Erasmus+: Visoko obrazovanje

Za što je namijenjen

Cilj programa Erasmus+ jest modernizacija i poboljšanje visokog obrazovanja diljem Europe i u ostatku svijeta.

 

 

Suradnja među programskim državama

Programske države podrazumijevaju države članice Europske unije te Makedoniju, Island, Norvešku, Lihtenštajn, Tursku, Srbiju i Ujedinjeno Kraljevstvo.

 

Njima se nude mogućnosti:

 

  • Mobilnosti

 

U okviru Ključne aktivnosti 1 - Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja, studenti imaju priliku obrazovati se u inozemstvu kroz:

 


U okviru Ključne aktivnosti 1 - Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja, (ne)nastavno osoblje visokih učilišta ima priliku sudjelovati u aktivnostima profesionalnog razvoja, uključujući

 

  • osposobljavanje ili poučavanje
  • pohađanje radionica koje održavaju poduzeća.

 

  • Suradnje među ustanovama

 

U okviru Ključne aktivnosti 1 - Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja, moguće je održavanje Erasmus Mundus združenih diplomskih studija u okviru konzorcija ustanova visokog obrazovanja iz država sudionica.

 

U okviru Ključne aktivnosti 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, aktivnost Strateška partnerstva, ostvaruju se projekti kojima se povećava kvaliteta i inovativnost učenja i poučavanja, kojima se razvijaju novi kurikulumi, grade mostovi među različiti sektorima obrazovanja i kojima se potiču intenzivniji oblici suradnje obrazovanja, znanosti i poslovnog sektora kako bi se postigli ciljevi modernizacije, uključujući bolje korištenje otvorenih obrazovnih sadržaja.

 

  • Suradnje s poduzećima i znanstvenim institutima

 

S obzirom na to da europsko gospodarstvo ovisi o stvaranju i primjeni znanja, čvrste veze između poslovnog sektora, znanosti i visokog obrazovanja od ključne su važnosti. Poduzeća se sve više uključuju u europske programe obrazovanja i osposobljavanja, što donosi dobre rezultate svim stranama i rezultira dugoročnim partnerstvima.

 

Poduzeća, znanstveni instituti i ustanove visokog obrazovanja mogu zajedno raditi na razmjeni znanja kroz aktivnost Udruživanja znanja u okviru Ključne aktivnosti 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse.

 

Suradnja s poduzećima i znanstvenim institutima moguća je i kroz Ključnu aktivnosti 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse - Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju.

 

Uz navedeno, suradnja s poduzećima moguća je i kroz Ključnu aktivnosti 1 - Mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja:

 

 

Suradnja izvan Europske unije (Suradnja s partnerskim državama)

Suradnja izvan EU-a podrazumijeva suradnju država članica Europske unije sa susjednim državama, državama iz Afrike, Azije i Latinske Amerike na projektima kojima se povećavaju kompetencije ili stručnost ustanova u okviru:

 

  • zajedničkih projekata za modernizaciju nastavnih metoda, materijala i programa 
  • strukturnih projekata, među ostalim uključivanjem nacionalnih nadležnih tijela.

Tko može sudjelovati

Sljedećim organizacijama u državama sudionicama dostupne su mogućnosti sudjelovanja:

 

  • studentima na visokim učilištima
  • osoblju na visokim učilištima (akademsko i neakademsko)
  • privatnim poduzećima.


Visoka učilišta u susjednim državama, balkanskim državama koje nisu članice EU-a te Aziji, Africi i Latinskoj Americi mogu sudjelovati u projektima koji se provode izvan EU-a.

Kako sudjelovati

Agencija za mobilnost i programe Europske unije svake godine raspisuje javni natječaj (Poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+) unutar kojeg se navode načini i uvjeti sudjelovanja u programu. Natječaj se obično raspisuje krajem tekuće godine za sljedeću godinu, a sve potrebne i dodatne informacije možete pronaći unutar kategorije Programi naše mrežne stranice, u okviru pripadajućeg sektora obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih:

 

 

Određene aktivnosti unutar programa Erasmus+ centralizirane su (prijavljuju se Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu u Bruxellesu). Aktivnosti koje se prijavljuju Agenciji za mobilnost i programe Europske unije nazivaju se decentraliziranima.

 

Više informacija o strukturi programa Erasmus+ prema sektorima i ključnim aktivnostima te centraliziranim i decentraliziranim aktivnostima

 

Više informacija o programu Erasmus+