Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike u akademskoj godini 2021./2022.

Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike u akademskoj godini 2021./2022. - Slika 1

Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencijom za mobilnost i programe Europske unije, poziva na podnošenje prijava za stipendije Vlade Francuske Republike u akademskoj godini 2021./2022.

STIPENDIJE ZA STUDIJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE - ZA SVA ZNANSTVENA

PODRUČJA

 

1. Stipendije u trajanju od devet (9) mjeseci za diplomski i poslijediplomski studij svih znanstvenih disciplina.

 

Stipendije se moraju iskoristiti u akademskoj godini 2021./2022. Osim u iznimnim slučajevima, stipendije se počinju provoditi u listopadu 2020. Kandidati koji su prethodno bili dobitnici ove stipendije nemaju pravo ponovne prijave za istu vrstu stipendije.

 

2. Stipendije za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje u trajanju od jednog (1) mjeseca

 

Stipendije su namijenjene mladim stručnjacima i studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) te poslijediplomske studije svih znanstvenih disciplina. Stipendije se moraju provesti do kraja 2021. godine.

Kriteriji formalne prihvatljivosti:

 

  • stipendije su namijenjene kandidatima koji su rođeni nakon 31. prosinca 1985.;
  • kandidati trebaju dostaviti cjelokupnu prijavnu dokumentaciju, sukladno uvjetima natječaja.

 

Kvalitativni kriteriji za dodjelu stipendija:

 

  • kvaliteta studijskoga plana;
  • učinak mobilnosti i važnost boravka u Francuskoj za profesionalni razvoj kandidata;
  • učinak mobilnosti na razvoj te jačanje suradnje između matične ustanove kandidata u Hrvatskoj i ustanove primateljice u Francuskoj;
  • akademska izvrsnost;
  • izvrsno znanje stranoga jezika na kojemu se održava studij, odnosno stručno usavršavanje.

 

Znanje francuskoga jezika je prednost, ali nije uvjet za dodjelu stipendije.

Francuska strana osigurava isplatu stipendije tijekom boravka u Francuskoj, a troškove putovanja stipendista u Francusku snosi Agencija za mobilnost i programe EU-a.

Ne postoji mogućnost snošenja troškova studija (školarine) na izabranome francuskom sveučilištu.

Prijava na natječaj mora sadržavati sljedeće dokumente:

1. otisnut, ispunjen i potpisan on-line prijavni obrazac ispunjen na hrvatskome jeziku koji je dostupan ovdje;

2. životopis na engleskome ili francuskome jeziku (korištenje Europass formata je poželjno, no ne i obvezno);

3. preslika diplome najviše završene razine obrazovanja; studenti diplomskoga studija trebaju priložiti presliku diplome preddiplomskog studija, a studenti poslijediplomskog studija trebaju priložiti presliku diplome diplomskog studija; kandidati koji u trenutku prijave imaju status studenta bilo koje razine studija dodatno trebaju priložiti potvrdu o upisu na visoko učilište (dokumenti navedeni u ovoj točki moraju se dostaviti na engleskome ili francuskome jeziku, stoga je potrebno priložiti ovjereni prijevod dokumenta ako original nije na jednom od spomenutih jezika);

4. prijepis ocjena posljednje završene i trenutne razine studija (prijepis ocjena nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik);

5. prijedlog projekta (studijski plan): treba sadržavati objašnjenje, odnosno razloge odabira pojedinoga studija i odabrane francuske ustanove te jasan i sažet opis ciljeva odabranoga studija ili istraživanja; objašnjenje važnosti boravka u Francuskoj za realizaciju studija, odnosno istraživanja, kao i važnosti za osobni profesionalni razvoj kandidata te mogućega utjecaja mobilnosti na matičnu ustanovu;

6. prihvatno pismo francuske ustanove ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s odabranim visokim učilištem (korespondencija sa sveučilištem iz koje je vidljiv ostvaren kontakt s nadležnim osobama/službama sveučilišta, u obliku e-pošte, preslike podnesene prijave za upis na sveučilište i slično);

7. presliku domovnice (neovjerenu presliku nije potrebno ovjeravati niti prevoditi na engleski ili francuski jezik);

8. dokaz o znanju francuskoga ili engleskoga jezika, ovisno o tome na kojem se jeziku održava studij, odnosno stručno usavršavanje (poželjno da ga kandidat posjeduje, ali nije obvezan dio prijavne dokumentacije);

9. pismo preporuke hrvatske ustanove ili poslodavca iz kojega je vidljiva potpora kandidatu za odlazak na predloženo stručno usavršavanje (samo za stipendije za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje u trajanju od jednog mjeseca; nije obvezan dio prijavne dokumentacije).

 

Dobitnici stipendije naknadno će trebati Veleposlanstvu Francuske Republike dostaviti originalne dokumente na uvid.

Rok za podnošenje prijava je 15. travnja 2021. godine.

Prijava za stipendiju, na engleskom ili francuskom jeziku (uz iznimku domovnice i prijepisa ocjena koji mogu biti na hrvatskome jeziku), podnosi se u dva (2) primjerka:

 

1. Veleposlanstvu Francuske Republike dostavlja se jedan (1) primjerak dokumentacije;

 

2. Agenciji za mobilnost i programe EU-a dostavlja se jedan (1) primjerak dokumentacije.

 

Adresa Veleposlanstva Francuske Republike na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

VELEPOSLANSTVO FRANCUSKE REPUBLIKE U RH
SLUŽBA ZA SURADNJU I KULTURNU DJELATNOST (SCAC)
Hebrangova ulica 2, 10 000 Zagreb,
s naznakom: „Za natječaj za stipendije“.

Adresa Agencije za mobilnost i programe EU-a na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: „Za stipendije Vlade Francuske Republike“.


Za sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete se obratiti Agenciji za mobilnost i programe Europske unije na adresu elektroničke pošte: bilaterala@mobilnost.hr ili na broj telefona: 01/5005 955 te u Espace Campus France Croatie (Ulica Petra Preradovića 5, Zagreb) na tel.: 01/48 83 570 ili adresu elektroničke pošte: zagreb@campusfrance.org.

Odluka povjerenstva o dobitnicima stipendija je konačna te ne podliježe daljnjim izmjenama.

Prijavom na natječaj kandidati daju pristanak Službi za suradnju i kulturnu djelatnost Veleposlanstva Francuske Republike za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka koje su ustupili prijavom u svrhu provedbe natječaja. Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja elektroničkom poštom.

Odjel za visoko obrazovanje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje osobne podatke u svrhu prijave na natječaj za stipendije Vlade Francuske Republike u akademskoj godini 2021./2022. Više o obradi osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj ovdje.

datum otvaranja:
datum zatvaranja: 15.04.2021.
otvoren: Ne
datum objave: 05.03.2021.