Natječaj za dodjelu devet stipendija Vlade Narodne Republike Kine za akademsku godinu 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Narodne Republike Kine objavljuju Natječaj za dodjelu devet (9) stipendija Vlade Narodne Republike Kine za preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski studij u akademskoj godini 2019./2020., za državljane Republike Hrvatske, od kojih su tri (3) namijenjene za studij medicine.

 

Budući da se većina studijskih programa provodi na kineskome jeziku, stipendistima koji ne vladaju kineskim jezikom osigurava se učenje kineskoga jezika u NR Kini u trajanju od jedne akademske godine prije početka provedbe studijskoga programa.

 

Svi kandidati moraju se prijaviti on-line putem mrežne stranice Kineskog vijeća za dodjelu stipendija.

 

Prijava za stipendiju treba sadržavati sljedeće dokumente dostavljene u dva (2) primjerka:

 

 1. otisnut, ispunjen i potpisan on-line obrazac kineski prijavni obrazac koji je dostupan na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija;
 2. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku dostupan ovdje;
 3. ovjerena preslika diplome najviše završene razine obrazovanja; kandidati koji u trenutku prijave imaju status studenta bilo koje razine studija dodatno trebaju priložiti potvrdu o upisu na visoko učilište. Potrebno je dostaviti dokumente u izvorniku na engleskome jeziku ili preslike originala na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleskome ili kineskome jeziku;
 4. prijepis ocjena najviše završene razine studija na engleskome jeziku ili presliku originala na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleskome ili kineskome jeziku;
 5. plan studija ili istraživanja na engleskome jeziku (minimalno 200 riječi za studente koji planiraju upisati preddiplomski studij, 800 riječi za kandidate koji planiraju upisati diplomski ili poslijediplomski studij te 500 riječi za kandidate koji se prijavljuju na stručno usavršavanje);
 6. kandidati za diplomski i poslijediplomski studij te za stručno usavršavanje uz sve navedeno trebaju dostaviti i dva pisma preporuke profesora s matičnoga visokog učilišta, na engleskome jeziku;
 7. kandidati za glazbeni studij uz sve navedeno trebaju predati i CD ili drugi medij za pohranu podataka sa svojim izvedbama, a kandidati za umjetnički studij trebaju predati i CD ili drugi medij za pohranu podataka sa svojim radovima (dva crteža, dvije slike i dva rada po izboru);
 8. kandidati mlađi od 18 godina trebaju dostaviti važeći dokument zakonskoga skrbnika u Kini;
 9. preslika ispunjenoga obrasca na engleskome jeziku Liječnička potvrda o zdravstvenom stanju, koji je dostupan u prilogu te na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija ili portalu Study in China (originalni obrazac potrebno je predati nakon dolaska na sveučilište u NR Kini). Napomena: Nepotpuna liječnička potvrda, kao i nepotpisana te neovjerena liječnička potvrda, smatra se neprihvatljivom. Liječnička potvrda vrijedi samo šest mjeseci od dana izdavanja pa se kandidati upozoravaju da pravodobno planiraju odlazak liječniku;
 10. prihvatno pismo željenog sveučilišta tj. visokog učilišta u NR Kini iz kojega je vidljivo da će se u slučaju dodjele stipendije kandidatu omogućiti izravan upis na to sveučilište. Kandidatima koji ne prilože prihvatno pismo ne može se jamčiti da će im biti osiguran upis na traženo visoko učilište te Kinesko vijeće za dodjelu stipendija zadržava pravo na raspoređivanje kandidata na druga visoka učilišta;
 11. dokaz o znanju kineskoga jezika (npr. HSK certifikat) ili dokaz o znanju engleskoga jezika (npr. IELTS, TOEFL, itd.), ako ga kandidat posjeduje;
 12. motivacijsko pismo na engleskome jeziku;
 13. životopis na engleskome jeziku u Europass formatu (samo kandidati za poslijediplomski studij i stručno usavršavanje);
 14. preslika domovnice na hrvatskom jeziku (neovjerena).

 

Svi dokumenti koji nisu u izvorniku na engleskome ili kineskome jeziku trebaju biti dostavljeni u obliku ovjerenoga prijevoda na engleski ili kineski jezik, osim domovnice koja može biti na hrvatskome jeziku.

 

Prednost će se dati kandidatima koji nisu već bili dobitnici stipendija Vlade Narodne Republike Kine.

 

Detaljne informacije o stipendijama NR Kine nalaze se na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija.

 

Korisne informacije te odgovore na često postavljena pitanja možete pronaći ovdje.

 

Rok za podnošenje prijava za stipendije je 25. ožujka 2019. godine.

 

Prijave se šalju poštom na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: 'Za stipendije Vlade NR Kine'.

 

Upiti se šalju na e-mail adresu: bilaterala@mobilnost.hr

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Agenciji za mobilnost i programe Europske unije za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su ustupili prijavom) u svrhu provedbe natječaja.

 

Dokumenti

 

 1. Liječnička potvrda o zdravstvenom stanju

 

 1. Upute o ispunjavanju on-line obrasca

 

 

datum otvaranja: 01.03.2019.
datum zatvaranja: 25.03.2019.
otvoren: Ne
datum objave: 01.03.2019.