Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Slovačke Republike za akademsku godinu 2019./2020.

Na temelju Programa suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike za razdoblje od 2018. do 2022. godine, potpisanog 19. siječnja 2018. godine u Zagrebu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisuju

 

                                                    NATJEČAJ

 

za dodjelu stipendija za studij u Slovačkoj Republici u akademskoj godini 2019./2020.:

 

1. ukupno petnaest (15) mjeseci stipendija:

 

a) stipendije za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u trajanju od pet (5) ili deset (10) mjeseci;

b) stipendije za doktorski, tj. poslijediplomski studij u trajanju od jednog (1) mjeseca do deset (10) mjeseci;

 

2. jedna (1) stipendija za boravak sveučilišnih profesora hrvatskoga jezika i književnosti i slovačkoga jezika i književnosti u ukupnome trajanju od 30 dana.

 

Prijava za stipendiju treba sadržavati sljedeće dokumente, dostavljene u dva (2) primjerka, na slovačkome, češkome ili engleskome jeziku:

 

 1. otisnut, ispunjen te potpisan slovački prijavni obrazac dostupan ovdje;
 2. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku dostupan ovdje;
 3. životopis u Europass formatu;
 4. motivacijsko pismo u kojem je obrazložena osobna i profesionalna motivacija kandidata za boravak u Slovačkoj;
 5. detaljan studijski, istraživački ili nastavni plan;
 6. prihvatno pismo ili pozivno pismo slovačkoga visokog učilišta (ako je primjenjivo) iz kojega je vidljivo da je slovačka ustanova voljna prihvatiti kandidata;
 7. pismo/a preporuke (studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija trebaju priložiti dva pisma preporuke profesora s matičnoga visokog učilišta; studenti poslijediplomskoga studija trebaju priložiti jedno pismo preporuke mentora svoje doktorske disertacije; znanstveno-nastavno osoblje/profesori i istraživači trebaju priložiti jedno pismo preporuke voditelja odjela ili voditelja projekta/istraživačkoga tima);
 8. studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija trebaju priložiti prijepis ocjena cjelokupnoga dosadašnjeg studija (sve razine);
 9. doktorandi, znanstveno-nastavno osoblje/profesori i istraživači trebaju priložiti popis izdanih publikacija vezanih uz temu/sadržaj željenog boravka (ako ih kandidat posjeduje);
 10. kandidati koji se prijavljuju za programe na engleskome ili drugome stranom jeziku prijavi trebaju priložiti službeni dokaz/potvrdu o znanju engleskoga jezika, odnosno radnoga jezika;
 11. preslika domovnice (neovjerena);
 12. dvije fotografije (dimenzija 3,5 x 4 cm) priložene uz original i presliku slovačkoga prijavnog obrasca.

 

NAPOMENA: Kandidati koji se prijavljuju za programe na slovačkome ili češkome jeziku trebaju izvršiti samoprocjenu znanja jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike te u skladu s tim navesti potrebne podatke u slovačkome prijavnom obrascu.

 

Svi dokumenti koji nisu u izvorniku na slovačkome, češkom ili engleskom jeziku trebaju biti dostavljeni u obliku ovjerenoga prijevoda na engleski, slovački ili češki jezik, osim domovnice koja može biti na hrvatskome jeziku.

 

Kandidati koji dokumentaciju šalju na slovačkome ili češkome jeziku dodatno trebaju priložiti i neovjerene prijevode sljedećih dokumenata na engleskom ili hrvatskom jeziku: životopis, motivacijsko pismo, studijski, istraživački ili nastavni plan i pismo/a preporuke.

 

Korisne upute za pripremu prijavne dokumentacije možete pronaći ovdje.

Svi zainteresirani kandidati trebaju cjelokupnu prijavnu dokumentaciju dostaviti u dva (2) primjerka do 15. ožujka 2019. Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, na adresu:

 

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: 'za stipendije Slovačke Republike'

 

Detaljne informacije o natječaju možete pronaći ovdje.

 

Upiti se šalju na e-mail adresu: bilaterala@mobilnost.hr.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Agenciji za mobilnost i programe Europske unije za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka, koje su ustupili prijavom, u svrhu provedbe natječaja.

 

Dokumenti

 

Stipendije Slovačke Republike – slovački prijavni obrazac - 2019./2020. (54.02 KB)

datum otvaranja: 22.01.2019.
datum zatvaranja: 15.03.2019.
otvoren: Ne
datum objave: 23.01.2019.