Portal otvorenih podataka

Portal otvorenih podataka

Podaci o rezultatima Programa za cjeloživotno učenje, Mladi na djelu i programa Erasmus+ dostupni su na:

 

1) Europskom portalu otvorenih podataka

 

2) Portalu otvorenih podataka Republike Hrvatske ili niže dostupnim datotekama.

Program za cjeloživotno učenje

 • Financijska sredstva Programa za cjeloživotno učenje 31.12.2014. (samo decentralizirane aktivnosti u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe EU) - xlsxcsv

 

 • Pregled broja realiziranih odlaznih mobilnosti u okviru Programa za cjeloživotno učenje (samo aktivnosti koje provodi Agencija za mobilnost i programe EU) - natječaji od 2010. do 2013. - xlsxcsv

 

 • Udio odlaznih studenata u ukupnom broju upisanih studenata (EUROSTAT) prema matičnoj zemlji (akademska godina 2011./2012.) - xlsxcsv

 

 • Program za cjeloživotno učenje, sektorski potprogram Erasmus: odlazna mobilnost studenata od akademske godine 2009./2010. do akademske godine 2012./2013. - xlsxcsv

 

 • Udio dolaznih Erasmus studenata u studentskoj populaciji (EUROSTAT) po odredišnoj zemlji u razdoblju do 2009. do 2013. - xlsxcsv

 

 • Udio odlaznih studenata u ukupnom broju upisanih studenata (EUROSTAT) prema matičnoj zemlji (akademska godina 2012./2013.) - xlsxcsv

 

Napomena: Objavljeni podaci za Program za cjeloživotno učenje više se ne ažuriraju.

Mladi na djelu

 • Financijska sredstva programa Mladi na djelu 31.12.2014. (samo decentralizirane aktivnosti u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe EU) - xlsxcsv

 

 • Pregled broja realiziranih odlaznih mobilnosti u okviru programa Mladi na djelu - natječaji od 2010. do 2013.

 

2010. - xlsxcsv

2011. - xlsxcsv

2012. - xlsxcsv

2013. - xlsxcsv

 

Napomena: Objavljeni podaci za program Mladi na djelu više se ne ažuriraju.

Program Erasmus+, Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije i Program bilateralnih stipendija

 • Podaci o zaprimljenim i ugovorenim projektima u programu Erasmus+ prema natječajnim godinama od 2014. do 2017. na datum 31.12.2018. godine za decentralizirane aktivnosti u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe Europske unije - hrvatski xlsx; engleski xlsx 

 

 • Pregled broja registriranih i realiziranih mobilnosti prema sektorskim područjima programa Erasmus+ za natječaje od 2014. do 2017. godine - xlsx

 

 • Pregled broja realiziranih mobilnosti prema sektorskom području Mladi u okviru programa Erasmus+ za natječaje od 2014. do 2017. godine - xlsx

 

 • Pregled broja registriranih i realiziranih mobilnosti prema sektorskom području visoko obrazovanje u okviru programa Erasmus+ (natječaji od 2014. do 2016. godine), Srednjoeuropskom programu razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS) i Programu bilateralnih stipendija (akademske godine od 2011./2012. do 2016./2017.) - xlsx | csv

  

 • Pregled broja realiziranih odlaznih mobilnosti prema državi u okviru programa Erasmus+ za sektorsko područje visoko obrazovanje (akademske godine od 2014./2015. do 2016./2017.) - xlsx | csv

 

 • Pregled broja realiziranih dolaznih mobilnosti prema državi u okviru programa Erasmus+ za sektorsko područje visoko obrazovanje (akademske godine od 2014./2015. do 2016./2017.) - xlsx | csv

 

 • Pregled broja registriranih odlaznih mobilnosti prema visokom učilištu u okviru programa Erasmus+ za sektorsko područje visoko obrazovanje (natječaji od 2014. do 2018. godine) - xlsx

Baza prijavitelja i korisnika i distribucija korisnika financijskih potpora

 • Baza prijavitelja i korisnika u okviru Programa za cjeloživotno učenje i programa Erasmus+ (samo decentralizirane aktivnosti koje provodi Agencija za mobilnost i programe EU) - natječaji od 2010. do 2018. godine - xlsx 

 

 • Distribucija korisnika financijskih potpora u okviru Programa za cjeloživotno učenje i programa Erasmus+ od 2009. do 2018. godine prema tipu organizacije i županiji (samo decentralizirane aktivnosti koje provodi Agencija za mobilnost i programe EU) - xlsx