Erasmus+: Obrazovanje odraslih

Za što je namijenjen

Cilj programa Erasmus+ je poboljšanje kvalitete obrazovanja odraslih diljem Europe.

 

Njime se osoblju u obrazovanju odraslih omogućuje suradničko učenje i razvijanje strateških partnerstava. Usmjeren je na zajedničke izazove poput priznavanja vještina stečenih izvan sustava formalnog obrazovanja.

 

Programom Erasmus+ obrazovanje odraslih postat će dostupnije i poboljšat će se vještine građana diljem Europe.

 

Što program Erasmus+ obuhvaća

U okviru Ključne aktivnosti 1 - Mobilnost u svrhu učenja, nude se mogućnosti za mobilnost osoblja zaposlenog u organizaciji za obrazovanje odraslih na jednu od sljedećih aktivnosti profesionalnog usavršavanja u inozemstvu na europskoj razini:

 

 • sudjelovanje na strukturiranim tečajevima ili osposobljavanjima;
 • promatranje rada (job shadowing) u srodnim organizacijama za obrazovanje odraslih (ili drugim odgovarajućim ustanovama);   
 • aktivnosti podučavanja ili osposobljavanja u organizaciji za obrazovanje odraslih (ili drugim odgovarajućim ustanovama).

 

U okviru Ključne aktivnosti 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, omogućena je suradnja među ustanovama i organizacijama kroz uspostavljanje međunarodnih strateških partnerstava za suradnju u pitanjima od zajedničkog interesa, što uključuje:

 

 • razmjene iskustava i dobrih praksi
 • razvijanje regionalnih strategija
 • razvoj, testiranje i provedbu novih kurikuluma i inovativnih praksi
 • provedbu europske politike za obrazovanje odraslih.

 

Suradnju s poduzećima:

 

 • praćenje rada (job shadowing)
 • suradnja na izradi kurikuluma
 • tečajevi i seminari za osposobljavanje

 

Platformu za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE):

 

 • virtualna razmjena dobre prakse u području obrazovanja odraslih
Tko može sudjelovati

Vrste organizacija koje mogu sudjelovati u Erasmusu+ u području obrazovanja odraslih:

 

 • organizacije koje nude usluge obrazovanja odraslih (pučka otvorena učilišta, ustanove za obrazovanje odraslih, učilišta, poslovne škole, udruge koje provode aktivnosti obrazovanja odraslih, škole stranih jezika, knjižnice, muzeji, centri za kulturu, itd.) 
 • tijela lokalne i regionalne vlasti koja djeluju u području obrazovanja odraslih            

 

Važno je da aktivnosti koje navedene organizacije i tijela provode imaju konkretan učinak na svoje krajnje korisnike, a to su odrasli polaznici - osobe starije od 15 godina koje se nakon završetka ili prestanka primarnog obrazovanja (uključujući tercijarno obrazovanje) na različite načine vraćaju procesu općeg, odnosno, nestrukovnog obrazovanja ili učenja: formalno, neformalno ili informalno.

 

Erasmus+ u području obrazovanja odraslih ne obuhvaća učitelje, nastavnike i voditelje osposobljavanja u školama te ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

 

Detaljne informacije o tome tko sve može sudjelovati potražite u Vodiču kroz program Erasmus+ (engleska verzijahrvatska verzija).

Kako sudjelovati

Agencija za mobilnost i programe Europske unije svake godine raspisuje javni natječaj ("Poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+") unutar kojeg se navode načini i uvjeti sudjelovanja u programu. Natječaj se obično raspisuje krajem tekuće godine za sljedeću godinu, a sve potrebne informacije možete pronaći unutar kategorije "Programi" na našoj mrežnoj stranici, u okviru odgovarajućeg područja:

 

 

Određene aktivnosti unutar programa Erasmus+ centralizirane su (što znači da se prijavljuju Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu u Briselu). Aktivnosti koje se prijavljuju Agenciji za mobilnost i programe Europske unije nazivaju se decentraliziranima.

 

Više informacija o strukturi programa Erasmus+ prema područjima obrazovanja i ključnim aktivnostima, kao i centraliziranim i decentraliziranim aktivnostima, potražite ovdje.

 

Više informacija o samom programu Erasmus+ potražite ovdje.