Uvodna riječ

Poštovani posjetitelji,

 

želim vam toplu dobrodošlicu na naše mrežne stranice te vam zahvaljujem na interesu za naš rad.

 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije javna je ustanova koju je osnovala Vlada RH potkraj 2007. godine radi stvaranja institucionalnog okvira za provedbu dvaju najvećih programa Europske unije u području obrazovanja i usavršavanja – Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu. Nadležna ministarstva su Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

Godine 2014. započeli smo s novim ciklusom programa Unije za razdoblje od 2014. do 2020. – program Erasmus+ u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta te program Obzor 2020.u području istraživanja i inovacija, unutar kojeg smo preuzeli poslove većeg dijela nacionalne potporne strukture.

 

Naš se programski portfelj s vremenom širio te sada obuhvaća cijeli niz programa, mreža i inicijativa u području obrazovanja, znanosti i inovacija te podrške razvoju politika za mlade.

 

Od 2009. godine do danas u okviru programa Europske unije u području obrazovanja i mladih – Program za cjeloživotno učenje, program Mladi na djelu te program Erasmus+ – financijski smo podržali gotovo 3500 projekata. U projektima mobilnosti koje je ugovorila Agencija sudjelovalo je više od 55 000 građana – nastavnika, učenika, studenata, mladih i osoba koje rade s mladima. O sudjelovanju hrvatskih korisnika u aktivnostima programa govori i visoki postotak ugovorenih financijskih sredstava od 98,90 posto, što predstavlja osobit uspjeh Agencije i svih korisnika programa.

 

Drugi dio naše djelatnosti odnosi se na područje znanosti i inovacija.

 

Pružanje podrške i informiranje potencijalnih korisnika započeli smo u vrijeme trajanja Sedmog okvirnog programa za financiranje istraživanja i inovacija (FP7), a nastavljamo kroz program Obzor 2020. (Horizon 2020). Uspjesima cjelokupne znanstvene zajednice djelomice pridonosimo i putem naših potpornih aktivnosti savjetovanja, informativno-promotivnih aktivnosti i usluga stranim istraživačima i znanstvenim organizacijama kroz uspostavljen uslužni centar za mobilnost istraživača – Euraxess.

 

Pozivam vas da se o našim programima detaljnije informirate putem naših mrežnih stranica, javnih događanja i kontaktiranjem naših programskih djelatnika.

 

Želim vam mnogo uspješnih prijava i ostvarenih projekata – u tom smo vam procesu na raspolaganju pri svakom vašem koraku.

 

fotografija ravnateljice Antonije Gladović

mr. sc. Antonija Gladović      

ravnateljica