Erasmus+: Obrazovanje odraslih

Za što je namijenjen

Cilj programa Erasmus+ je poboljšanje kvalitete obrazovanja odraslih diljem Europe.

 

Njime se polaznicima i osoblju u obrazovanju odraslih omogućuje suradničko učenje, a organizacijama razvijanje međunarodnih partnerstava. Usmjeren je na zajedničke izazove poput priznavanja vještina stečenih izvan sustava formalnog obrazovanja.

 

Programom Erasmus+ obrazovanje odraslih postat će dostupnije te će se poboljšati vještine građana diljem Europe, a cilj je uključivanje 50% odraslih Europljana u obrazovanje do 2025. godine.

Što program Erasmus+ obuhvaća

U okviru Ključne aktivnosti 1 - Mobilnost u svrhu učenja, nude se mogućnosti za mobilnost osoblja zaposlenog u organizaciji za obrazovanje odraslih i mobilnost polaznika s manje mogućnosti koji pohađaju programe obrazovanja odraslih u organizaciji prijaviteljici.

 

Osoblje može sudjelovati na sljedećim aktivnostima profesionalnog usavršavanja u inozemstvu na europskoj razini:

 • praćenje rada (job shadowing) u srodnim organizacijama za obrazovanje odraslih ili drugim odgovarajućim ustanovama   
 • sudjelovanje na tečajevima ili osposobljavanjima
 • aktivnosti podučavanja ili osposobljavanja u organizaciji za obrazovanje odraslih ili drugim odgovarajućim ustanovama

 

Odrasli polaznici s manje mogućnosti mogu sudjelovati na sljedećim aktivnostima u inozemstvu na europskoj razini:

 • Grupna mobilnost polaznika obrazovanja odraslih (najmanje dva polaznika po skupini)
 • Pojedinačna mobilnost polaznika obrazovanja odraslih u svrhu učenja

 

U okviru Ključne aktivnosti 2 – Partnerstva za suradnju, omogućena je suradnja među ustanovama i organizacijama  kroz uspostavljanje međunarodnih partnerstava za suradnju u pitanjima od zajedničkog interesa te postizanje kvalitetnih inovativnih rezultata.

 

Ova aktivnost uključuje dvije vrste partnerstava:

 

Suradnička partnerstva:

 • povećavanje kvalitete rada, aktivnosti i prakse uključenih organizacija i ustanova
 • izgradnja kapaciteta organizacija za transnacionalno i međusektorsko djelovanje usmjeravanje na zajedničke potrebe i prioritete u području obrazovanja odraslih
 • omogućavanje transformacije i promjene na individualnoj, organizacijskoj ili sektorskoj razini

 

Mala partnerstva:

 • širenje pristupa programu za nove sudionike, organizacije s manje iskustva i male dionike
 • podupiranje uključivanja osoba s manje mogućnosti
 • podupiranje aktivnog europskog građanstva i donošenje europske dimenzije na lokalnu razinu
 • svi ciljevi suradničkih partnerstava primjenjuju se i na mala partnerstva, proporcionalno opsegu i veličini svakog projekta 

 

Suradnja s poduzećima:

 

→ praćenje rada (job shadowing)

→ suradnja na izradi kurikuluma

→ tečajevi i seminari za osposobljavanje

 

Platforma za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE):

 

→ virtualna razmjena dobre prakse u području obrazovanja odraslih

Tko može sudjelovati

Vrste organizacija koje mogu sudjelovati u Erasmus+ u području obrazovanja odraslih:

 

 • organizacije koje provode prihvatljive obrazovne programe i aktivnosti u području obrazovanja odraslih (formalni i neformalni nestrukovni programi obrazovanja odraslih)

 

 • lokalna i regionalna javna tijela, koordinacijska tijela i druge organizacije koje imaju ulogu u području obrazovanja odraslih (osnivači, organizacije s ulogom u sustavu obrazovanja odraslih)

 

Važno je da aktivnosti koje navedene organizacije i tijela provode imaju konkretan učinak na svoje krajnje korisnike, a to su odrasle osobe koje se nakon završetka ili prestanka početnog obrazovanja ili osposobljavanja vraćaju nekim oblicima nastavka učenja (formalno, neformalno ili informalno).

 

Osobito je važno naglasiti uključivanje odraslih osoba s manje mogućnosti, kao jedan od prioriteta nove generacije programa Erasmus+ 2021.-2027.

 

Erasmus+ u području obrazovanja odraslih ne obuhvaća učitelje, nastavnike i voditelje osposobljavanja i osoba koje rade s mladima ) te se oni ne smatraju polaznicima u području obrazovanja odraslih.

 

Pogledajte detaljan popis prihvatljivih organizacija i obrazovnih programa u području obrazovanja odraslih, kao i definicije osoba s manje mogućnosti.

 

Vodič kroz program Erasmus+ sastavni je dio poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2021. ključan je za njegovo razumijevanje. U njemu organizacije sudionice i pojedinci mogu pronaći sveobuhvatan popis mogućnosti koje se podupiru u okviru tog programa. 

 

Vodič kroz Erasmus+ dostupan je na engleskomhrvatskom jeziku, ali u slučaju odstupanja u značenju među jezičnim verzijama mjerodavna je verzija na engleskom jeziku. 

Kako sudjelovati

Agencija za mobilnost i programe Europske unije svake godine raspisuje javni natječaj - "Poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+", unutar kojeg se navode načini i uvjeti sudjelovanja u programu. Natječaj se obično raspisuje krajem tekuće godine za sljedeću godinu, no ova je godina iznimka budući da je pokrenuta nova generacija programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti 2021.-2027.

 

Sve potrebne informacije možete pronaći unutar kategorije "Programi" na našoj mrežnoj stranici, u okviru odgovarajućeg područja:

 

 

Određene aktivnosti unutar programa Erasmus+ centralizirane su (što znači da se prijavljuju Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu u Briselu). Aktivnosti koje se prijavljuju Agenciji za mobilnost i programe Europske unije nazivaju se decentraliziranima.

 

Više informacija o samom programu Erasmus+.