Javni poziv za iskazivanje interesa za dodjelu Europske oznake jezika 2019.; rok za predaju prijava: 21. lipnja 2019.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisuje javni poziv za iskazivanje interesa za dodjelu Europske oznake jezika (European Language Label).

 

Što je Europska oznaka jezika

 

Europska oznaka jezika za inovativne projekte u poučavanju i učenju jezika je nagrada kojom se potiču nove inicijative u području učenja i poučavanja jezika, nagrađuje nove tehnike poučavanja te promiče i potiče uvođenje dobre prakse. Priznanje je dostupno svim područjima i oblicima obrazovanja i osposobljavanja, bez obzira na dob polaznika ili primijenjenu metodu te se oslanja na poticanje inovativnih pristupa u učenju jezika. Podupiranjem inovativnih projekata na lokalnoj i nacionalnoj razini, ovo priznanje ima svrhu podići standarde poučavanja i učenja stranih jezika u Europi. Inicijativu koordinira Europska komisija, ali priznanje dodjeljuje država članica koja s nacionalnim odborom provodi postupak odabira projekata na nacionalnoj razini. Hrvatska se pridružila inicijativi 2014. godine, od kada je provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

 

 

Tko se može prijaviti za Europsku oznaku jezika

 

Europska oznaka jezika otvorena je za inicijative i postignuća u svim područjima odgoja i obrazovanja. Prijavitelji mogu biti organizacije iz područja obrazovanja i osposobljavanja (javne ili privatne), tijela lokalne ili regionalne vlasti, poslodavci, različita društva i udruge. Sudjelovanje je otvoreno za sve koji provode projekte koji ispunjava ciljeve inicijative.

 

Prijaviti se mogu projekti koji su u tijeku (bez obzira na vrijeme početka provedbe) te oni završeni (s aktivnim mrežnim stranicama). Ne mogu se prijaviti projekti koji su razvili projektnu ideju, ali nisu započeli s njenom provedbom. Projekti mogu biti nacionalni, regionalni ili provedeni uz potporu programa Europske unije, odnosno drugih međunarodnih programa.

 

Ciljevi inicijative

 

 • Podizanje svijesti o važnosti jezične raznolikosti u Europi
 • Poticanje novih tehnika i metoda poučavanja jezika, njihova promidžba i šira primjena
 • Poticanje primjera dobre prakse
 • Poticanje interesa/zanimanja opće javnosti za usavršavanje jezičnih vještina

 

Javni poziv za iskazivanje interesa za dodjelu Europske oznake jezika 2019.; rok za predaju prijava: 21. lipnja 2019. - Slika 1

 

Europski prioriteti za razdoblje 2018.-2020.

 

Za razdoblje od 2018. do 2020. godine, Europska komisija usvojila je sljedeće prioritete za Europsku oznaku jezika:

 

 • Razvoj boljih i uključivijih škola te podrška nastavnicima i ravnateljima u prihvaćanju različitosti
 • Uklanjanje jezičnih prepreka radi stvaranja dinamičnijih pograničnih regija

 

 

Poveznica na opis prioriteta: HR, EN

 

Kriteriji ocjenjivanja

 

 • Projekt treba biti sveobuhvatan u svom pristupu
 • Projekt treba predstavljati dodanu vrijednost u nacionalnom kontekstu, u smislu  kvantitativnog i kvalitativnog doprinosa poboljšanju učenja i poučavanja jezika
 • Projekt treba povećati motivaciju i zanimanje za učenje i poučavanje jezika
 • Projekt treba biti izvoran i kreativan
 • Projekt treba sadržavati europsku dimenziju
 • Projekt treba uključivati nove pristupe koji su prenosivi i jednostavno primjenjivi u međunarodnom kontekstu
 • Projekt uključuje europske prioritete za razdoblje 2018. – 2020.

 

Kriteriji/mjerila za izbor projekata postavljeni su na europskoj razini.

 

 

Postupak odabira

 

Sastoji od dvije faze:

 

 1. Prva faza uključuje provjeru kriterija formalne prihvatljivosti koju obavlja djelatnik Agencije za mobilnost i programe Europske unije i procjenu kvalitete prijave koju obavljaju vanjski ocjenjivači. Kriteriji formalne prihvatljivosti su: prijava je pravovaljano ispunjena i predana u roku, sadrži potpisanu i pečatom ovjerenu prijavu zakonskog predstavnika ustanove, projekt je u tijeku ili je završio, ali i dalje ima aktivnu mrežnu stranicu te prijava sadrži sve potrebne privitke.

 

 1. Druga faza uključuje postupak odabira projekata  za dodjelu nagrade/priznanja od stane Nacionalnog odbora. Nacionalni odbor predlaže projekte  za dodjelu temeljem procjene kvalitete dostavljene prijave, a  uzevši u obzir ocjene vanjskih ocjenjivača. Nacionalni odbor sastavljen je od predstavnika relevantnih ustanova u području jezičnih kompetencija.

 

Što dobivaju pobjednici

 

 • Potvrdu, odnosno certifikat koji potpisuje ministar znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i povjerenik za obrazovanje i kulturu, mlade i sport Europske komisije
 • Objavljivanje sažetka projekta na mrežnim stranicama Europske komisije
 • Nagradu u obliku poklon bona za nastavni materijal u vrijednosti od 3.000,00 kn

 

Svim ostalim sudionicima natječaja uručit će se priznanja ili zahvalnice.

 

Ovogodišnja dodjela nagrada održat će se u okviru jesenskih informativnih i edukativnih događanja koja provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

 

 

Kako se prijaviti

 

Prijava se sastoji od prijavnog obrasca i privitaka. Ispunjeni prijavni obrazac šalje se u tiskanom i elektroničkom obliku, a privitci u digitalnom obliku (npr. na CD-u ili USB-u). Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.

 

Sve prijave moraju biti pisane i popunjene elektronski (prijave i obrasci koji su popunjeni ručno neće biti uzeti u obzir) i potpisane od strane zakonskog predstavnika ustanove prijavitelja.

 

Privitak predstavlja prezentaciju, video isječak ili drugi digitalni materijal kojim prijavitelj iskazuje učinke i rezultate projekta. Za privitak ne postoji standardizirani obrazac, već prijavitelj sam odabire format i veličinu privitka.

 

Prijavu je potrebno poslati zaključno s 21. lipnja 2019. preporučenom poštom na adresu:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Frankopanska 26

10000 Zagreb

 

te elektronski na e-mail adresu: ell@mobilnost.hr

 

s naznakom: Prijava za Europsku oznaku jezika 2019.

 

Ukoliko privitak zbog veličine nije moguće poslati elektronskom poštom, moguće je navesti poveznicu za njegovo preuzimanje na računalo.

 

 

 

Kontakt:

Mia Trcol

tel. +385 (0)1 5497 898

fax +385 (0)1 5005 699

 

ell@mobilnost.hr 

www.mobilnost.hr 

 

 

Poveznice:

Europska oznaka jezika na mrežnim stranicama Europske komisije

Prijavni obrazac

Evaluacijski obrazac

Poziv na prijavu

datum otvaranja: 19.04.2019.
datum zatvaranja: 21.06.2019.
otvoren: Ne
datum objave: 19.04.2019.