Obzor Europa

Europski okvirni program istraživanja i inovacija za razdoblje od 2021. do 2027. godine – Obzor Europa

Obzor Europa Okvirni je program Europske unije za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Okvirni programi EU-a za istraživanje i inovacije predstavljaju višegodišnje financijske instrumente Europske unije koji služe ostvarivanju ključnih strateških ciljeva Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije te provedbu europskog istraživačkog prostora (European Research Area).

 

Obzor Europa jedan je od ključnih instrumenata Unije za jačanje europskog istraživačkog prostora, osnaživanje europske konkurentnosti, usmjeravanje i ubrzavanje digitalne i zelene tranzicije, europskog oporavka, pripravnosti i otpornosti. To ga čini najambicioznijim te ujedno i najvećim transnacionalnim okvirnim programom za istraživanje i inovacije u svijetu.

 

Specifični ciljevi Programa su razvijanje, promicanje i unapređenje znanstvene izvrsnosti, potpora stvaranju i širenju visokokvalitetnih novih temeljnih i primijenjenih znanja te stvaranje i širenje vještina, tehnologija i rješenja, potpora osposobljavanju i mobilnosti istraživača, podupiranje i provedba politika Unije, olakšavanje tehnološkog razvoja, demonstracija i prijenos znanja i tehnologija, potpora pristupu inovativnim rješenjima i njihovom prihvaćanju u europskoj industriji i društvu radi odgovora na globalne izazove, uključujući klimatske promjene i ciljeve održivog razvoja.

 

Sukladno prethodno navedenim ciljevima i načelima aktivnosti, struktura Programa temelji se na tri stupa: Izvrsna znanost, Globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost i Inovativna Europa.

 

Horizontalni dio strukture Programa čine dvije komponente, Širenja sudjelovanja i izvrsnosti i Reforma i jačanje europskog sustava istraživanja i inovacija koje podupiru sveukupne ciljeve Europskog istraživačkog prostora s naglaskom na kreiranje i implementaciju najpogodnijeg okruženja za istraživanje i inovacije, u kojem sve države članice i njihove regije imaju iste mogućnosti za razvoj i pristup financiranju.

 

Novosti u Programu su misije (Missions), novi instrument koji je usmjeren, mjerljiv, vremenski ograničen i s jasnim proračunskim okvirom za iznalaženje odgovora na izazove društva te od zajedničkog značaja za cijelu Uniju. Uvodi se i novi pristup partnerstvima (European Partnerships) temeljen na učinkovitosti, jasnom životnom ciklusu i kvaliteti provedbe.

 

Kako bi se korisnicima omogućila personalizirana podrška u sudjelovanju u programu Obzor Europa, Vlade država članica Europske unije i ostalih zemalja koje sudjeluju u Programu uspostavile su strukturu nacionalne potpore. Strukturu potpore čine nacionalne osobe za kontakt za Obzor Europa (dalje u tekstu: NCP), sa sjedištem u određenim tijelima državne i javne uprave.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske je tijelo nadležno za koordiniranje sudjelovanja u Programu te uspostavlja nacionalni sustav podrške provedbe Programa.

 

Agencija za mobilnost i programe EU je, uz MZO, HAMAG-BICRO, SRCE i MUP, jedna od institucija u kojoj djeluju nacionalne osobe za kontakt za određena područja programa Obzor Europa.

 

Za više informacija posjetite hrvatski portal okvirnog programa Obzor Europa i stranice Europske komisije posvećene Programu.