Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje na međunarodnom Treningu za trenere

Projekt Mladi za ljudska prava! posvećen je širenju edukacije o ljudskim pravima u području mladih. Projekt provodi sedam nacionalnih agencija za program Erasmus+,Mladi na djelu:  Archimedes Foundation, Estonija (koordinator projekta), JUGEND für Europa, Njemačka, Interkulturelles Zentrum, Austrija, JINT – International Youth Work Coordination Agency, Belgija/ Flandrija, Agency for International Programmes for Youth, Latvija, IUVENTA – Slovak Youth Institute, Slovačka i Agencija za mobilnost i programe EU, Hrvatska.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

 

Opći ciljevi projekta su sprječavanje nasilne radikalizacije i promicanje demokratskih vrijednosti, temeljnih prava, međukulturalnog razumijevanja i aktivnog građanstva kroz edukaciju o ljudskim pravima. 

Specifični ciljevi projekta su unaprjeđenje stjecanja socijalnih i građanskih kompetencija te promicanje znanja, razumijevanja i vlasništva nad demokratskim vrijednostima i temeljnim pravima. Nadalje, ciljevi su i  pružanje podrške trenerima i osobama koje rade s mladima u rješavanju sukoba i upravljanju raznolikošću, povećavajući na taj način kvalitetu aktivnosti neformalnog učenja, praksi u području rada s mladima i volontiranja.

Očekivani rezultati projekta su, među ostalim, razvoj i testiranje koncepata i kurikuluma treninga za ljudska prava u području mladih, osposobljavanje trenera, osoba koje rade s mladima i ostalih dionika na temu edukacije o ljudskim pravima, povećanje broja lokalnih projekata na temu ljudskih prava koji uključuju mlade te razvoj konzistentne strategije za promicanje edukacije o ljudskim pravima kroz rad s mladima i program Erasmus+: Mladi na djelu.  

 

Poziv za 4 sudionika “Treninga za trenere” iz svake od sedam zemalja sudionica

 

Pozivom se traži 28 trenera (četiri iz svake od sedam zemalja) koji žele proći osposobljavanje i pripremiti se za provedbu treninga osoba koje rade s mladima na nacionalnoj razini. Međunarodni Trening za trenere provest će se u dvije faze, a vodit će ih iskusni treneri iz područja edukacije o ljudskim pravima / edukacije za demokratsko građanstvo. Očekivana uloga trenera koji će sudjelovati na međunarodnom Treningu za trenere je provedba i prilagodba treninga za osobe koje rade s mladima na nacionalnoj razini koji je razvila skupina iskusnih stručnjaka. Odabranih 28 trenera dužni su sudjelovati u obje faze međunarodnog Treninga za trenere, te provesti treninge za osobe koje rade s mladima u svojim zemljama!

 

Ciljevi Treninga za trenere

 

 • stjecanje razumijevanja, znanja, vještina i stavova o ljudskim pravima općenito s osobitim naglaskom na edukaciju o ljudskim pravima
 • pružanje podrške u prijenosu stečenih znanja i upoznavanja teme ljudskih prava
 • osnaživanje europske dimenzije osposobljavanja osoba koje rade s mladima i povezivanje s projektima mobilnosti
 • pružanje podrške u razvoju kurikuluma za trening osoba koje rade s mladima na nacionalnoj razini te osposobljavanje za provedbu treninga osoba koje rade s mladima.

 

Područja obuhvaćena Treningom za trenere su, među ostalim:

 

 • Ljudska prava: povijest, značenje i mehanizmi zaštite
 • Edukacija za ljudska prava: definicija, pristupi, metode i kompetencije
 • Europska dimenzija: ljudska prava i europske vrijednosti, trenutni izazovi i dileme

 

Nacionalni treninzi

 

Nakon prve faze međunarodnog Treninga za trenere svaki sudionik dužan je u paru s drugim trenerom provesti nacionalni trening u trajanju 3 – 4 dana za 20 osoba koje rade s mladima (2 trenera u paru održat će trening za po 20 osoba koje rade s mladima). Stoga se svaka skupina četiriju nacionalnih trenera dijeli u dva para. Parovi trenera organiziraju i provode nacionalni trening u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU.  

 

Troškovi i naknade

 

 

Troškovi prijevoza, smještaja i prehrane tijekom dvaju međunarodnih i jednog nacionalnog treninga za svakog pojedinog trenera financirat će se iz sredstava projekta. Za provedbu nacionalnog treninga za osobe koje rade s mladima naknada trenerima iznosi 290€ bruto po danu po treneru.

 

Raspored događanja

 

 • 4.–9. lipnja 2018., Slovačka:

Međunarodni Trening za trenere (1. faza: 6 dana, uključeno putovanje)

 • srpanj – prosinac 2018. godine:

Nacionalni treninzi za osobe koje rade s mladima (3-4 dana) - format, struktura i raspored treninga raspravit će se i potvrditi u 1. fazi treninga (Trening za trenere, Slovačka)

 • siječanj / veljača 2019., Hrvatska:

Međunarodni Trening za trenere - evaluacijski seminar (2. faza: 2-3 dana)

 

Uvjeti za sudjelovanje i profil kandidata:

 

 • iskustvo rada u neformalnom učenju i osposobljavanju u radu s mladima te prema načelima i pristupima neformalnog obrazovanja
 • iskustvo i poznavanje te interes za područja edukacije o ljudskim pravima (npr. obrazovanje za mir, interkulturalnost, antirasizam itd.)
 • članstvo u organizaciji koja djeluje u području mladih ili ljudskih prava ili suradnja s navedenim profilom organizacije
 • sposobnost rada na engleskom jeziku (radni jezik Treninga za trenere)
 • sposobnost rada u nacionalnom timu četiriju trenera
 • doprinos projektu iskustvom, stručnošću i prijedlozima
 • izvješćivanje i predstavljanje dokumenata/izvješća osobito u fazi evaluacije
 • sudjelovanje u istraživanju (u sklopu mreže „Ray“ – eng. Research-based Analysis and Monitoring of Erasmus+: Youth in Action”) o razvoju kompetencija trenera i osoba koje rade s mladima pružanjem relevantnih informacija trenerima
 • motiviranje i osposobljavanje osoba koje rade s mladima za provedbu lokalnih projekata koji uključuju mlade na temu ljudskih prava 

 

Prijava

 

Kako biste iskazali interes za sudjelovanje u svojstvu trenera, molimo podnesite prijavu do 2. travnja 2018. godine putem obrasca za prijavu (kako biste mogli postaviti potrebne priloge uz obrazac potrebno je otvoriti Google račun). Uz prijavu je potrebno priložiti životopis u Europass formatu na engleskom jeziku te motivacijsko pismo na engleskom jeziku u kojem se ukratko navodi radno iskustvo, iskustvo rada u području mladih i edukacije o ljudskim pravima i motivaciju za sudjelovanje u projektu.

O rezultatima poziva prijavitelji će biti obaviješteni do 30. travnja 2018. godine.

 

Za sva dodatna pitanja molimo da nam se obratite na mladi@mobilnost.hr.

datum otvaranja: 19.03.2018.
datum zatvaranja: 02.04.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 19.03.2018.