svibnja 2018.
-- više --
ESN Youth Academy u Zagrebu
-- više --
Odluka o odabiru sudionika u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje Dissemination, sustainability and impact in Erasmus+ Strategic Partnerships in Higher Education, Bonn, Njemačka, 16. – 17. svibnja 2018.
-- više --
40 hrvatskih dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola nagrađeno oznakom eTwinning škole
-- više --
Odluka br. 2 o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli licenci za mrežnu jezičnu potporu u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, rok 2. veljače 2017. godine
-- više --
Obavijest o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Ključnih aktivnosti 1, 2 i 3, područje mladih, rok 15. veljače 2018.
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+ u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih te općeg obrazovanja: „Cross-sectorial TCA Professionalisation - ‘The Impact of Staff Mobility“; Zandvoort, Niozozemska; 13. - 15. lipnja 2018.; rok za prijavu: 17. travnja 2018.
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA aktivnosti): Career Paths, Varšava (Miedzeszyn), Poljska, 19. – 21. lipnja 2018., rok za prijavu: 22. travnja 2018.
-- više --
AMPEU svake godine ugovori gotovo sto posto raspoloživih EU sredstava
-- više --
Uspjeh hrvatskih visokih učilišta na natječajima programa CEEPUS
-- više --
Odluka o odabiru sudionika na konferenciji u sklopu aktivnosti transnacionalne suradnje u Kölnu, Njemačka, 18.-19. lipnja 2018.
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na studijskom posjetu u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) "Personalized intervention and counselling to integrate children with special educational needs", Brašov, Rumunjska, 21. - 25. svibnja 2018., rok za prijavu: 11. travnja 2018.
-- više --
Stipendije Vlade Helenske Republike u sklopu bilateralne suradnje s RH za akademsku godinu 2018./2019.
-- više --
MRRFEU organizira Dane otvorenih vrata EU projekata
-- više --
Odluka o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja – projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103), rok 2. veljače 2018. godine
-- više --
Odluka o dodjeli licenci za mrežnu jezičnu potporu (OLS) u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja – projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103), rok 2. veljače 2018. godine
-- više --
Odluka o dodjeli akreditacije za program Erasmus+ - Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja, Nacionalni konzorcij za mobilnost u visokom obrazovanju (KA108), Poziv na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2018. g., rok 2. veljače 2018.
-- više --
Javni poziv za iskaz interesa za ECTS stručnjaka u programu Erasmus+
-- više --
Poziv na prijavu na Euroguidance Career Boot Camp „Train the Trainer“
-- više --
Stipendije za hrvatske studente i specijalizante za sudjelovanje na ljetnim seminarima bugarskog jezika, književnosti i kulture u 2018. godini
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) Dissemination, sustainability and impact in Erasmus+ Strategic Partnerships in Higher Education, Bonn, Njemačka, 16. – 17. svibnja 2018., rok za prijavu: 10. travnja 2018.
-- više --
Čestitka u povodu blagdana Uskrsa
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru „Results Plus: The sound of projects“
-- više --
Objavljena četiri nova programa u okviru inicijative “Make Our Planet Great Again“
-- više --
Odluka o odabiru sudionika Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+ „S2S (school to school) partnerships – how to plan an excellent project for special schools“, Miedzeszyn, Poljska, 9. - 13. svibnja 2018.
-- više --
Odluka o odabiru sudionika seminara (TCA): "Thematic seminar focused on European Internationalization Strategy (EIS) within VET Mobility Charter and ECHE – Experience, Examples, Recommendations", Prag, Češka
-- više --
AMPEU na Danima strukovnih nastavnika u Opatiji
-- više --
Postanite evaluator projekata u programu Obzor 2020.
-- više --
Poziv na prijavu za sudjelovanje na konferenciji u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): Erasmus+ programme impact on individuals in VET and HE, Vilnius, Litva, 31. svibnja 2018.; rok za prijavu: 9. travnja 2018.
-- više --
Odluka br. 1. o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru sudionika aktivnosti transnacionalne suradnje „VET connected – GET connected“, Malahide (Dublin), Irska, 23. - 25. travnja 2018.
-- više --
AMPEU na ovogodišnjem Sajmu stipendija u Zadru
-- više --
Virtualna razmjena Erasmus+
-- više --
Obzor 2020. i Euraxess u prvoj polovini 2018.
-- više --
Seminar za psihologe i pedagoge u osnovnim školama na temu profesionalnog usmjeravanja
-- više --
Odluku o odabiru sudionika seminara u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje „VET MOBILITY on engineering / technology / construction“, Leuven, Belgija, 07. - 09. svibnja 2018.
-- više --
Obavijest o produljenju roka za prijavu na Erasmus+ Ključnu aktivnost 2 – KA229 Školska partnerstva
-- više --
Produljenje roka za prijavu za stipendije Vlade Mađarske za istraživački boravak
-- više --
Hrvatski volonteri Erasmus studentske mreže dobili četiri nagrade
-- više --
Euroguidanceovi dvodnevni seminari za pedagoge u osnovnim i srednjim školama
-- više --
Radionice pisanja projekata za mobilnost osoba koje rade s mladima
-- više --
ESN Youth Academy – radionice za studente u četiri hrvatska grada
-- više --
Održan međunarodni sastanak i trening Obzor 2020. nacionalnih osoba za kontakt u sklopu SiS.net projekta
-- više --
Program Erasmus+ predstavljen na skupu ravnatelja osnovnih škola u Šibeniku
-- više --
Euroguidance održao dvodnevni seminar za pedagoge u srednjim školama
-- više --
Više od stotinu sudionika na Informativnom danu o programu Erasmus+: Sport
-- više --
Erasmus+ i Europska godina kulturne baštine
-- više --
Održan 3. modul treninga za Eurodeskove multiplikatore
-- više --

Obzor 2020.

Okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije

Kutak za studente

Kutak za mlade