HOME / Natječaji /
Otvoren natječaj za prijave odlaznih mobilnosti u ljetnom semestru 2016./2017. u kategoriji „freemover“ u programu CEEPUS

Otvoren natječaj za prijave odlaznih mobilnosti u ljetnom semestru 2016./2017. u kategoriji „freemover“ u programu CEEPUS

U programu CEEPUS (Srednjoeuropskom programu međusveučilišne razmjene za studente, doktorande i nastavno osoblje) otvoren je natječaj za prijave odlaznih mobilnosti izvan odabranih CEEPUS mreža, u tzv. „freemover“ kategoriji, za mobilnost u ljetnom semestru 2016./2017.

 

U „freemover“ kategoriji za mobilnost se mogu prijaviti svi oni čije matično visoko učilište ne sudjeluje u jednoj od odabranih CEEPUS mreža (nema prethodno potpisane ugovore sa stranim visokim učilištima), za mobilnost na visoka učilišta u nekoj od 16 zemalja srednje i istočne Europe koje sudjeluju u programu CEEPUS (više o zemljama sudionicama te iznosima stipendija na www.ceepus.info).

 

Prijava u „freemover“ kategoriji slobodna je i za one čije matično visoko učilište sudjeluje u nekoj od odabranih CEEPUS mreža. „Freemover“ prijava podrazumijeva jednake uvjete stipendiranja koje ostvaruju i prijavitelji mobilnosti unutar odabranih CEEPUS mreža (jednake iznose stipendija te trajanje mobilnosti), no prijava prethodno treba biti pozitivno evaluirana na natječaju koji provodi Nacionalni Ured za CEEPUS u zemlji primateljici. Osim o kvalitetno napisanoj prijavi, vjerojatnost da prijava bude pozitivno ocijenjena ovisi i o broju pristiglih prijava te kvotama kojima pojedini uredi za CEEPUS raspolažu, no svake godine znatan broj prijavitelja iz Hrvatske  ostvari svoje mobilnosti u CEEPUS-u upravo u „freemover“ kategoriji. Kvalitetna prijava uključuje jasno obrazloženu svrhu mobilnosti, pojašnjenje  odabira ustanove (koji programi, kolegiji ili metodologija dostupni na stranom visokom učilištu ne postoje na matičnom visokom učilištu). Nastavnici u prijavi trebaju navesti konkretan plan nastavničkih aktivnosti, teme predavanja odnosno kolegija koje planiraju održati na inozemnom visokom učilištu. Također, ako je osim održavanja nastave, cilj mobilnosti i proširenje suradnje s odabranim inozemnim učilištem, preporučujemo da se spomenuto također navede u prijavi.

 

Tko se može prijaviti:  studenti, doktorandi i nastavno osoblje svih javnih visokih učilišta (sveučilišta i javnih veleučilišta).

 

Studenti se mogu prijaviti za sljedeću vrstu mobilnosti:

 

Student - prijavljuju se studenti i doktorandi, sa završena minimalno 2 semestra, za razdoblje od najmanje 3 mjeseca mobilnosti do cijelog semestra (moguće je ostvariti maksimalno 10 mjeseci po obrazovnoj razini).

 

„Short Term Student“ -  prijavljuju se doktorandi ili studenti koji pišu završni rad ili obavljaju praktičan rad, sa završena minimalno 2 semestra, za razdoblje mobilnosti  od 1 do 3 mjeseca.

 

Nastavno osoblje prijavljuje se u kategoriji „Teacher“, uz uvjet održavanja minimalno 6 sati nastave ili mentorskog rada tjedno na ustanovi primateljici, što je potrebno upisati u polje prijave „Motivation“.

 

Za razliku od prijavitelja za mobilnost unutar odabranih CEEPUS mreža, koji mobilnost ostvaruju na neku od ustanova partnera unutar CEEPUS mreže u kojoj sudjeluje njihovo visoko učilište, „freemoveri“ moraju sami pronaći visoko učilište na kojem žele ostvariti mobilnost. Mrežne stranice visokih učilišta danas su u pravilu bogat izvor informacija o studijskim programima, no svakako je korisno za savjet pitati i urede za međunarodnu suradnju na matičnom visokom učilištu ili sveučilištu, te eventualno i profesore, koji također imaju vlastito iskustvo u međunarodnoj suradnji i mogu preporučiti visoka učilišta, ovisno o području interesa studenta.

 

Moguće je prijaviti se i za više stranih visokih učilišta, u istoj ili različitim zemljama, no nije preporučljivo slanje prijave na više od 3 strana visoka učilišta. U CEEPUS-u većina prijavitelja želi ostvariti mobilnost u Austriji. Austrija zaista i raspolaže najvećom kvotom za dolazne mobilnosti među zemljama koje sudjeluju u CEEPUS-u, no isto tako, zaprima i najveći broj prijava, čime se smanjuje mogućnost dobivanja stipendije u od nosu na druge zemlje.  Stoga, preporučamo slanje prijave za mobilnost i u druge zemlje koje sudjeluju u programu CEEPUS.

Po odabiru visokog učilišta na kojem želite ostvariti mobilnost, trebate samostalno kontaktirati njihov ured za međunarodnu suradnju. Preporučujemo da im se obratite putem e-maila u kojem ćete se kratko predstaviti, navesti zašto se želite prijaviti za mobilnost baš na njihovo visoko učilište, te ih zamoliti da vam potpišu prihvatno pismo, „Letter of Acceptance“ (obrazac je dostupan www.ceepus.info). Uz prihvatno pismo, koje uz prijavu prilažu studenti i nastavno osoblje, studenti trebaju priložiti i dva pisma preporuke matičnog visokog učilišta („Letter of Recommendation“ – obrazac također dostupan na www.ceepus.info).

 

Skenirani se dokumenti prilažu u postupku ispunjavanja online prijave. Jedina je iznimka Austrija. Prilikom prijave za „freemover“ mobilnost  u Austriji nije potrebno prilagati ove dokumente te se dokumenti prilažu tek kada primite obavijest da ste izabrani u uži krug kandidata. 

 

Više o mobilnostima izvan CEEPUS mreža pročitajte ovdje.

Više o CEEPUS-u pročitajte na www.ceepus.info

 

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte Nacionalni Ured za CEEPUS u Hrvatskoj, ceepus@mobilnost.hr

 

 

datum otvaranja: 02.11.2016.
datum zatvaranja: 30.11.2016.
otvoren: Ne
datum objave: 02.11.2016.