Natječaj za dodjelu stipendija Slovačke Republike u akademskoj godini 2020./2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Slovačke Republike u Republici Hrvatskoj pozivaju na podnošenje prijava na natječaj za dodjelu stipendija Slovačke Republike u akademskoj godini 2020./2021.:

 

1. ukupno petnaest (15) mjeseci stipendija:

 

a) stipendije za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u trajanju od pet (5) ili deset (10) mjeseci;
b) stipendije za poslijediplomski studij u trajanju od jednog (1) mjeseca do deset (10) mjeseci;

 

2. jedna (1) stipendija za boravak sveučilišnih profesora hrvatskoga jezika i književnosti i slovačkoga jezika i književnosti u trajanju do najviše 30 dana.

 

Prijava uključuje sljedeće priloge koje treba dostaviti u dva (2) primjerka, na slovačkom, češkom ili engleskom jeziku:

 

1. otisnut, ispunjen te potpisan slovački prijavni obrazac dostupan ovdje;
2. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku 
    dostupan ovdje;
3. životopis u Europass formatu;
4. motivacijsko pismo u kojem je obrazložena osobna i profesionalna motivacija kandidata za boravak u Slovačkoj;
5. detaljan studijski, istraživački ili nastavni plan;
6.prihvatno ili pozivno pismo slovačkoga visokog učilišta (ako je primjenjivo);
7. pismo/a preporuke

 

a. studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija trebaju priložiti dva pisma preporuke profesora s matičnoga visokog učilišta;
b. studenti poslijediplomskoga studija trebaju priložiti jedno pismo preporuke mentora svoje doktorske disertacije;
c. znanstveno-nastavno osoblje/profesori i istraživači trebaju priložiti jedno pismo preporuke voditelja odjela ili voditelja projekta/istraživačkoga tima;
 
8. studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija trebaju priložiti prijepis ocjena cjelokupnoga dosadašnjeg studija (sve razine);
9. doktorandi, znanstveno-nastavno osoblje/profesori i istraživači trebaju priložiti popis izdanih publikacija vezanih uz temu/sadržaj željenog boravka (ako ih kandidat posjeduje);
10. kandidati koji se prijavljuju za programe na engleskome ili drugome stranom jeziku prijavi trebaju priložiti službeni dokaz/potvrdu o znanju engleskoga jezika, odnosno radnog jezika;
11. dvije fotografije dimenzija 3,5 x 4 cm priložene uz original i presliku slovačkoga prijavnog obrasca;
12. preslika domovnice (neovjerena).
 

NAPOMENA:
Kandidati koji se prijavljuju za programe na slovačkome ili češkome jeziku trebaju izvršiti samoprocjenu znanja jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike te sukladno tome navesti potrebne podatke u slovačkome prijavnom obrascu.

 

Svi dokumenti koji nisu u izvorniku na slovačkom, češkom ili engleskom jeziku trebaju biti dostavljeni u obliku ovjerenoga prijevoda na engleski, slovački ili češki jezik, osim domovnice koja može biti na hrvatskome jeziku.

 

Kandidati koji dokumentaciju šalju na slovačkome ili češkome jeziku dodatno trebaju priložiti i neovjerene prijevode sljedećih dokumenata na engleskome ili hrvatskome jeziku: životopis, motivacijsko pismo, studijski, istraživački ili nastavni plan i pismo/a preporuke.

 

Prijavu s cjelokupnom dokumentacijom treba dostaviti u dva (2) primjerka na adresu:

 

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: 'Za stipendije Slovačke Republike'

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj za stipendiju je 15. ožujka 2020. godine.

 

Detaljne informacije o natječaju možete pronaći na mrežnim stanicama Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike. 

 

Korisne informacije te odgovore na često postavljena pitanja možete pronaći ovdje.

Upiti se šalju na adresu e-pošte: bilaterala@mobilnost.hr.

 

Odjel za visoko obrazovanje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje Vaše navedene osobne podatke u svrhu prijave na natječaj za dodjelu stipendija Republike Slovačke za studij u akademskoj godini 2020./2021.
Više o obradi osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj ovdje.

datum otvaranja: 16.01.2020.
datum zatvaranja: 15.03.2020.
otvoren: Ne
datum objave: 16.01.2020.