Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Euroguidance
 
Euroguidance 

Euroguidance Hrvatska

Agencija za mobilnost i programe EU
Frankopanska 26, 10000 Zagreb

Tel: +385 (0)1 555 6752
Fax: +385 (0)1 5005 699
euroguidance@mobilnost.hr


Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju.

Glavni ciljevi mreže su:

 • promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju,
 • pružanje informacija o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i mobilnosti.

Oba cilja usmjerena su na poticanje međunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju. Pored toga, savjetnicima u profesionalnom usmjeravanju se želi skrenuti pozornost na postojanje širokog spektra metodologija i praksi u drugim europskim zemljama.

Prvi Euroguidance nacionalni centri uspostavljeni su 1992. godine u okviru europskoga programa Petra. Danas Euroguidance mreža djeluje kao dio Programa za cjeloživotno učenje te se djelomično financira iz sredstava Europske unije, a djelomično iz nacionalnog proračuna zemalja članica mreže. Trenutno brojimo više od 40 nacionalnih Euroguidance centara u 33 europske zemlje.

Euroguidance Centar Hrvatska promiče mobilnost i europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj, a djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije javna je ustanova koja se bavi mobilnošću, promocijom i provedbom programa, mreža i inicijativa Europske unije koje se odnose na obrazovanje i mlade. Osnovna je zadaća Agencije provedba dvaju najvećih programa Europske unije na području formalnog, neformalnog i informalnog učenja - Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu. Agencija svake godine raspisuje natječaj za navedene programe te na temelju transparentnih i javnih kriterija dodjeljuje financijsku potporu za realizaciju mobilnosti u inozemstvu.

Agencija je također zadužena za promociju i provedbu drugih inicijativa i programa Europske unije -Europass, Eurodesk, Euroguidance, EURAXESS, te je istovremeno i nacionalna kontaktna točka za People, Erasmus Mundus i Tempus programe Europske unije. Od 2012. g. djeluje i kao nacionalni ured za CEEPUS program.

Savjetnicima koji se bave profesionalnim usmjeravanjem pružaju se brojne mogućnosti za mobilnost i usavršavanja u Europi, u okviru Programa za cjeloživotno učenje i njegove potprograme Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus i Studijski posjeti.

Više informacija o svim navedenim potprogramima i pripadajućim aktivnostima pronađite na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU, u kategoriji Program za cjeloživotno učenje: http://www.mobilnost.hr/index.php?id=272.

Opis pojedinačnih potprograma i aktivnosti nalazi se u Vodiču za Program za cjeloživotno učenje za 2012. godinu:

http://www.mobilnost.hr/prilozi/05_1320059187_LLP_Vodic_2012_Dio_IIb_final_hr.pdf

http://www.mobilnost.hr/prilozi/05_1314345328_Vodic_kroz_Program_za_cjelozivotno_ucenje_2b_dio_en.pdf

Ciljevi Euroguidance centra jesu:

 • poticanje međunarodne mobilnosti stručnjaka iz područja profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj,
 • promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju,
 • pružanje informacija o sustavu obrazovanja i profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj i Europi,
 • poticanje mobilnosti kroz pružanje informacija o mogućnostima za učenje i usavršavanje u europskim zemljama.

euroguidance 3 fotke

Kome je namijenjen?
Euroguidance je namijenjen osobama koje se bave profesionalnim usmjeravanjem u zapošljavanju i obrazovanju na svim razinama (psiholozi u osnovnim i srednjim školama, pedagozi, savjetnici za profesionalno savjetovanje i informiranje, socijalni radnici ili stručnjaci srodnih znanja), kao i osobama koje su prisutne na tržištu rada i trebaju profesionalno usmjeravanje. Euroguidance pomaže i onima koji žele učiti i usavršavati se u drugim europskim zemljama dajući im relevantne informacije o tamošnjim sustavima obrazovanja i osposobljavanja te mogućnostima mobilnosti koje im se pružaju.

Kao stručnjaku koji se bavi profesionalnim usmjeravanjem u obrazovanju i zapošljavanju Euroguidance centar vam:

 • objavljuje novosti i primjere dobre prakse u profesionalnom usmjeravanju u Europi,
 • daje pristup informacijama o nadolazećim studijskim posjetima u europskim zemljama vezanima za teme iz područja profesionalnog usmjeravanja,
 • objavljuje na mrežnoj stranici priručnike o i poveznice na aktualne metode, tehnike i alate za rad u profesionalnom usmjeravanju i savjetovanju,
 • omogućuje suradnju s kolegama u zemlji i u Europi, 
 • daje relevantne informacije o mogućnostima učenja i usavršavanja u drugim europskim zemljama, te o mogućem ostvarenju financijske potpore za mobilnost.

Kao student, učenik, nastavnik, sudionik obrazovnog procesa, zaposlena ili nezaposlena osoba na tržištu rada imate priliku:

 • dobiti informacije o sustavima obrazovanja i usavršavanja u Europi,
 • pronaći željeno obrazovanje ili usavršavanje u nekoj od europskih zemalja putem informacija koje vam daje Euroguidance centar,
 • saznati koji programi Europske unije potiču međunarodnu mobilnost te kako se prijaviti za financijsku potporu,
 • dobiti informacije o mogućnostima profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja u zemlji u svrhu unaprjeđivanja profesionalnog razvoja.
 
 Obrazovanje, to je ono, što ostane, nakon što osoba zaboravi sve što je naučila u školi.
Albert Einstein
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu