Natječaj za dodjelu nagrada COMET za najbolje eTwinningove projekte u školskoj godini 2020./2021.

Hrvatska Nacionalna organizacija za potporu eTwinningu, koja djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, raspisuje natječaj za dodjelu nagrada COMET za najbolje eTwinningove projekte u školskoj godini 2020./2021. Svrha je ovog natječaja promidžba aktivnosti eTwinninga i programa Erasmus+, potpora registriranim korisnicima iz Republike Hrvatske te odavanje priznanja za uspješnu provedbu eTwinningovih projekata nagrađivanjem najboljih eTwinningovih projekata u školskoj godini 2020./2021. u pet kategorija. 

 

Natječaj je otvoren svim aktivnim članovima portala eTwinning.net koji su uložili puno rada i truda u svoj eTwinning projekt, smatraju da su ga uspješno vodili te su ponosni na rezultate svojih učenika i kolega. Za sudjelovanje na natječaju potrebno je ispuniti prijavni obrazac i objaviti projektne datoteke TwinSpacea. Upute su dostupne putem poveznice Stranice na TwinSpaceu. Na natječaj se mogu prijaviti svi eTwinneri koji su tijekom školske godine 2020./2021. pokrenuli i vodili najmanje jedan eTwinningov projekt. Natječaj nije otvoren partnerima na pojedinome  projektu, nego isključivo osnivačima eTwinningovih projekata.

 

Prijave se primaju do 20. listopada 2021. godine isključivo popunjavanjem obrasca Prijava na natječaj za dodjelu nagrada COMET za najbolje eTwinningove projekte.

 

Nagrađeni osnivači projekata trebat će prirediti jednominutni videouradak na temu prijavljenog projekta najkasnije do 30. listopada 2021. godine u svrhu predstavljanja projekta u sklopu godišnje eTwinningove konferencije koja će se održati početkom studenoga 2021. godine. Ista se osoba može prijaviti isključivo s jednim projektom i u jednoj natječajnoj kategoriji.

 

Kriteriji formalne prihvatljivosti prijava

 • prijavitelj je član eTwinninga i projekt je prijavljen putem platforme eTwinning
 • prijavitelj je osnivač projekta (founder)
 • projekt je realiziran u školskoj godini 2020./2021.
 • projekt je trenutačno zatvoren ili u završnoj fazi
 • u projektu sudjeluju učenici
 • projektu je dodijeljena Nacionalna oznaka kvalitete.

 

Pravila natječaja

 

Prije ispunjavanja prijavnog obrasca, molimo pročitajte Pravilnik natječaja koji čini sastavni dio natječajne dokumentacije. Nagrade se dodjeljuju u pet kategorija:

 

 1. predškolski odgoj i obrazovanje
 2. niži razredi osnovne škole
 3. viši razredi osnovne škole
 4. gimnazije
 5. strukovne i umjetničke škole.

 

Prijave se ocjenjuju prema sljedećim kriterijima:

 

 1. pedagoške inovacije i kreativnost
 2. integracija projekta u kurikulum
 3. suradnja među partnerskim školama
 4. kreativna uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije
 5. rezultati, učinak i dokumentiranje projekta

 

Sve prijave koje zadovoljavaju kriterije formalne prihvatljivosti proći će proces ocjene kvalitete. Svakoj prijavi za kvalitetu može biti dodijeljeno najviše 30 bodova. Najviše rangirani projekti osvojit će nagradu u svojoj kategoriji. Pri ocjeni kvalitete u obzir se uzimaju svi materijali dostupni na platformi TwinSpace. Prilikom odabira projekata uzet će se u obzir i broj prijaviteljevih učenika uključenih u TwinSpace projekta.

 

Za evaluaciju prijava koristit će se Evaluacijski obrazac za dodjelu nacionalne nagrade COMET.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije 4. studenoga 2021. na mrežnim stranicama Hrvatske nacionalne organizacije za potporu eTwinningu (www.etwinning.hr) i Agencije za mobilnost i programe Europske unije (www.mobilnost.hr).

 

Pobjednici Natječaja bit će proglašeni 4. studenoga 2021. godine u sklopu Nacionalne eTwinningove konferencije.

 

Nagrade

 

Pobjednicima Natječaja tijekom 2022. godine osiguravamo sudjelovanje na eTwinningovoj mobilnosti (konferenciji, seminaru ili radionici u inozemstvu) ili online događanju u organizaciji Središnje službe za podršku eTwinningu.

datum otvaranja: 14.10.2021.
datum zatvaranja: 20.10.2021.
otvoren: Ne
datum objave: 14.10.2021.