Erasmus+: Odgoj i opće obrazovanje

Za što je namijenjen

Cilj je programa Erasmus+ poboljšanje kvalitete odgoja, poučavanja i učenja od predškolske do srednjoškolske razine obrazovanja u školama i vrtićima diljem Europe.

 

Njime se osobama zaposlenima u području predškolskog odgoja i školskog odgoja i obrazovanja pružaju prilike za razvijanje profesionalnih vještina i suradnju s partnerima u Europi. Predviđene aktivnosti podupiru razmjenu dobre prakse i testiranje inovativnih pristupa s ciljem rješavanja zajedničkih izazova kao što su rano napuštanje škole i niska razina osnovnih vještina. Aktivnostima se mogu osnažiti veze sa svijetom izvan škole i drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja.

 

Više o programu Erasmus+.

Što taj program obuhvaća

U okviru Ključne aktivnosti 1 - Mobilnost za učenike i osoblje u području odgoja i općeg obrazovanja, podupire se širok spektar aktivnosti, uključujući praćenje rada i programe stručnog usavršavanja za osoblje, pojedinačnu i grupnu mobilnost za učenike, pozvane stručnjake i druge aktivnosti.

 

Kao potpora pri traženju odgovarajućih aktivnosti u okviru Ključne aktivnosti 1, dostupna je mrežna stranica Europske komisije, School Education Gateway, gdje možete pronaći katalog tečajeva i mogućnosti za mobilnosti.

 

U okviru Ključne aktivnosti 2 - Suradnja organizacija i institucija, omogućena je suradnja među odgojno-obrazovnim ustanovama ili drugim organizacijama kroz uspostavljanje međunarodnih strateških partnerstava za suradnju u pitanjima od zajedničkog interesa.

 

Kao potpora pri traženju partnera za aktivnosti Strateških partnerstava dostupna je mrežna stranica Europske komisije, School Education Gateway, gdje možete pronaći Zahtjeve za Strateška partnerstva.

 

Putem portala eTwinning također je omogućena virtualna suradnja među školama i vrtićima: odgajatelji, učitelji, nastavnici i stručni suradnici mogu se povezivati i provoditi zajedničke projekte u učionicama s kolegama u Europi, dobiti pristup izvorima za učenje i koristiti prilike za profesionalni razvoj.

Primjere provedenih projekata pogledajte u projektnom mozaiku.

Tko može sudjelovati

Sudjelovati mogu sljedeće organizacije u zemljama sudionicama:

 

  • škole i dječji vrtići
  • tijela lokalnih i regionalnih vlasti nadležnih za odgoj i opće obrazovanje
  • organizacije aktivne u području odgoja i općeg obrazovanja (neke su aktivnosti namijenjene samo dječjim vrtićima i školama te lokalnim ili regionalnim vlastima).

 

 

Kako sudjelovati

Agencija za mobilnost i programe Europske unije svake godine raspisuje javni natječaj (Poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+) unutar kojeg se navode načini i uvjeti sudjelovanja u programu. Natječaj se raspisuje krajem tekuće kalendarske godine za sljedeću godinu, a sve potrebne informacije možete pronaći unutar kategorije Programi na našoj mrežnoj stranici, u okviru pripadajućeg sektora obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih:

 

 

Određene aktivnosti unutar programa Erasmus+ centralizirane su (prijavljuju se Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu u Bruxellesu). Aktivnosti koje se prijavljuju Agenciji za mobilnost i programe Europske unije nazivaju se decentraliziranima.

 

Više informacija o programu Erasmus +.

Kontakti

Za upite vezane uz mogućnosti koje program Erasmus+ nudi za područje odgoja i općeg obrazovanja molimo kontaktirajte nas na adresu e-pošte odgojiopce@mobilnost.hr.

 

Posjetite i našu Facebook stranicu eTwinning Hrvatska, odnosno službenu eTwinningovu mrežnu stranicu

 

 

Jedinstvena platforma za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti