Mreže i inicijative

Internetski portal eTwinning namijenjen je međunarodnoj suradnji i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja vrtića, osnovnih i srednjih škola. Suradnja se ostvaruje zajedničkim radom na virtualnim projektima te sudjelovanjem na virtualnim i fizičkim programima usavršavanja kao što su radionice, seminari i konferencije.

 

Euroguidance Hrvatska dio je europske mreže nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Glavni su ciljevi mreže promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju te pružanje informacija o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i mobilnosti.

 

Europass centar Hrvatska provodi istoimenu inicijativu. Riječ je o portfelju koji se sastoji od pet dokumenata čiji je glavni cilj predstaviti stečene vještine i kvalifikacije na jasan, pouzdan i usporediv način ujednačen u cijeloj Europi: Europass životopis, Europass jezična putovnica, Europass mobilnost, Europass dopunska isprava o studiju i Europass prilog svjedodžbi.

 

Europska oznaka jezika priznanje je koje potiče inicijative u području učenja i podučavanja jezika, promiče i potiče uvođenje novih praksi te nagrađuje nove tehnike podučavanja jezika.

 

Radna skupina stručnjaka za ECVET promiče razvoj i primjenu Europskoga kreditnog sustava u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. ECVET je novi europski instrument namijenjen promidžbi međusobnog povjerenja i mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

 

Eurydice je europska mreža namijenjena razmjeni i pružanju relevantnih podataka o obrazovnim sustavima i politikama u 38 zemalja, čime pruža podršku europskoj suradnji u području cjeloživotnog učenja i obrazovanja. Mreža Eurydice objavljuje informacije o obrazovnim sustavima i politikama, opise nacionalnih obrazovnih sustava, tematske komparativne studije, pokazatelje i drugu statistiku u području obrazovanja.