Pravo na pristup informacijama

Zakonska osnova

Cjeloviti tekst Zakona o pravu na pristup informacijama možete pronaći na poveznici: Zakon o pravu na pristup informacijama i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se predajom zahtjeva Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (u daljnjem tekstu: Agencija).

 

Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama. U slučaju da se obrazac ne koristi, poželjno je naznačiti kako je riječ o zahtjevu na pravo na pristup informacijama.

 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije imenovala je Mandu Japunčić službenikom za informiranje. Službenik za informiranje zadužen je za zaprimanje i rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama te ostale poslove sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se predati: 

  • pisanim putem, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“ na adresu: Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Službenik za informiranje, Frankopanska 26, 10 000 Zagreb
  • elektroničkom poštom na adresu pristup.informacijama@mobilnost.hr s naslovom elektroničke pošte „Zahtjev za pristup informacijama“
  • na broj telefaksa 01/ 5005 699, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“
  • usmenim zahtjevom na zapisnik svakog radnog dana od 13 do 15 sati na adresi AMPEU-a ili na telefonski broj 01/ 5005 637

 

 

Prilikom predaje zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Pisani zahtjev sadrži:

 

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev predaje
  • traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije)
  • ime i prezime, adresu fizičke osobe koja predaje zahtjev
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Zahtjevi

Zahtjeve za pristup informacijama možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Visina naknade troškova za dostavu informacije

Informacije o visini naknade troškova za dostavu informacije dostupne su na poveznici: Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Ostvarivanje prava na ponovnu upotrebu informacija

Pravo na ponovnu uporabu informacija uređeno je člankom 27. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i NN 85/15).

 

Ponovna uporaba informacija u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

 

Informacije za ponovnu uporabu iz područja djelatnosti Agencije za mobilnost i programe EU nalaze se na Portalu otvorenih podataka te na internetskim stranicama agencije.

 

Podaci su dostupni za korištenje uz dozvolu CC BY te su u otvorenom formatu.

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu - csv, pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu - csv, pdf

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu - csv, pdf

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu - csvpdf

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - csvpdf