Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti stranice mobilnost.hr

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) nastoji, a kao tijelo javnog sektora je i obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište AMPEU-a na adresi www.mobilnost.hr.

 

Status usklađenosti

Mrežna stranica www.mobilnost.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

 

  • Izbornik pristupačnosti u internetskom pregledniku Google Chrome nalazi se unutar padajuće navigacije.
  • Između pojedinih elemenata izbornika pristupačnosti postoji prekid te se ne može navigirati na standardan način da bi se došlo do preostalih elemenata.
  • U internetskom pregledniku Mozilla Firefox ne uočava se padajuća navigacija. Elementi izbornika u ovom su pregledniku posloženi vertikalno, u nizu.
  • Cirkularni sadržaj na stranici, gdje se pojedini element odabire gumbima „Prethodni slajd“ ili „Sljedeći slajd“ vidljiv je i po karticama. Svaka kartica prezentira određeni dio stranice.
  • Kartice su posložene u kontinuitetu te ih čitač ekrana tako i očitava.
  • Nema mogućnosti navigacije sa strelicama po navedenim karticama.
  • Dio sadržaja definiran je karticama koje nisu imenovane.
  • Poveznice u podnožju stranice nemaju validnu deskripciju.

 

Podizanje razine pristupačnosti

Agencija za mobilnost i programe Europske unije će provoditi korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri. U suradnji s Državnom školom za javnu upravu te stručnjacima za primjenu IKT-a u svakodnevnom životu osoba smanjenih mogućnosti svoje djelatnike osposobljava za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 15. rujna 2020.

Za pripremu ove Izjave korištena je analiza testiranja pristupačnosti. Testiranje je proveo Centar UP2DATE, Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja u razdoblju od 19. do 22. travnja 2020. godine, te je naknadno nakon korekcija izvršena druga faza testiranja od 2. do 14. rujna 2020.

Operativni sustavi, internetski preglednici i mobilni uređaji na kojima su izvršena testiranja: MS Win10, Google Chrome, Mozilla Firefox, IOS 13.3.1, Safari.

Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja: NVDA, Jaws, Voiceover.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog mjesta www.mobilnost.hr korisnici mogu uputiti Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

Tel: +385 (0) 1 5556 498

Fax: +385 (0) 1 5005 699

e-mail: info@mobilnost.hr

Frankopanska 26, HR - 10000 Zagreb

 

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti jest Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.