Priručnik za korisnike

Priručnik za diseminaciju i korištenje rezultata projekata

Erasmus+ diseminacijska platforma – priručnik za korisnike dostupan je na engleskom jeziku na sljedećoj poveznici.