Erasmus+: Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Za što je namijenjen

Cilj je programa Erasmus+ poboljšanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u cijeloj Europi te pružanje prilika učenicima i osoblju u programima strukovnog obrazovanja za usavršavanje u inozemstvu. Institucijama koje provode strukovno obrazovanje i osposobljavanje pomoći će se u izgradnji strateških partnerstava s drugim organizacijama i poduzećima kako bi se uspostavile bliske veze između obrazovanja i osposobljavanja i poslovnog svijeta.

 

Općenito, pomoći će se poboljšanju zapošljivosti i životnih vještina pojedinaca te će se pridonijeti konkurentnosti europskoga gospodarstva.

 

Više o samom programu Erasmus+ možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Što obuhvaća

U okviru Ključne aktivnosti 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, učenici, pripravnici i vježbenici u programima strukovnog obrazovanja imaju priliku za obavljanje prakse u inozemstvu, uključujući:

 

 • poduzeća ili neka druga radna mjesta (npr. u javnoj ili nevladinoj organizaciji)
 • strukovne škole s razdobljima učenja temeljenog na radu u nekom poduzeću.

 

U okviru Ključne aktivnosti 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, osoblje ima priliku sudjelovati u aktivnostima profesionalnog usavršavanja na europskoj razini, uključujući:

 

 •  osposobljavanje
 •  stažiranje ili promatranje rada
 •  aktivnosti poučavanja.

 

U okviru Ključne aktivnosti 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, omogućena je suradnja među ustanovama kroz aktivnosti Strateških partnerstava. 

 

 

U okviru Ključne aktivnosti 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, omogućena je suradnja s poduzećima, kroz aktivnosti Udruženja strukovnih vještina:

 

 • osmišljavanje i provedba nastavnih planova kojima će se zadovoljiti potrebe tržišta rada
 • ciljano dijeljenje rezultata s kreatorima politika u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, poduzećima i savjetnicima.

 

S ciljem informiranja potencijalnih korisnika o mogućnostima koje se nude u okviru Ključne aktivnosti 2 programa Erasmus+ (Strateška partnerstva), Agencija je izradila smjernice s osnovnim informacijama o programu i aktivnosti, kao i nekoliko primjera dobre prakse. Pored kratkog prikaza proteklih natječajnih godina, dokument sadrži i pregled informativnih i savjetodavnih aktivnosti koje Agencija redovito provodi s ciljem promoviranja programa iz svog portfelja i pružanja podrške potencijalnim korisnicima.

 

Cjelovitu strukturu programa Erasmus+ možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Tko može sudjelovati

Sudjelovati mogu sljedeće organizacije u zemljama sudionicama:

 

 • strukovne škole i pružatelji usluga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 
 • poduzeća, socijalni partneri i drugi predstavnici iz poslovnog svijeta, uključujući trgovačke komore i druge trgovinske organizacije
 • svaka organizacija aktivna u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 
 • organizacije odgovorne za kreiranje politike i odluka o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. 

Kako sudjelovati

Informacije o načinu sudjelovanja u programu Erasmus+ možete pronaći na našoj mrežnoj stranici u rubrici Kako sudjelovati.

Erasmus+ Povelja za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Svrha

Jedan od ciljeva Erasmus+ programa jest kontinuirano povećanje kvalitete mobilnosti u okviru strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) te internacionalizacija organizacija za SOO  stoga je, kako bi se organizacije usmjerene na postizanje tih ciljeva potaknulo u njihovom ostvarivanju, osmišljena Erasmus+ povelja za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (Povelja).

Radi se o akreditaciji organizacija s dokazanim uspjehom u organizaciji kvalitetnih mobilnosti učenika i osoblja u području SOO-a.

 

Više o Povelji možete pronaći u kratkom preglednom članku o Povelji koji se nalazi ovdje, a sve informacije o aktualnim natječajima možete pronaći u kategoriji Sudjelovanje – Obrazovanje i osposobljavanje – Erasmus+ Strukovno obrazovanje i osposobljavanje – Natječajna dokumentacija.

 

Nositelji

U nastavku se nalaze podaci o, u dosadašnjim natječajima, dodijeljenim Poveljama.

 

2019. (Odluka o dodjeli je dostupna ovdje).

 

 

2018 (Odluka o dodjeli dostupna ovdje)

 

 

2017. (Odluka o dodjeli dostupna ovdje)

 

 

2016. (Odluka o dodjeli dostupna ovdje)

  

 

2015. (Odluka o dodjeli dostupna ovdje)

 

 

Prednosti i obveze

Nositelji Povelje mogu u sljedećem natječajnom razdoblju od dodjele Povelje svoje prijave za Ključnu aktivnost 1: Mobilnost učenika i osoblja u SOO-u podnositi u pojednostavnjenom postupku.

Ističemo kako dodjela Povelje ne podrazumijeva izravno financiranje te kako nije uvjet za sudjelovanje u programu Erasmus+ (organizacije kojima nije dodijeljena ne gube pravo prijave projektnih prijedloga za mobilnost u okviru kasnijih rokova).

 

Poveljom se nastoji poduprijeti i izgradnja kapaciteta organizacija pošiljateljica za organizaciju kvalitetne mobilnosti učenika i osoblja te istodobno nagraditi, poticati i dodatno razvijati kvalitetu mobilnosti.

 

Temeljem toga, od nositelja Povelje očekuje se osiguravanje i održavanje standarda kvalitete u provedbi mobilnosti (što podliježe provjeri Nacionalne agencije).  Nedovoljna kvaliteta, loše financijsko upravljanje, prijevara, mali broj ostvarenih mobilnosti ili nedostatak napretka u strategiji internacionalizacije ili nedostatak predanosti toj strategiji mogu biti razlozi za opoziv Povelje.