Diseminacija i korištenje rezultata

Važnost diseminacije i korištenje rezultata projekata

Europska komisija od početka programa Erasmus+ naglašava važnost diseminacije i korištenja rezultata kao važnih kriterija uspješnosti projekata, njihove održivosti te opravdanosti ulaganja sredstava Europske unije. Stoga je Opća uprava za obrazovanje i kulturu Europske komisije razradila Strategiju za diseminaciju i korištenje rezultata programa Erasmus+ s glavnim ciljevima:  

 

  • Podržati razvoj politika u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih, sporta i kulture omogućujući dostupnost rezultata programa i projekata Erasmus+, čime se unaprjeđuje rad organizacija i donositelja politika iz navedenih područja.
  • Maksmizirati učinak programa Erasmus+ adekvatnom diseminacijom rezultata Programa i projekata među širokim ciljanim skupinama - potencijalnim prijaviteljima/korisnicima, dionicima u području obrazovanja, kulture, mladih i sporta, uključujući i tijela nacionalne i lokalne vlasti odgovorna za javne politike, kao i opću javnost putem masovnih medija.

 

Kao jedno od sredstava postizanja ciljeva navedene Strategije, pokrenuta je i Diseminacijska platforma za rezultate projekata programa Erasmus+, koja nudi informacije o svim odobrenim projektima u svim državama sudionicama programa Erasmus+, s njihovim sažetcima, kontaktnim podacima, temama i rezultatima.

 

Diseminacija i korištenje rezultata - Slika 1

Korisni alati na Komisijinoj mrežnoj stranici programa Erasmus+

Europska komisija obogatila je mrežnu stranicu programa Erasmus+ novom sekcijom unutar segmenta Diseminacija i učinak E+ projekata pod nazivom „What are the results?“, koja se sastoji od tri rubrike: Get inspired, Toolkit i Useful terms.

 

U rubrici „Get inspired“ korisnici programa Erasmus+ mogu pronaći savjete i poveznicu na Diseminacijsku platformu rezultata Erasmus+ projekata koja sadrži podatke o više od 130 tisuća projekata financiranih od Europske komisije u sklopu programa Erasmus+. Među njima su primjeri različitih načina za unapređenje i modernizaciju obrazovnog sustava, sustava osposobljavanja i rada s mladima.

 

Rubrika „Toolkit“ sadrži kolekciju priručnika, smjernica i alata za diseminaciju projekata i projektnih rezultata, kako bi se povećala kvaliteta cjelokupnog programa.

 

„Useful terms“ nudi kratak pregled ključnih pojmova specifičnih za kontekst provedbe programa Erasmus+ odnosno na diseminaciju rezultata i učinka projekata.