Erasmus+: Sport

Za što je namijenjen

U području sporta, program Erasmus+ podupire aktivnosti koje rezultiraju razvojem, prijenosom i provedbom inovativnih ideja i praksi na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

 

Također se očekuje da će aktivnosti sporta pridonijeti razvoju europske dimenzije sporta, jačajući suradnju i usklađenost među sportskim organizacijama.

Što uključuje

Erasmus+ podupire nekoliko tipova mogućnosti u području sporta, uključujući financiranje za:

 

  • zajednička partnerstva
  • neprofitna europska sportska događanja
  • aktivnosti koje jačaju podatke i dokaze potrebne za donošenje politika.

Kome je namijenjen

Program je otvoren širokom rasponu organizacija, uključujući među ostalim i:

 

  • javna sportska tijela
  • sportske organizacije, lige i klubove na bilo kojoj razini
  • sportska udruženja i reprezentacije
  • organizacije aktivne u promociji fizičkih aktivnosti i socijalne uključenosti u sport
  • organizatore događanja u području sporta.