Aware and Active

AMPEU kao pridruženi partner podržava projekt nacionalnih agencija za program Erasmus+ Aware and Active, čiji je cilj sprečavanje nasilne radikalizacije, promicanje demokratskih vrijednosti, temeljnih prava, međukulturalnog razumijevanja i aktivnog građanstva, kao i razvoj kritičkog mišljenja i medijske pismenosti mladih. Koordinator projekta je austrijska nacionalna agencija Interkulturelles Zentrum.