Diseminacija i korištenje rezultata 2021. - 2027.

Vidljivost projekata

Prilikom provedbe projekata financiranih u okviru programa Erasmus+, kao i diseminacije i korištenja rezultata, potrebno je voditi računa o obvezama vezanim uz vidljivost projekata. Ako se takve odredbe ne poštuju, iznos bespovratnih sredstava može se smanjiti. Također, kvalitetan plan za diseminaciju može donijeti dodatne bodove projektu.
Preporuka: Svakako proučite Vodič kroz program Erasmus+

Informacije o izvoru financiranja

Prema ugovoru o dodjeli financijske potpore za projekt u okviru programa Erasmus+ korisnici su u svakoj komunikaciji ili publikaciji vezanoj za projekt koju izda korisnik, uključujući one na konferencijama, seminarima ili bilo kakvim promidžbenim materijalima (kao što su brošure, letci, posteri, prezentacije) dužni navesti da je projekt sufinancirala Unija te mora imati otisnut simbol Europske unije, službeni logotip te grafički identitet svojstven programu  Erasmus+. Poželjno je to učiniti navođenjem teksta „Sufinancirano sredstvima Europske unijeˮ uz simbol EU-a na komunikacijskom materijalu, u skladu sa smjernicama koje se odnose na pravilnu primjenu logotipa.

 

Navod na hrvatskom, engleskom i drugim jezicima zajedno sa zastavom EU moguće je preuzeti u različitim formatima (horizontalno i vertikalno; EPS, JPEG, PNG; u boji i crno-bijelo).

 

Diseminacija i korištenje rezultata 2021 - 2027 - Slika 1

Grafički identitet i logotip programa Erasmus+

U svakoj publikaciji, na svakom posteru, predmetu i sl. proizvedenom uz potporu programa Erasmus+ korisnici su dužni koristiti službeni logo i grafički identitet programa Erasmus+ u skladu sa smjernicama za vizualni identitet programa Erasmus+.

 

Korisnici programa Erasmus+ koji ugovore projekte od 2021. do 2027. obavezni su koristiti logotip „Sufinancirano sredstvima Europske unijeˮ, a logotip "Erasmus+" (amblem Europske unije uz naziv programa) mogu također koristiti, ali manje istaknuto, ali bez amblema Europske unije (kako se amblem ne bi ponavljao).

 

Ukoliko koriste logotip Erasmus+ potrebno je koristiti logotip s uključenim sloganom "Obogaćuje živote, širi vidike" osim u slučaju da površina na koju apliciraju logotip nije dovoljno velika, tada se može aplicirati logotip bez slogana.   

Logotip Erasmus+ (amblem EU-a + naziv programa) može se pojaviti, ali manje istaknut i ne odmah uz logo "Sufinancirano sredstvima Europske unije".

Erasmus+ 2021 - 2027 - Slika 4

 

Logotip Erasmus plus: jpeg | pdf 

Izjava o odricanju od odgovornosti (Disclaimer)

Izjavom o odricanju od odgovornosti isključuje se odgovornost Agencije za mobilnost i programe Europske unije i Europske komisije za provedbu projekta korisnika odnosno za informacije iznesene u komunikacijskim materijalima. U svakoj komunikaciji ili publikaciji vezanoj za Projekt koju izda korisnik, u bilo kojem obliku i na bilo koji način, treba biti navedeno kako ista odražava samo stav autora te da NA i Komisija nisu odgovorne za korištenje podataka koje ista može sadržavati.

 

Prijedlog teksta izjave za publikacije:

 

Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

 

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

 

Logotip AMPEU

Diseminacijska platforma i dijeljenje znanja

Korisnici programa Erasmus+ posebno se obvezuju da sve obrazovne resurse i alate koji se proizvedu u kontekstu projekata s potporom iz programa, npr. dokumente, medijske zapise, softver ili druge materijale, stave na raspolaganje javnosti na temelju otvorene licencije. Materijali bi trebali biti lako dostupni, bez naknade ili ograničenja, a otvorena licencija javnosti mora omogućavati upotrebu, ponovnu upotrebu, prilagodbu i dijeljenje resursa. Takvi se materijali nazivaju „otvorenim obrazovnim sadržajima” (OER).

Na Diseminacijskoj platformi programa Erasmus+ (Erasmus+ Project Results Platform) nalaze se podaci o svim odobrenim projektima u svim zemljama. Obratite pažnju i inspirirajte se primjerima dobre prakse i uspješnim pričama. Važno je istaknuti kako su korisnici sredstava za projektni format KA2 suradnje s inozemnim partnerima dužni i trebaju objavljivati projektne rezultate na Erasmus+ platformu.

 

Smjernice za vizualni identitet – program Europske snage solidarnosti

Korisnici programa Europske snage solidarnosti sve informacije o osiguravanju vidljivosti, kao i smjernice, vizuale, logotipove i ostali materijal mogu pronaći u rubrici VIDLJIVOST, ŠIRENJE I ISKORIŠTAVANJE REZULTATA na mrežnoj stranici Europskih snaga solidarnosti.