Natječaj za zapošljavanje - travanj 2021.

KLASA: 112-01/21-01/1

URBROJ: 359-17/4-21-2

 

Zagreb, 31. ožujka 2021.

 

Na temelju članka 11. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (Narodne novine 121/17), članka 21. Statuta Agencije za mobilnost i programe Europske unije, članka 4. Pravilnika o radu Agencije za mobilnost i programe Europske unije te odredbi Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20), Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) raspisuje

 

 

      NATJEČAJ

        za radna mjesta

 

 

1. stručni suradnik u Odjelu za strukovno obrazovanje i osposobljavanje,

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke

- jedna (1) godina radnog staža u traženoj razini obrazovanja ili pripravnik

- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- aktivno poznavanje rada na računalu

 

Opis poslova uključuje:

- poslove i zadatke iz područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe

- obavljanje stručnih poslova koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije, uz stalan nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe

- informiranje i savjetovanje potencijalnih prijavitelja i korisnika tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem internetskih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja

- izradu i distribuciju promotivnih, informativnih i edukativnih materijala za informiranje potencijalnih korisnika i prijavitelja

- pripremanje i objavu informacija o programima EU u nadležnosti putem internetskih stranica i društvenih mreža i drugih platformi

- obavljanje poslova vezanih uz transnacionalne aktivnosti usavršavanja potencijalnih prijavitelja i korisnika

- sudjelovanje u pripremi i objavi natječaja za aktivnosti programa u nadležnosti Odjela

- ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

 

 

2. stručni suradnik u Odjelu za tematska područja Okvirnih programa EU,

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke

 - jedna (1) godina radnog staža u traženoj razini obrazovanja ili pripravnik

- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- aktivno poznavanje rada na računalu

 

Opis poslova uključuje:

- poslove i zadatke iz područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe

- obavljanje stručnih poslova koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremanje planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije, uz stalan nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe

- informiranje i savjetovanje hrvatskih znanstvenika, znanstvenih ustanova i drugih potencijalnih prijavitelja te korisnika o mogućnostima Okvirnih programa EU tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem internetskih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja

- suradnju s nacionalnim tijelima i imenovanim predstavnicima nadležnima za Okvirne programe EU kao i nacionalnim državnim i javnim tijelima te EU tijelima, znanstvenim i drugim institucijama

- poslove i zadatke nacionalne osobe za kontakt za Okvirne programe EU za pojedina područja programa te izvršavanje svih pripadajućih zadataka,

- poslove i zadatke člana programskog odbora za Okvirne programe EU sukladno uputama nadležnog ministarstva i Europske komisije

- sudjelovanje u međunarodnim projektima financiranima iz Okvirnih programa EU za razvoj mreža nacionalnih osoba za kontakt sukladno ugovornim odredbama i drugim uputama

- ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

 

 

3. voditelj Odjela za programsku infrastrukturu i nabavu,

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

 

Uvjeti:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke

   - četiri (4) godine radnog iskustva u traženoj razini obrazovanja

   - aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu

   - aktivno znanje rada na računalu

   - rukovoditeljske, komunikacijske i organizacijske kompetencije

 

Opis poslova uključuje:

- upravljanje radom Odjela i radnika (planira, organizira, koordinira, uspostavlja i kontrolira poslovne procese na razini Odjela) vezano uz poslove iz nadležnosti Odjela

- odgovornost za zakonitost rada i postupanja, materijalne, financijske i ljudske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova i zadataka iz nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima

- neposredno i uz visoku razinu samostalnosti osiguravanje obavljanja najsloženijih poslova iz nadležnosti Odjela koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije

- koordinaciju i izvršavanje poslova neophodnih za osiguranje prostornih, tehničkih, administrativnih, informatičkih i drugih materijalnih uvjeta rada Agencije i provedbe programa EU

- koordinaciju i objavu obavijesti o sklopljenim ugovorima u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina

- planiranje, koordinaciju i izradu svih potrebnih izvješća o provedenim nabavama prema tijelima nadležnim za sustav javne nabave u zakonskim rokovima

- koordinaciju i izradu obveznopravnih ugovora i obrazaca

- sudjelovanje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradbu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz nadležnosti Odjela

- ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

 

 

4. stručni suradnik u Odjelu za Europske snage solidarnosti,

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke

 - jedna (1) godina radnog staža u traženoj razini obrazovanja ili pripravnik

- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- aktivno poznavanje rada na računalu

 

Opis poslova uključuje:

- obavljanje poslova i zadataka iz područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe

- obavljanje stručnih poslova koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije, uz stalan nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe

- informiranje i savjetovanje potencijalnih prijavitelja i korisnika tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem internetskih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja

- izradu i distribuciju promotivnih, informativnih i edukativnih materijala za informiranje potencijalnih korisnika i prijavitelja

- pripremanje i objavljivanje informacija o programima EU u nadležnosti putem internetskih stranica i društvenih mreža i drugih platformi

- osiguranje odgovarajuće pohrane i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada

- odgovornost za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima

- ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

 

5. stručni savjetnik u Odjelu za Europske snage solidarnosti,

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke

 - tri (3) godine radnog staža u traženoj razini obrazovanja

- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- aktivno poznavanje rada na računalu

 

Opis poslova uključuje:

- obavljanje složenijih poslova i zadatka iz područja rada i nadležnosti Odjela, uglavnom samostalno uz primjenu stečenih znanja i vještina

- obavljanje složenijih stručnih poslova koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije, uz nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe

- informiranje i savjetovanje potencijalnih prijavitelja i korisnika tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem internetskih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja

- izradu i distribuciju promotivnih, informativnih i edukativnih materijala za informiranje potencijalnih korisnika i prijavitelja

- pripremu i objavu informacija o programima EU u nadležnosti putem internetskih stranica i društvenih mreža i drugih platformi

- poslove vezane uz transnacionalne aktivnosti usavršavanja potencijalnih prijavitelja i korisnika

- sudjelovanje u pripremi i objavi natječaja za aktivnosti programa u nadležnosti

- ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

 

6. stručni suradnik u Odjelu za EURAXESS i horizontalna područja Okvirnih programa EU, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke

 - jedna (1) godina radnog staža u traženoj razini obrazovanja ili pripravnik

- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- aktivno poznavanje rada na računalu

 

Opis poslova uključuje:

- obavljanje poslova i zadataka iz područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe

- obavljanje stručnih poslova koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije, uz stalan nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe

- informiranje i savjetovanje hrvatskih znanstvenika, znanstvenih ustanova i drugih potencijalnih prijavitelja te korisnika o mogućnostima Okvirnih programa EU tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem internetskih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja

- suradnju s nacionalnim tijelima i imenovanim predstavnicima nadležnima za Okvirne programe EU i inicijativu EURAXESS kao i nacionalnim državnim i javnim tijelima te EU tijelima, znanstvenim i drugim institucijama

- provođenje poslova i zadataka nacionalne osobe za kontakt za Okvirne programe EU za pojedina područja programa te izvršava sve pripadajuće zadatke

- provođenje poslova i zadataka člana programskog odbora za Okvirne programe EU sukladno uputama nadležnog ministarstva i Europske komisije

- sudjelovanje u međunarodnim projektima financiranima iz Okvirnih programa EU za razvoj mreža nacionalnih osoba za kontakt i međunarodnim projektima financiranima iz Okvirnih programa EU za razvoj inicijative EURAXESS sukladno ugovornim odredbama i drugim uputama

- ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

 

7. viši stručni savjetnik u Odjelu za odgoj i opće obrazovanje,

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke

   - četiri (4) godine radnog iskustva u traženoj razini obrazovanja

   - aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu

   - aktivno znanje rada na računalu

 

Opis poslova uključuje:

- obavljanje najsloženijih poslova i zadataka iz područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno uz samoinicijativnu primjenu stečenih znanja i vještina

- obavljanje najsloženijih stručnih poslova koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu  dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije, uz povremeni nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe

- informiranje i savjetovanje potencijalnih prijavitelja i korisnika tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem internetskih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja

- izradu i distribuciju promotivnih, informativnih i edukativnih materijala za informiranje potencijalnih korisnika i prijavitelja

- pripremanje i objavu informacija o programima EU u nadležnosti putem internetskih stranica i društvenih mreža i drugih platformi

- poslove vezane uz transnacionalne aktivnosti usavršavanja potencijalnih prijavitelja i korisnika

- sudjelovanje u pripremi i objavi natječaja za aktivnosti programa u nadležnosti

- ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

 

8. viši stručni referent u Odjelu za programsku infrastrukturu i nabavu,

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni ili trogodišnji stručni studij odgovarajuće struke

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženoj razini obrazovanja ili pripravnik

- znanje engleskoga jezika

- aktivno znanje rada na računalu

 

Opis poslova uključuje:

- obavljanje poslova i zadataka iz područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe

- obavljanje administrativnih i jednostavnijih stručnih poslova iz djelokruga Odjela

- sudjelovanje u radu stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ostale oblike nabave

- sudjelovanje u pripremi poziva na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, izradi izvještaja o provedenim savjetovanjima te slanje na objavu

- evidencija i ažuriranje podataka u evidenciji postupaka, registru ugovora, EOJN sustavu

- sudjelovanje u izradi zapisnika o otvaranju ponuda, zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupcima jednostavnih nabava

- sudjelovanje u izradi dokumentacije za nadmetanje, slanje objava i poziva za postupke javne nabave

- ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

 

9. voditelj Odjela za analizu, evaluaciju i diseminaciju rezultata programa,

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

       Uvjeti:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke

   - četiri (4) godine radnog iskustva u traženoj razini obrazovanja

   - aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu

   - aktivno znanje rada na računalu

   - rukovoditeljske, komunikacijske i organizacijske kompetencije

 

Opis poslova uključuje:

- upravljanje radom Odjela i radnika (planira, organizira, koordinira, uspostavlja i kontrolira poslovne procese na razini Odjela) vezano uz poslove iz nadležnosti Odjela

- odgovornost za zakonitost rada i postupanja, materijalne, financijske i ljudske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova i zadataka iz nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima

- neposredno i uz visoku razinu samostalnosti obavljanje najsloženijih poslova iz nadležnosti Odjela koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije

- planiranje i osiguravanje provedbi aktivnosti mreža Eurydice i RAY sukladno ugovornim obvezama i programskim pravilima

- praćenje i obradu podataka o sudjelovanju Republike Hrvatske u programima u nadležnosti Agencije te planiranje i koordinacija njihove objave

- planiranje, organiziranje i koordinaciju provedbe kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja u organizaciji Agencije i drugih tijela

- planiranje i koordinaciju izrade te provedbu informacijsko-komunikacijske strategije za programe EU u nadležnosti Agencije

- planiranje i koordiniranje sadržaja internetskih stranica Agencije, Facebook profila i ostalih online sadržaja

- osiguranje sustavnog i usklađenog predstavljanja Agencije i programa u nadležnosti prema javnosti

- ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

 

10. viši stručni savjetnik u Odjelu za pravne poslove i ugovaranje EU projekata,

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke

   - četiri (4) godine radnog iskustva u traženoj razini obrazovanja

   - aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu

   - aktivno znanje rada na računalu

 

Opis poslova uključuje:

- obavljanje najsloženijih poslova i zadataka iz područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno uz samoinicijativnu primjenu stečenih znanja i vještina

- obavljanje najsloženijih stručnih poslova koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije, uz povremeni nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe

- praćenje i analizu propisa i zakonodavnih okvira iz područja nadležnosti Agencije te predlaganje rješenja i poboljšanja mjera u svrhu lakšeg i kvalitetnijeg sudjelovanja hrvatskih korisnika u programima EU i poslovanja Agencije

- pravnu podršku po svim pitanjima relevantnim za zakonito i učinkovito poslovanje Agencije

- pravnu podršku radnicima Agencije i korisnicima u provedbi programa, mreža, inicijativa i projekata te ostalih aktivnosti u nadležnosti Agencije

- sudjelovanje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava

- sudjelovanje u praćenju i vođenju sudskih postupaka vezanih za poslovanje Agencije

- izradu nacrta općih i pojedinačnih akata Agencije

- obavljanje poslova vezanih uz kadrovske poslove i radne odnose radnika Agencije (priprema, koordiniranje i provedba natječaja za radna mjesta, vođenje evidencije o radnicima i radnom vremenu, godišnjim odmorima i izbivanjima te o regulaciji statusa mirovinskog i zdravstvenog osiguranja radnika Agencije, obavljanje poslova vezanih uz prekid radnog odnosa radnika, izrada ugovora o radu i druge radnopravne dokumentacije, priprema podataka za obračun plaće i dr.)

- izradu očitovanja na europske i nacionalne propise

- praćenje i ispunjavanje prava i obveza radnika i Agencije koji proizlaze iz radnopravnog odnosa

- obavljanje poslova povjerenika za etiku

- obavljanje poslova koji se odnose na pristup informacijama i zaštitu osobnih podataka

- obavljanje poslova koji se odnose na zaštitu na radu i zaštitu od požara

- ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

 

 

Zapošljavanje na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu podrazumijeva zapošljavanje do povratka nenazočnog djelatnika uz mogućnost nastavka rada u nepunom radnom vremenu po povratku nenazočnog djelatnika u slučaju da nenazočni djelatnik odmah po povratku koristi rad s polovicom punog radnog vremena iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17, 37/20).

 

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Dokumenti koje kandidati moraju dostaviti (neovisno o prije dostavljenoj dokumentaciji):

- životopis, na engleskom i hrvatskom jeziku, u verziji Europass formata od 2017. godine nadalje (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/),

- motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta,

- presliku osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,

- presliku diplome/potvrde o završenom studiju (strane diplome/potvrde moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj do isteka roka za prijavu na natječaj),

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i na kojoj stručnoj spremi;

- presliku uvjerenja, ne starijeg od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

 

Motivacijsko pismo treba sadržavati najmanje 1.500 znakova (1 karticu teksta) u kojem se jasno razlaže motivacija i interes za prijavljeno radno mjesto. 

 

Kao radni staž za određeno radno mjesto priznaje se onaj radni staž evidentiran u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na traženoj stručnoj spremi i odgovarajućim poslovima.

Dokumenti na drugom jeziku osim hrvatskoga moraju biti prevedeni na hrvatski jezik te ovjereni od strane sudskog tumača.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani u daljnji natječajni postupak koji se sastoji od pisanog testiranja i/ili selekcijskog razgovora. Između dana pozivanja i dana testiranja mora proteći najmanje 5 dana.

 

Kandidati će se uputiti i na psihologijsko testiranje.

 

Kandidati koji su pristupili psihologijskom testiranju Agencije za mobilnost i programe Europske unije unatrag 12 mjeseci računajući od dana raspisivanja ovog natječaja u Narodnim novinama, neće se uputiti na ponovno psihologijsko testiranje već će im se priznati rezultati posljednjeg psihologijskog testiranja.

 

Na temelju rezultata testiranja i razgovora ravnatelj donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se nakon objave u Narodnim novinama zaključno s 9. travnja 2021. godine:

- putem e-mail adrese: croatia@antal.com (predmet: natječaj, ime, prezime – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta

- osobno ili poštom na adresu:

Auris Holt d.o.o. – Antal international Network -  Croatia

Visočička 11

10 000 Zagreb

s naznakom “Za natječaj za zapošljavanje – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta“.

 

Ukoliko se prijava vrši osobno ili poštom, u slučaju prijave na više radnih mjesta, motivacijsko pismo podnosi se za svako prijavljeno radno mjesto uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta, a ostala natječajna dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane telefaksom, neće se razmatrati. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

 

Pravovremenom prijavom smatra se ona prijava koja je zaprimljena (putem e-mail adrese za prijavu, osobno ili poštom) prije ili na zadnji dan roka, odnosno, ako je poslana preporučenom poštom, dan predaje pošti smatrat će se danom predaje/zaprimanja.

 

O obradi Vaših osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj na http://mobilnost.hr/hr/sadrzaj/obrada-osobnih-podataka/.

 

 

 

 

datum otvaranja:
datum zatvaranja: 09.04.2021.
otvoren: Ne
datum objave: 30.03.2021.