Erasmus+ 2021. - 2027.

Opće informacije

Erasmus+ 2021. - 2027. - Slika 1

 

Erasmus+ je više od 30 godina vodeći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. U novom sedmogodišnjem razdoblju od 2021. do 2027. Erasmus+ podupire prioritete i aktivnosti u okviru europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje i Programu vještina za Europu. Pomaže u ostvarivanju europskog stupa socijalnih prava, provodi strategiju EU-a za mlade za razdoblje 2019.–2027. i razvija europsku dimenziju u sportu

 

U pandemiji bolesti COVID-19 pokazalo se da je pristup obrazovanju važniji nego ikad za brz oporavak, a ujedno i za promicanje jednakih mogućnosti za sve. U tom procesu oporavka program Erasmus+ podiže svoju uključivu dimenziju na novu razinu te podupire mogućnosti za osobni, društveno-obrazovni i profesionalni razvoj ljudi u Europi i šire. Visokokvalitetno, uključivo obrazovanje i osposobljavanje te formalno i neformalno učenje mladima, ali i sudionicima svih dobi, pružaju kvalifikacije i vještine potrebne za konstruktivno sudjelovanje u demokratskom društvu, međukulturno razumijevanje i uspješan prelazak na tržište rada.

 

Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince te međunarodne suradnje za organizacije, među ostalim:

 

 • provođenje razdoblja studija u inozemstvu,
 • obavljanje stručne prakse,
 • stručna usavršavanja i osposobljavanja,
 • volontiranja
 • razmjene mladih
 • rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

 

Zainteresirani pojedinci prijavljuju se putem svojih ustanova.

 

Više osnovnih informacija možete pronaći u letku s činjenicama o programu Erasmus+ 2021-2027.

Ciljevi programa Erasmus+

Cilj programa je cjeloživotnim učenjem podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj ljudi u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi i šire, što pridonosi održivom rastu, kvaliteti radnih mjesta, socijalnoj koheziji, poticanju inovacija te jačanju europskog identiteta i aktivnoga građanstva.

 

Program ima i posebne ciljeve:

 • promicati mobilnost u svrhu učenja za pojedince i skupine te suradnju, kvalitetu, uključivost i pravednost, izvrsnost, kreativnost i inovativnost na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja
 • promicati mobilnost u svrhu neformalnog i formalnog učenja, aktivno sudjelovanje mladih te suradnju, kvalitetu, uključivost, kreativnost i inovativnost na razini organizacija i politika u području mladih
 • promicati mobilnost u svrhu učenja za sportsko osoblje te suradnju, kvalitetu, uključivost, kreativnost i inovativnost na razini sportskih organizacija i politika u području sporta.

Struktura programa Erasmus+

Kako bi se ostvarili ciljevi, u programu Erasmus+ predviđena je provedba sljedećih aktivnosti za razdoblje od 2021. do 2027.:

 • Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
 • Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija
 • Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politike i suradnji
 • Aktivnosti Jean Monnet

 

Popis aktivnosti unutar strukture programa Erasmus+ prema pojedinim ključnim aktivnostima i pojedinim sektorima, kao i informaciju o tome koje od njih su centralizirane te se prijavljuju Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu - EACEA) možete pronaći na službenim stranicama.

 

Detaljne upute o uvjetima i načinima sudjelovanja u programu Erasmus+ možete pronaći u Vodiču kroz program Erasmus+ (engleska verzija vodiča, hrvatska verzija vodiča).

Proračun programa Erasmus+

Proračun programa Erasmus+ na razini Europe za razdoblje od 2021. – 2027. procjenjuje se na 26,2 € milijarde, što je gotovo dvostruko više u odnosu na prethodni program (2014. –  2020.)

 

Erasmus+ 2021. - 2027. - Slika 2

 

Budžet za Republiku Hrvatsku za 2021. iznosi više od 28 milijuna EUR, odnosno preko 210 milijuna kuna u prvoj programskoj godini za područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

 

 

Aktivnosti Jean Monnet programa

Aktivnosti  programa  Jean  Monnet  i  dalje  će  znatno  pridonositi  promišljanjima  o  europskoj  integraciji  po-ticanjem znanja i upućenosti u pitanja povezana s EU-om. Novi program povećava mogućnosti za poučavanje, učenje i raspravu o EU-u.

Jean Monnet za škole proširit će aktivnosti sa sveučilišta na škole i druge ustanove za obrazovanje i osposobljavanje.

 

Jean Monnet podupire sljedeće:

 

 • aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja
 • aktivnosti Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja
 • potpora za odabrane ustanove

Sudjelovanje u programu Erasmus+

Programom Erasmus+ obuhvaćena su područja za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Više informacija o načinima sudjelovanja u svakom pojedinom području potražite na pripadajućim poveznicima:

 

 

Dodatne pojedinačne potpore za zeleno putovanje.

 

Za više informacija o načinu sudjelovanju u mrežama i inicijativama potražite na pripadajućim poveznicama:

 

eTwinning

Euroguidance

Europass

Europska oznaka jezika

Youthpass
- Radna skupina stručnjaka za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

 

 

Diseminacija i korištenje rezultata

Prilikom provedbe projekata financiranih u okviru programa Erasmus+, kao i diseminacije i korištenja rezultata, potrebno je voditi računa o obvezama vezanim uz vidljivost projekata.

 

Sve o obavezama korisnika i pravilnoj primjeni vizualnog identiteta programa Erasmus+ možete pronaći u rubrici Diseminacija i korištenje rezultata 2021. - 2027..