Dokumenti

Temeljni dokumenti Agencije

Ostali dokumenti Agencije

2021.

 

2020.

 

2019.

 

2018.


2017.

 

2016.

 

2015.

 

2014.

 

2013.

 

Nabava

Sukladno Zaključku Vlade, donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, KLASA: 330-01/11-02/01, URBROJ: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« RH, br. 172/03. i 144/10.), a u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoga nadleštva iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja te ih ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje.


U nastavku se nalaze planovi nabave, kao i pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za Agenciju za mobilnost i programe Europske unije.

2021.

 

Registar ugovora za 2021. godinu nalazi se na stranicama: Oglasnik javne nabave (nn.hr)

 

2020.

 

2019.

 

2018.

 

2017.

 

2016.

 

2015.

 

2014.

 

2013.

 

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njima povezane osobe u sukobu interesa, kako slijedi:

 

  • Takvi gospodarski subjekti ne postoje

Europske strategije i uredbe

Ostali dokumenti