Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Euroguidance
 

Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju.

Glavni ciljevi mreže su:

 • promicati europsku dimenziju u cjeloživotnom učenju
 • pružati informacije o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i mobilnosti u svrhu učenja

Oba cilja usmjerena su na poticanje međunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju. Pored toga, savjetnicima u profesionalnom usmjeravanju želi se skrenuti pozornost na postojanje širokog spektra metodologija i praksi u drugim europskim zemljama.

Prvi Euroguidance nacionalni centri uspostavljeni su 1992. godine u okviru europskoga programa Petra. Danas Euroguidance mreža djeluje kao dio Programa za cjeloživotno učenje te se djelomično financira iz sredstava Europske unije, a djelomično iz nacionalnog proračuna zemalja članica mreže. Trenutno brojimo više od 40 nacionalnih Euroguidance centara u 33 europske zemlje.

Nacionalni Euroguidance centar promiče mobilnost i europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj, a djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Ciljevi Euroguidance centra su:

 • poticanje međunarodne mobilnosti stručnjaka iz područja profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj,
 • promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju,
 • pružanje informacija o sustavu obrazovanja i profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj i Europi,
 • poticanje mobilnosti kroz pružanje informacija o mogućnostima za učenje i usavršavanje u europskim zemljama 

EG logo šipak

Kome je namijenjen?
Euroguidance je namijenjen osobama koje se bave profesionalnim usmjeravanjem u zapošljavanju i obrazovanju na svim razinama (psiholozi u osnovnim i srednjim školama, pedagozi, savjetnici za profesionalno savjetovanje i informiranje, socijalni radnici ili stručnjaci srodnih znanja), kao i osobama koje su prisutne na tržištu rada i trebaju profesionalno usmjeravanje. Euroguidance pomaže i onima koji žele učiti i usavršavati se u drugim europskim zemljama dajući im relevantne informacije o tamošnjim sustavima obrazovanja i osposobljavanja te mogućnostima mobilnosti koje im se pružaju.

Kao stručnjaku koji se bavi profesionalnim usmjeravanjem u obrazovanju i zapošljavanju Euroguidance centar nudi Vam sljedeće usluge:

 • objavljuje novosti i primjere dobre prakse u profesionalnom usmjeravanju u Europi,
 • daje pristup informacijama o nadolazećim studijskim posjetima u europskim zemljama vezanima za teme iz područja profesionalnog usmjeravanja,
 • na mrežnoj stranici objavljuje priručnike o i poveznice na aktualne metode, tehnike i alate za rad u profesionalnom usmjeravanju i savjetovanju,
 • omogućuje suradnju s kolegama u zemlji i u Europi, 
 • daje relevantne informacije o mogućnostima učenja i usavršavanja u drugim europskim zemljama, te o mogućem ostvarenju financijske potpore za mobilnost.

Kao student, učenik, nastavnik, sudionik obrazovnog procesa, zaposlena ili nezaposlena osoba na tržištu rada imate priliku:

 • dobiti informacije o sustavima obrazovanja i usavršavanja u Europi,
 • pronaći željeno obrazovanje ili usavršavanje u nekoj od europskih zemalja putem informacija koje vam daje Euroguidance centar,
 • saznati koji programi Europske unije potiču međunarodnu mobilnost te kako se prijaviti za financijsku potporu,
 • dobiti informacije o mogućnostima profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja u zemlji u svrhu unaprjeđivanja profesionalnog razvoja
 
  
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu