Učinak Erasmus+ projekata

Učinak i njegovo vrednovanje u Erasmus+ projektima

Prilikom planiranja i provedbe projekata financiranih u okviru programa Erasmus+ potrebno je voditi računa o njihovom učinku. Prijavitelji u projektnoj prijavi navode koji učinak nastoje ostvariti svojim  projektom te istovremeno određuju pokazatelje temeljem kojih će pratiti jesu li očekivani učinci ostvareni.

 

Općenito, učinak se odnosi na pozitivne ili negativne, namjeravane ili nenamjeravane, dugoročne i značajne promjene u društvu koje su prouzrokovane djelovanjem. Tako i provedba Erasmus+ projekta predstavlja društveno djelovanje s određenim ciljevima.

 

Prilikom identificiranja problema koji se projektom nastoji riješiti te ciljeva koji se njime žele ostvariti, važno je imati na umu očekivani vremenski okvir te razine učinka. Vremenski okvir može biti kratkoročan, srednjoročan ili dugororočan. Učinak se može ostvariti na razini pojedinaca, organizacije ili sustava. Prilikom provedbe projekata korisnici bi za svaki od postavljenih ciljeva trebali moći identificirati vremenski okvir i razinu učinka kako bi proces praćenja i vrednovanja bio što uspješniji.

Vrednovanje i mjerenje učinka

Europska komisija i nacionalne agencije mjerenjem učinka na razini sustava prate jesu li ispunjeni ciljevi postavljeni programom Erasmus+ te u kojim područjima postoji prostor za poboljšanje. Na razini projekata, korisnici mjerenjem učinka ispituju u kojoj su mjeri ispunjeni njihovi ciljevi koji se najčešće odnose na očekivane promjene na razini pojedinaca i organizacije.

 

Učinak se mjeri se uz pomoć pokazatelja koji bi trebali biti specifični, mjerljivi, dostižni, relevantni i vremenski ograničeni.

 

Primjeri učinka i pokazatelja prema razinama
RAZINA UČINAK I ISHODI POKAZATELJI IZVORI PODATAKA

Sistemska

Modernizacija nacionalnog kurikuluma

Usvojen novi nacionalni kurikulum i pripadajući dokumenti; uvedene su nove metode rada

Zakoni i propisi, kurikularni dokumenti

Organizacijska

Razvoj kapaciteta organizacije u vođenju projekata

Povećan broj osoba koje su uključene u projektnu administraciju; povećan broj osoba s razvijenim vještinama za upravljanje projektom

Projektna dokumentacija; anketa; intervjui

Individualna

Poboljšane komunikacijske vještine učenika

Učenici iskazuju poboljšanje u komunikacijskim vještinama; učenici imaju veći uspjeh u pisanju i čitanju

Anketa; ispit (prije-poslije); Europass prilog svjedodžbi

 

Vrednovanje i mjerenje učinka imaju dvostruku ulogu u provedbi projekata te mogu istovremeno biti sustav praćenja i sredstvo za planiranje.

Dostupni materijali

Korisnicima su dostupni pomoćni alati, priručnici i smjernice razvijeni od strane Europske komisije, nacionalnih agencija i drugih dionika, a koji im mogu poslužiti u svrhu planiranja i praćenja učinka projekta.

 

Korisni izvori i alati:

 

Pitanja za razmišljanje prilikom planiranja Erasmus+ projekata

  • Koji učinak želite postići provedbom projekta?
  • Koji je očekivani vremenski okvir učinka kojeg želite postići?
  • Na kojim sve razinama želite ostvariti učinak?
  • Koji su kvantitativni i kvalitativni pokazatelji najprikladniji za mjerenje učinka Vašeg projekta?
  • Koji su izvori podataka koje možete koristiti u svrhu mjerenja učinka?